dvorak t2.sk 013Kde je začiatok a kde je koniec objektu? Čo je napr. súčasťou nejakej hory a čo už k nej nepatrí? Ktorá mikročastica je ešte časťou nejakého indivídua? Existujú vôbec nejaké jasne a presne ohraničené objekty? Alebo sú všetky objekty trochu neurčité? Čo by to však znamenalo, keby boli objekty v realite vágne? Aj toto sú niektoré z otázok, ktoré rezonujú v súčasnej analytickej metafyzike v rámci diskusií o metafyzickej vágnosti. Petr Dvořák sa v rámci hosťovskej prednášky na Katedre filozofie FF KU v Ružomberku, ktorú predniesol 4. októbra 2018, detailnejšie pozrel na vybrané pozície, problémy a argumenty rámcujúce diskusiu o metafyzickej neurčitosti. Základný problém je v tom, či je vágnosť (neurčitosť) záležitosťou jazyka alebo je možné, aby existovali vágne objekty v realite. Ak napr. nevieme presne určiť, kde začína nejaký kopec alebo ktoré zrnko piesku pridané k iným zrnkám už vytvára kopu, je problém v tom, že naše termíny „kopec“ a „kopa“ sú nepresné alebo sú nepresné samotné objekty, o ktorých tu hovoríme?

 

dvorak t2.sk 011Petr Dvořák svoju analýzu vybraných pozícií začal predstavením kultového argumentu Garetha Evansa, podľa ktorého nie je možné, aby existovali vágne objekty. Ak by totiž také predmety existovali, museli by mať vágnu identitu a z tohto predpokladu vyplýva spor. Následne Dvořák predstavil názory autorov pripúšťajúcich existenciu objektov s vágnymi vlastnosťami alebo nejasnými hranicami. Prednášajúci však následne poukázal na to, že možno problém s hranicami nie je ten primárny, a upriamil pozornosť na to, že vágna môže byť skôr existencia určitých objektov. Ak napr. nevieme jasne určiť, ktorá častica je ešte súčasťou vybraného organizmu a ktorá nie je, problém nemusí byť v jej neurčitých hraniciach, ale v neurčitej existencii takýchto objektov.

 

Petr Dvořák vyučuje na Cyrilometodskej teologickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci a zároveň je vedúcim Oddelenia pre štúdium antického a stredovekého myslenia na Filozofickom ústave AV ČR v Prahe. Odborne sa venuje hlavne logike, analytickej metafyzike a kresťanskej filozofii.

 

Foto: Anton Kulan

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

letná univerzita ku banner na web

ff ku promo video banner

pk 2019 2020 01

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo