mligos web19. júna 2019 Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku pod gesciou Katedry slovenského jazyka a literatúry organizuje konferenciu Jazykovedné, literárnovedné a didaktické reflexie. Vedecké podujatie sa uskutoční pri príležitosti životného jubilea prof. PaedDr. Milana Ligoša, CSc., pracovníka KSJL FF KU, stojaceho nielen pri zrode ružomberskej katedry slovenského jazyka a literatúry, ale aj vysokoškolskej inštitúcie v Ružomberku ako takej. Odbornej verejnosti je Milan Ligoš známy predovšetkým ako didaktik slovenčiny ako materinského jazyka (z jeho publikačnej činnosti výberovo spomeňme monografické práce Motivačné a duchovné rozmery vyučovania slovenského jazyka, Možnosti rozvíjania vnútorných dynamických síl osobnosti žiaka vo vyučovaní slovenského jazyka, Základy jazykového a literárneho vzdelávania I., II.).

 

Konferencia dedikovaná oslávencovi začína 19. júna o 10.30 hod. slávnostným otvorením, na ktoré nadväzujú plenárne vystúpenia hostí: Ľudmila Liptáková (Prešovská univerzita v Prešove) vo svojom vystúpení predstaví ťažiskové témy jubilantovej didaktickej práce a Jozef Mlacek (dlhoročný pracovník Katolíckej univerzity v Ružomberku) svoju pozornosť zameria na uplatnenie biblickej a inej frazeológie v biblicky orientovanom texte.

 

Popoludní (od 13.30 hod.) rokovanie pokračuje v dvoch paralelných sekciách, v rámci ktorých odznejú príspevky odborovodidaktického, pedagogického, lingvistického i literárnovedného zamerania. 

 

Vybrané problémy didaktiky materinského jazyka a literatúry cez prizmu teórie i praxe (motivačné aspekty textovej produkcie v škole; čítanka ako faktor ovplyvňujúci kvalitu literárnej výchovy; úvahy o problémoch školskej jazykovej výchovy) reflektujú príspevky Martina Klimoviča (Prešovská univerzita v Prešove), Ivany Gejgušovej (Ostravská univerzita v Ostrave) a Júliusa Lomenčíka (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici). Špecifické aspekty prezentácie slovenčiny cudzincom (na príklade frazeológie) sleduje vystúpenie Jany Pekarovičovej (Univerzita Komenského v Bratislave), ignaciánsku pedagogiku bližšie osvetlí Edita Príhodová (bývalá členka KSJL FF KU).

 

V rámci lingvistickej sekcie sa predstavia Jaromíra Šindelářová (Univerzita Jána Evangelistu Purkyňu v Ústí nad Labem), Dana Baláková (Katolícka univerzita v Ružomberku), Viera Kováčová (Katolícka univerzita v Ružomberku) s príspevkami sústredenými na biblickú frazeológiu, Jaromír Krško (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici) s onomastickou témou zameranou na mená vecí každodennej potreby a Jana Kišová (Žilinská univerzita) s príspevkom venujúcim sa otázkam neologizmov v lexikálnej zásobe súčasnej slovenčiny. 

 

Na odhaľovanie etnických stereotypov (Česi a Poliaci) v literatúre a kinematografii poukáže Lubomír Hampl (Technicko-humanistická univerzita v Bielsku-Bialej). Slovenská literatúra vybraných období a tém (súčasná lyrika: aktualizácie stredovekých konceptov finality; 50. roky 20. storočia – Slovenské pohľady; staršia slovenská literatúra – cestopisno-memoárová tvorba) nájde svoje zastúpenie v príspevkoch Jany Juhásovej (Katolícka univerzita v Ružomberku), Antona Laučeka (Žilinská univerzita v Žiline) a Kataríny Vilčekovej (Katolícka univerzita v Ružomberku).

 

Konferencia, na ktorú záujemcov srdečne pozývame, sa uskutoční v priestoroch na prízemí Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (F 013, F 010). 

 

Program konferencie

jún 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 023

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

ff ku promo video banner

banner prijimaci konanie 2020 2021

ios 01

banner PUBLIKACIE FF KU

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo