kult kdV dňoch 11. a 12. septembra 2019 sa na filozofickej fakulte (miestnosť F 403) uskutoční odborná konferencia historikov s názvom Kult v dejinách. Je to už tretie podujatie organizované formou konferencie venované problematike výskumu kultúrnych dejín. Cieľom pripravovanej konferencie je analýza fenoménu kultu v kladnom zmysle – v zmysle uctievania, velebenia –, ale i v jeho negatívnom vymedzení či hodnotení v dejinách.

 

 

Konferencia je pripravovaná ako prierezová s cieľom ukázať, nakoľko dochádzalo v jednotlivých obdobiach k premenám vnímania a chápania kultu. Prvý deň bude venovaný starším dejinách od staroveku po stredovek, druhý novším – od novoveku po druhú polovicu 20. storočia. Organizátormi tejto konferencie sú Katedra histórie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku a Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s. z Českej republiky.

 

Program konferencie

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 023

+421 918 722 025

štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

letná univerzita ku banner na web

ff ku promo video banner

pk 2019 2020 01

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo