PP2   1. mgr    ZS 2017/2018

SLOVENSKÝ JAZYK V KOMBINÁCII

 

 

Škola: Stredná zdravotnícka škola                           Škola: Stredná zdravotnícka škola                          

            M.T.Schererovej                                                       M.T.Schererovej    

CVU: PhDr. Pavel Šipoš                                        CVU: Mgr. Andrea Sasková

 

Nástup na prax: 22.9.2017                                    Nástup na prax: 3.11.2017

                             o 9,55 hod                                                                 o 08,50 hod

                             pia/ SJ 4                                                                    pia/SJ 3

      

Furdáková (HIS), Hovancová (FIL),            Jánošová (NV), Kovalčíková (NV), Kubašová

Kasper (FIL), Korschová (FIL),                    (AJ), Šimonffyová (AJ), Macurová (PF),

Pomikalová (FIL),                                           Virguľová (PF), Závacká (PF)

Gecelovská (PF), Kmeťová (PF)

          

 

 

Študenti čakajú na prízemí školy                            Študenti čakajú na prízemí školy                         

                    

Žiadame študentov, aby akúkoľvek zmenu nahlásili metodikovi praxe pred nástupom na PP.

Po skončení praxe v stanovených dňoch sa študenti zúčastňujú aj na výučbe podľa rozvrhu FF.

Študenti, ktorí neabsolvovali inštruktáž o  BOZP a  PO v termínoch FF ,  sú podľa zákona 124/2006 povinní absolvovať túto inštruktáž pred nástupom na prax.

 

 

PP2   1. mgr    ZS 2017/2018

NEMECKÝ JAZYK V KOMBINÁCII

 

 

Škola: Gymnázium sv. Andreja                                          

            

CVU:  Ing. Alena Beyerová

 

Nástup na prax: 3.11. 2017                                    

                             o 7.50 hod                                                              

                             pia/NJ 1                                                                   

 

Kajdová (PF), Štefanovie (PF)

 

 

Študenti čakajú na prízemí školy                              

                            

Žiadame študentov, aby akúkoľvek zmenu nahlásili metodikovi praxe pred nástupom na PP.

Po skončení praxe v stanovených dňoch sa študenti zúčastňujú aj na výučbe podľa rozvrhu FF.

Študenti, ktorí neabsolvovali inštruktáž o  BOZP a  PO v termínoch FF ,  sú podľa zákona 124/2006 povinní absolvovať túto inštruktáž pred nástupom na prax.

 

 

PP2   1. mgr    ZS 2017/2018

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA V KOMBINÁCII

 

 

Škola: Gymnázium Š. Moyzesa

                                                                                                                                           

CVU: Mgr. Zuzana Guothová                                 

Nástup na prax: 22.9.2017                                                            

                            o 9,50 hod                                                                  

                             pia/ NV 4

                                                                

Hadariová (HIS), Jánošová (SJL), Kovalčíková (SJL)

 

 

Študenti čakajú na prvom poschodí školy (zborovňa)

 

Žiadame študentov, aby akúkoľvek zmenu nahlásili metodikovi praxe pred nástupom na PP.

Po skončení praxe v stanovených dňoch sa študenti zúčastňujú aj na výučbe podľa rozvrhu FF.

Študenti, ktorí neabsolvovali inštruktáž o  BOZP a  PO v termínoch FF ,  sú podľa zákona 124/2006 povinní absolvovať túto inštruktáž pred nástupom na prax.

 

 

PP2   1. mgr    ZS 2017/2018

HISTÓRIA V  KOMBINÁCII

 

 

Škola:  Obchodná akadémia                        

CVU:  PaedDr. Jiří Černý                                    

 

Nástup na prax:  6.11.2017                                                                                            

                              o 7.50 hod                                                               

                              pia/ HI 3

                                                                

Blahovcová (FIL), Bugáň (AJ), Furdáková (SJL), Hadariová (NV), Hírešová (PF), Rusnák (PF)                             

 

      

 

Študenti čakajú na prízemí školy                             

 

Žiadame študentov, aby akúkoľvek zmenu nahlásili metodikovi praxe pred nástupom na PP.

Po skončení praxe v stanovených dňoch sa študenti zúčastňujú aj na výučbe podľa rozvrhu FF.

Študenti, ktorí neabsolvovali inštruktáž o  BOZP a  PO v termínoch FF ,  sú podľa zákona 124/2006 povinní absolvovať túto inštruktáž pred nástupom na prax.

 

 

PP2   1. mgr    ZS 2017/2018

FILOZOFIA V  KOMBINÁCII

 

Škola: Gymnázium Š. Moyzesa                                   

 

CVU: Mgr. Ivana Tomajková                              

 

Nástup na prax: 3.11.2017                                          

                             o 11.40 hod                                                                               

                             pia/ FIL 6                                                                      

 

Harvančíková (AJ), Hovancová (SJL), Kasper (SJL), Korschová (SJL), Pomikalová (SJL), Masný (PF), Stančo (PF)

 

 

Študenti čakajú na prvom poschodí školy (zborovňa)

                                  

 

Žiadame študentov, aby akúkoľvek zmenu nahlásili metodikovi praxe pred nástupom na PP.

Po skončení praxe v stanovených dňoch sa študenti zúčastňujú aj na výučbe podľa rozvrhu FF.

Študenti, ktorí neabsolvovali inštruktáž o  BOZP a  PO v termínoch FF ,  sú podľa zákona 124/2006 povinní absolvovať túto inštruktáž pred nástupom na prax.

 

 

 

PP2   1. mgr    ZS 2017/2018

ANGLICKÝ JAZYK V KOMBINÁCII

 

Škola: Obchodná akadémia                 

 

CVU: PaedDr. Alexandra Bagyová

 

Nástup na prax: 22.9.2017                                          

                             o 12,15 hod/ AJ 6

 

Bugáň (HIS), Harvančíková (FIL), Kubašová (SJL), Šimonffyová (SJL)                       

 

 

 

 

PEDAGOGICKÁ PRAX LS 2016/2017

V letnom semestri 2017 vykonávajú pedagogickú prax študenti 3. ročníka bc a študenti 1. ročníka mgr učiteľských odborov.

Druhy praxe:   PP1 náčuvová pre študentov 3. ročníka bc;

                        PP3 výstupová pre študentov 1. ročníka mgr;


Inštruktáže k PP1 sa uskutočnia v termíne od 7.2.  do 10.2. 2017.

Inštruktáže k PP3 sa uskutočnia od 6.2.  do 9.2. 2017. Sledujte oznamy metodikov katedier!

(Praxe sa môžu zúčastniť len študenti, ktorí absolvovali školenie BOZP a PO)
Rozpis študentov: PP1 TU

                           PP3 TU

 

                                                                                              Mgr. Jana Juhásová, PhD.
                                                                                                       koordinátorka PP

 

 

 

PEDAGOGICKÁ PRAX ZS 2016

Pedagogickú prax v ZS 2016 vykonajú študenti 1. ročníka mgr učiteľských odborov 1.1.1, 1.1.3

Druh praxe: PP2 výstupová;
Inštruktáže k PP2 sa uskutočnia 19.09.2016 – 22.09.2016, sledujte oznamy metodikov katedier;

(Študenti na inštruktáži predložia potvrdenie o absolvovaní BOZP a PO - termín konania BOZP a PO sa ešte upresní)
Rozpis študentov: TU

 

14.9.2016     

                                                                                     Mgr. Jana Juhásová, PhD.
                                                                                                                   koordinátorka PP

 

 

Centrum akademickej prípravy 

Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Centrum akademickej prípravy
Hrabovská cesta 1B
034 01 Ružomberok

 

telefón: +421 44 43 22 708

 

Kabinet pedagogickej praxe

koordinátorka pedagogickej praxe:
Mgr. Jana Juhásová, PhD.

email: jana.juhasovakg[zavinac]ku.sk

mob.: 0918 722 057

 

metodici pedagogickej praxe:

Katedra anglického jazyka a literatúry PaedDr. Katarína Labudová, PhD.
Katedra filozofie Ján Baňas, PhD.
Katedra germanistiky Mgr.Jana Juhasová, PhD.
Katedra histórie PhDr. Michal Marťák, PhD.
Katedra religionistiky a náboženskej výchovy ThDr. Mária Nagranová, PhD.
Katedra slovenského jazyka a literatúry PaedDr.Katarína Vilčeková, PhD.

 

word Cviční učitelia základných a stredných škôl

 

CVIČNÉ ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Základná škola Bystrická cesta

Základná škola Bystrická cesta s elokovaným pracoviskom na Dončovej ulici ako súčasť ZŠ

Základná škola Zarevúca

Základná škola sv. Vincenta

Základná škola Ružomberok - Černová

Základná škola Klačno

Základná škola Sládkovičova

 

CVIČNÉ STREDNÉ ŠKOLY

Gymnázium sv. Andreja

Gymnázium Ul. Š. Moyzesa

Obchodná akadémia

Stredná odborná škola polytechnická

Spojená škola - Stredná odborná škola obchodu a služieb

Stredná zdravotnícka škola M.T.Schererovej

Škola úžitkového výtvarníctva

 

Dokumenty pre tlač PP1 (hospitačná)

Dohoda PP1
Výkaz PP1
Zoznam študentov PP1

Príprava na vyučovaciu hodinu

 

Dokumenty pre tlač PP2 (výstupová)

Hodnotenie študentov PP2
Dohoda PP2
Výkaz PP2
Vzor pre CVU

Príprava na vyučovaciu hodinu

 

Dokumkenty pre tlač PP3 (výstupová)

Hodnotenie študentov PP3
Dohoda PP3
Výkaz PP3
Vzor pre CVU

Príprava na vyučovaciu hodinu

 

Dokumenty pre tlač PP4 (súvislá)

Kontaktný list PP4
Oznámenie PP4
Hodnotenia PP4
Dohoda PP4
Výkaz PP4
Príprava na vyučovaciu hodinu
Vzor pre CVU PP4

 

Rozpisy študentov pedagogickej praxe

ROZPIS ŠTUDENTOV PP2 ZS 2016/2017

ROZPIS ŠTUDENTOV PP1 LS 2015/2016
ROZPIS ŠTUDENTOV PP3 LS 2015/2016

ROZPIS ŠTUDENTOV PP2 ZS 2015/2016

ROZPIS ŠTUDENTOV PP1 LS 2014/2015

ROZPIS ŠTUDENTOV PP3 LS 2014/2015

ROZPIS ŠTUDENTOV PP2 ZS 2014/2015

 

 

pdf2 Koordinártorka pre študentov so špecifickými potrebami

 

pdf2 Technik BOZP a PO / kontakt

 

word Potvrdenie o absolvovaní BOZP a PO

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708