sekretariát dekana:
Ing. Iboja Nechajová
tel.: +421 44 43 32 444 kl. 400
mob.: 0918 722 027

 

ekonomické oddelenie:

Mária Debnárová                                                                                    
mob.: 0918 722 020


Alena Chebenová
mob.: 0918 722 021

 

personálne oddelenie:
Mgr. Jana Kubačková
mob.: 0918 722 019

 

oddelenie pre vedu, umenie a doktorandské štúdium

Alena Chylová
mob.: 0918 722 013


oddelenie pre financie a rozvoj:
Mgr. et Mgr. Paulína Kováčová
mob.: 

 


informačno-edičné oddelenie
Ing. Rastislav Galan, helpdesk
mob.: 0918 722 058

 

sekretariát katedier

Adriana Burošová

mob.: 0918 722 026

 

Katarína Kudličková 

mob.: 0918 722 006

 

prevádzkové oddelenie

Ing. Zuzana Benczová

Anna Bohúňová

Igor Kontúr, šofér a údržbár
Pavol Ondrejovič, údržbár

Alžbeta Ondrisová, upratovačka
Anna Malá, upratovačka

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708