Predsedníctvo AS FF KU:
Mgr. Ing. Juraj Považan, PhD. - predseda AS FF KU

doc. PhDr. Dana Baláková, PhD. - podpredsedníčka AS FF KU (zamestnanecká časť)

Bc. Samuel Štefan Mahút - podpredseda AS FF KU (študentská časť)

doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD. (členom od 16. februára 2016) - tajomníčka AS FF KU

 

Zamestnanecká časť AS FF KU:
Mgr. Juraj Holdoš, PhD.

Pavol Labuda, PhD. (členom od 16. februára 2016)
PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.
prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek

 

Študentská časť AS FF KU:
František Bartek

Pavol Dérer (členom od 5. októbra 2016)
Lukáš Kekelák

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

english

banner info o studiu

ff ku promo video banner

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska ff white

facebook banner ff

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

stravaemail  

aislogo