Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Hrabovská cesta 1B
034 01, Ružomberok
Slovenská republika

tel.: +421 44 43 22 708 spojovateľka   fb Filozofická fakulta
tel.: +421 44 43 32 444 dekan  
fax: +421 44 43 32 443  

 

Fakturačné údaje

Katolícka univerzita v Ružomberku

Hrabovská cesta 5512/1A

034 01 Ružomberok

 

NÁJDETE NÁS

 

Mailové schránky pracovníkov FF KU sú vo formáte meno.priezvisko[zavináč]ku.sk (bez diakritiky)

IČO Katolícka univerzita v Ružomberku 37 80 12 79
DIČ Katolícka univerzita v Ružomberku 20 21 51 24 27

Bankové spojenie: Filozofická fakulta KU v Ružomberku má bankové účty v Štátnej pokladnici

Bežný účet (poplatky spojené so štúdiom a iné)  používanie čísla účtu vo formáte IBAN SK70 8180 0000 0070 0022 4399  - Bankové údaje k žiadsoti - príloha č.2 k smernici o školnom

 

Pre informovanie zahraničných darcov vydávame túto platobnú inštrukciu bankového spojenia Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku pri cezhraničných prevodoch v cudzej mene:

Dary a granty
1./ Názov banky: Štátna pokladnica
2./ Adresa banky: Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
3./ B.I.C/SWIFT CODE OF THE BANK: SPSRSKBA
4./ Číslo účtu príjemcu platby: 7 000 224 428/8180
5./ IBAN kód: SK63 8180 0000 0070 0022 4428
6./ neskrátený názov a adresa konečného prijímateľa: Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Hrabovská cesta 1B, 034 01 Ružomberok
7./ Účet darov a grantov Filozof fak Kat univ RK
8./ platobný titul, podrobnejšia špecifikácia prevodu - napr. číslo faktúry, číslo klienta, meno kontaktnej osoby a pod.

Účet v mene USD: 
1./ Názov banky: Štátna pokladnica
2./ Adresa banky: Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
3./ B.I.C/SWIFT CODE OF THE BANK: SPSRSKBA
4./ Číslo účtu príjemcu platby: 7 000 224 436/8180
5./ IBAN kód: SK41 8180 0000 0070 0022 4436
6./ neskrátený názov a adresa konečného prijímateľa: Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Hrabovská cesta 1B, 034 01 Ružomberok
7./ Devízový USD účet Filozof fak Kat univ RK
8./ platobný titul, podrobnejšia špecifikácia prevodu - napr. číslo faktúry, číslo klienta, meno kontaktnej osoby a pod.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

 

ff ku promo video banner

pk 2019 2020 01

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

  

stravaemail  

aislogo