Interní členovia  

doc. Mgr. Marek Babic, PhD., predseda VR FF KU v Ružomberku

 
doc. Eugen Zeleňák, PhD., podpredseda VR FF KU v Ružomberku  
doc. PhDr. Dana Baláková, PhD.  
prof. Adam Bžoch, CSc.  
prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.  
doc. PhDr. Jiří Dan, CSc., m. prof. KU  
prof. PhDr. Imrich Jenča, PhD.  
PaedDr. Katarína Labudová, PhD.  
prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc.  
prof. ThDr. RNDr. Jana Moricová, PhD.  
doc. Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD.  
prof. PhDr. David Papajík, PhD.  
prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek  
   
Externí členovia  
prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc. (FiF UK v Bratislave)  
prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc. (FF UMB v Banskej Bystrici)  
prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. (PF TU v Trnave)  
doc. PhDr. Juraj Rusnák, CSc. (FF PU v Prešove)  
prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. (FiF UK v Bratislave)  
   

Súhlas  AS FF KU s vymenovaním členov VR FF KU v Ružomberku vyjadril 26. februára 2016 a 26. apríla 2016.

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

banner info o studiu

ff ku promo video banner

 

2018

el prihlaska ff white

 

kd2

 

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

stravaemail  

aislogo