Dávame do pozornosti študentom, že bola sprístupnená možnosť vytvoriť si zápisné listy na ak. rok 2017/2018. V informačnom systéme univerzity (AiS2) si študenti vytvoria zápisný list a zároveň si vyberú predmety, ktoré chcú absolvovať počas akademického roka. Študenti si okrem povinných predmetov na daný akademický rok zapíšu aj všetky povinné predmety z predchádzajúceho ročníka, ktoré neabsolvovali úspešne, a taktiež povinne voliteľné predmety z ponuky podľa vlastného výberu resp. podľa odporúčania katedry. Zoznam predmetov bude študentov vytlačený v deň zápisu na študijnom oddelení.

Študijné oddelenie Filozofickej fakulty KU bude dňa 22. júna 2017 z dôvodu povinného školenia zamestnancov zatvorené.

 

Študijné oddelenie FF KU

Dňa 14. júna 2017 sa konajú bakalárske aj magisterské promócie.

     

   9,00 hod - bakalárske promócie   
11,00 hod. - magisterské promócie


Žiadame všetkých absolventov, aby prišli podľa rozpisu pred svojimi promóciami do auly na nácvik nástupu a priebehu promócií.


Promočný program:

07,45 hod. - svätá omša pre absolventov FF KU a ich hostí v Kaplnke sv. Alberta KU

08,20 hod. - nácvik absolventov v aule pre všetkybakalárske študijné programy
09,00 hod. - promočný akt
       
10,15 hod. -  nácvik absolventov v aule pre všetkymagisterské študijné programy

11,00 hod. - promočný akt

V prípade, že sa na promóciách absolvent nezúčastní, je potrebné do  12. 06. 2017   písomne (môže byť aj formou e-mailu studijne.ff@ku.sk), informovať študijné oddelenie o neúčasti.


Absolvent, ktorý sa nezúčastní promócie, si môže vyzdvihnúť diplom  na študijnom oddelení od  15. 06. 2017.

Študijné oddelenie oznamuje, že z dôvodu čerpania dovolenky bude v dňoch od 13. až do 18. apríla 2017 zatvorené.

 

ŠO FF KU

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

english

ff ku promo video banner

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska ff white

facebook banner ff

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

stravaemail  

aislogo