Študijné oddelenie oznamuje, že z dôvodu čerpania dovolenky bude v dňoch od 25. decembra 2017 až do 05. januára 2018 zatvorené.

21.2.2018 - Žurnalistika, Politológia, Filozofia

22.2.2018  - Angam, Hist, Sjlit. AjFi, AjHi, AjSj, HiNv, HiSj, SjFi, SjHud, SjMat, SjNv

27.2.2018  - Psychológia

 

Každá skupina absolvuje 6 vyučovacích hodín, od 8:00 do 12:50, v Univerzitnom Pastoračnom Centre. Ďalších šesť hodín si študenti doplnia účasťou na aktivitách, o ktorých  budú informovaní na Sústredeniach zo spirituality.

 

V prípade otázok sa informujte u univerzitných kňazov v Univerzitnom pastoračnom centre.

Študijné oddelenie oznamuje, že z dôvodu čerpania dovolenky bude v dňoch od 01. až do 03. novembra 2017 zatvorené.

Prvý ročník bakalárskeho štúdia:

Prvú časť SZS tvorí evanjelizačný program, ktorí prebieha v čase od 16:20 do 19:35 v priestoroch Univerzitného pastoračného centra - UPaC. Súčasťou programu je aj tri krát spoločné posedenie pri večeri. Preto prosíme ctených študentov, aby v prvý deň odovzdali príspevok 5€.

Druhá časť SZS absolvujete účasťou na rôznych aktivitách. Ich zoznam a bližšie informácie nájdete na internetovej stránke Filozofickej fakulty KU – Informácie o štúdiu 2017/2018.

 

Dátum Študijný program
26. – 28. 9. 2017 Fil, Hi, Pol, Psy, Zu
24. - 26. 10. 2017   AnglAm, Ger, SjLit, AnamGer, AnamHi, FiHi, AjTj, FiGe, HiGe, SjGe, SjMa, AjHi, AjNj, AjSj, FiNv, HiNv, HiSj, NjSj,

 

Druhý ročník bakalárskeho štúdia:

SZS sa uskutočňujú cez evanjelizačný program, ktorý bude na začiatku letného semestra a zbieranie bodov za účasť na rôznych prednáškach a kurzoch, ktoré ponúka Univerzitné pastoračné centrum. Preukaz, do ktorého vám budú zapisované získané body, vám odovzdáme osobne, alebo si ho budete môcť vyzdvihnúť v UPaC od 10. 10. 2017. Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke Filozofickej fakulty KU – „Informácie o štúdiu 2017/2018“.

 

Prvý ročník magisterského štúdia:

SZS budú prebiehať pobytovou formou v letnom semestri. Rozpis SZS bude uvedený najneskôr začiatkom kalendárneho roku 2018, na stránke Filozofickej fakulty KU a Univerzitného pastoračného centra  – www.upac.sk

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

banner info o studiu

ff ku promo video banner

 

2018

el prihlaska ff white

 

kd2

 

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

stravaemail  

aislogo