Filozofická fakulta KU v Ružomberku od akademického roka 2014/2015 ponúka možnosť rozšírenia kvalifikácie učiteľov o aprobačný predmet anglický jazyk a literatúra. Bližšie informácie o vzdelávacom programe rozširujúceho štúdia anglického jazyka a literatúry, o spôsobe prihlásenia, obsahu, a podmienkach absolvovania rozširujúceho štúdia je možne získať v nasledovných dokumentoch:

 

Prihlášky na rozširujúce štúdium AJL je možné podávať do 31. 08. 2017

 

pdf2 Opis programu

pdf2 Informačné lity predmetov vzdelávacieho programu

word Priháška

pdf2 Súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov

pdf2 Tézy na štátne záverečné skúšky pre rozširujúce štúdium

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

banner info o studiu

ff ku promo video banner

2018

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

0 banner k poli sutaz eu

deutsch banner2

 

 

 

 

stravaemail  

aislogo