Filozofická fakulta KU v Ružomberku ponúka možnosť rozšírenia kvalifikácie učiteľov o aprobačný predmet anglický jazyk a literatúra. Bližšie informácie o vzdelávacom programe rozširujúceho štúdia anglického jazyka a literatúry, o spôsobe prihlásenia, obsahu, a podmienkach absolvovania rozširujúceho štúdia je možne získať v nasledovnom dokumente:

 

Opis programu

 

Termín podania prihlášky na rozširujúce štúdium anglického jazyka a literatúry sa predlžuje do 21. 9. 2018.

Filozofická fakulta KU v Ružomberku ponúka možnosť rozšírenia kvalifikácie učiteľov o aprobačný predmet anglický jazyk a literatúra. Bližšie informácie o vzdelávacom programe rozširujúceho štúdia anglického jazyka a literatúry, o spôsobe prihlásenia, obsahu, a podmienkach absolvovania rozširujúceho štúdia je možne získať v nasledovných dokumentoch:

 

pdf2 Opis programu

word Priháška

pdf2 Súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov

pdf2 Tézy na štátne záverečné skúšky pre rozširujúce štúdium

 

Prihlášky na rozširujúce štúdium je možné podávať do 31. 08. príslušného roka.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

 

ff ku promo video banner

pk 2019 2020 01

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

  

stravaemail  

aislogo