V prípade nejasností ohľadom téz na štátne skúšky kontaktujte, prosím, študijné oddelenie FF KU.

Katedra anglického jazyka a literatúry

pdf2 bc. študijný program anglistika a amerikanistika - jednoodborové štúdium

pdf2 mgr. študijný program anglistika a amerikanistika - jednoodborové štúdium

pdf2 bc. študijný program anglistika a amerikanistika - medziodborové štúdium

pdf2 mgr. študijný program anglistika a amerikanistika - medziodborové štúdium

pdf2 bc. študijný program učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

pdf2 mgr. študijný program učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

Katedra filozofie
pdf2 bc. študijný program filozofia 
pdf2 bc. študijný program učiteľstvo filozofie 
pdf2 mgr. študijný program filozofia
pdf2 mgr. študijný program učiteľstvo filozofie

Katedra germanistiky

pdf2 bc. študijný program germanistika

pdf2 mgr. študijný program germanistika

pdf2 bc. študijný program učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry

pdf2 mgr. študijný program učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry

Katedra histórie
pdf2 bc. študijný program história
pdf2 bc. študijný program učiteľstvo histórie
pdf2 mgr. študijný program história
pdf2 mgr. študijný program učiteľstvo histórie 

Katedra politológie
pdf2 bc. študijný program politológia

pdf2 mgr. študijný program politológia  

Katedra psychológie
pdf2 bc. študijný program psychológia - študenti prijatí na štúdiium pred ak. rokom 2015/2016

pdf2 bc. študijný program psychológia 
pdf2 mgr. študijný program psychológia

Katedra religionistiky a náboženskej výchovy

pdf2 bc. študijný program učiteľstvo náboženskej výchovy 
pdf2 mgr. študijný program učiteľstvo náboženskej výchovy


Katedra slovenského jazyka a literatúry

pdf2 bc. študijný program slovenský jazyk a literatúra- jednoodborové štúdium

pdf2 mgr. študijný program slovenský jazyk a literatúra- jednoodborové štúdium

pdf2 bc. študijný program učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry - študenti prijatí na štúdiium pred ak. rokom 2015/2016

pdf2 bc. študijný program učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry 

pdf2 mgr. študijný program učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry 

Katedra žurnalistiky
pdf2 bc. študijný program žurnalistika ústna
pdf2 mgr. študijný program žurnalistika ústna

Učiteľské bc. študijné programy
pdf2 štátna skúška z učiteľskej pedagogiky a psychológie písomná

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

banner info o studiu

ff ku promo video banner

2018

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

0 banner k poli sutaz eu

deutsch banner2

 

 

 

 

stravaemail  

aislogo