Prvý ročník bakalárskeho štúdia:

Prvú časť SZS tvorí evanjelizačný program, ktorí prebieha v čase od 16:20 do 19:35 v priestoroch Univerzitného pastoračného centra - UPaC. Súčasťou programu je aj tri krát spoločné posedenie pri večeri. Preto prosíme ctených študentov, aby v prvý deň odovzdali príspevok 5€.

Druhá časť SZS absolvujete účasťou na rôznych aktivitách. Ich zoznam a bližšie informácie nájdete na internetovej stránke Filozofickej fakulty KU – Informácie o štúdiu 2017/2018.

 

Dátum Študijný program
26. – 28. 9. 2017 Fil, Hi, Pol, Psy, Zu
24. - 26. 10. 2017   AnglAm, Ger, SjLit, AnamGer, AnamHi, FiHi, AjTj, FiGe, HiGe, SjGe, SjMa, AjHi, AjNj, AjSj, FiNv, HiNv, HiSj, NjSj,

 

Druhý ročník bakalárskeho štúdia:

SZS sa uskutočňujú cez evanjelizačný program, ktorý bude na začiatku letného semestra a zbieranie bodov za účasť na rôznych prednáškach a kurzoch, ktoré ponúka Univerzitné pastoračné centrum. Preukaz, do ktorého vám budú zapisované získané body, vám odovzdáme osobne, alebo si ho budete môcť vyzdvihnúť v UPaC od 10. 10. 2017. Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke Filozofickej fakulty KU – „Informácie o štúdiu 2017/2018“.

 

Prvý ročník magisterského štúdia:

SZS budú prebiehať pobytovou formou v letnom semestri. Rozpis SZS bude uvedený najneskôr začiatkom kalendárneho roku 2018, na stránke Filozofickej fakulty KU a Univerzitného pastoračného centra  – www.upac.sk

Dňa 10. októbra 2017 sa koná slávnostná promócia absolventov bakalárskych a magisterských študijných programov.

     

10.00 hod. - slávnostná promócia (bakalárske aj magisterské programy spoločne)


Žiadame všetkých absolventov, aby sa zhromaždili pred promóciami do auly na nácvik nástupu a priebehu promócií.


Promočný program:

08.00 hod. - svätá omša pre absolventov FF KU a ich hostí v Kaplnke sv. Alberta KU

09.20 hod. - nácvik absolventov v aule pre všetky študijné programy
10.00 hod. - promočný akt  

     

V prípade, že sa na promócii absolvent nezúčastní, je potrebné do  08. 10. 2017   písomne (môže byť aj formou e-mailu  studijne.ff@ku.sk), informovať študijné oddelenie FF KU o neúčasti.
Absolvent, ktorý sa nezúčastní slávnostnej promócie, si môže vyzdvihnúť doklady o ukončení štúdia (diplom, vysvedčenie, dodatok)  na študijnom oddelení od  11. 10. 2017.

 

Študijné oddelenie FF KU

Oznamujeme študentom všetkých ročníkov FF KU, že počas prvých dvoch týždňov zimného aj letného semestra je im umožnené pridávať a odoberať predmety zápisného listu. Týka sa to len povinne voliteľných predmetov.

Študentom prvých ročníkov bakalárskeho a magisterského štúdia oznamujeme, že sa môžu prihlásiť do akademického informačného systému. 

 

1. Zistenie prihlasovacieho mena

2. Generovanie nového hesla

3. Informácie o spôsobe nahratia fotografie na preukaz študenta

 

Zároveň pripomíname študentom prvého ročníka bakalárskeho štúdia, že sú pozvaní na stretnutie s vedením fakulty a členmi jednotlivých katedier v pondelok 18. 09. 2017 o 13:00 v miestnosti F013.

Dávame do pozornosti študentom, že bola sprístupnená možnosť vytvoriť si zápisné listy na ak. rok 2017/2018. V informačnom systéme univerzity (AiS2) si študenti vytvoria zápisný list a zároveň si vyberú predmety, ktoré chcú absolvovať počas akademického roka. Študenti si okrem povinných predmetov na daný akademický rok zapíšu aj všetky povinné predmety z predchádzajúceho ročníka, ktoré neabsolvovali úspešne, a taktiež povinne voliteľné predmety z ponuky podľa vlastného výberu resp. podľa odporúčania katedry. Zoznam predmetov bude študentov vytlačený v deň zápisu na študijnom oddelení.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 023

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

letná univerzita ku banner na web

ff ku promo video banner

banner prijimaci konanie 2020 2021

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo