Čo robiť, keď ste sa rozhodli študovať na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity?

 

KROK 1.

Vyberte si študijný program:

 

PONUKA NA AKADEMICKÝ ROK 2018/2019
BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY (Bc.)
JEDNOODBOROVÉ MEDZIODBOROVÉ UČITEĽSKÉ *
     
História

História (v kombinácii)

Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
     
Anglistika a amerikanistika

Anglistika a amerikanistika

(v kombinácii)

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
     
Slovenský jazyk a literatúra

Slovenský jazyk a literatúra

(v kombinácii)

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
     
Filozofia Filozofia (v kombinácii)

Učiteľstvo filozofie

(v kombinácii)

     

Philosophy

(Filozofia v anglickom jazyku)

  Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
     

Psychológia

   
     

Žurnalistika

   
     

 

 

Medziodborové študijné programy a učiteľské študijné programy kombinujú dva samostatné odbory z ponuky Filozofickej fakulty.

* Učiteľské študijné programy umožňujú aj medzifakultnú formu študijných programov, ktoré kombinujú aprobačné predmety Filozofickej fakulty KU s nasledovnými aprobačnými predmetmi Pedagogickej fakulty KU:

informatika, matematika, biológia, geografia, chémia, hudobná výchova, náboženská výchova, výtvarná výchova, ruský jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra.

 

PONUKA NA AKADEMICKÝ ROK 2018/2019
MAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY (Mgr.)
JEDNOODBOROVÉ MEDZIODBOROVÉ UČITEĽSKÉ *
     

História

História (v kombinácii)

Učiteľstvo histórie (v kombinácii)

     

Filozofia

Filozofia (v kombinácii)

Učiteľstvo filozofie

(v kombinácii)

     

Philosophy

(Filozofia v anglickom jazyku)

  Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
     
Psychológia   Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
     
Žurnalistika   Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
     

 

Medziodborové študijné programy a učiteľské študijné programy kombinujú dva samostatné odbory z ponuky Filozofickej fakulty.

* Učiteľské študijné programy umožňujú aj medzifakultnú formu študijných programov, ktoré kombinujú aprobačné predmety Filozofickej fakulty KU s nasledovnými aprobačnými predmetmi Pedagogickej fakulty KU:

informatika, matematika, biológia, hudobná výchova, náboženská výchova, výtvarná výchova, ruský jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra.

 

PONUKA NA AKADEMICKÝ ROK 2018/2019
DOKTORANDSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY (PhD.)
 
Teória a dejiny žurnalistiky
 
História
 
Systematická filozofia
 

 

 

KROK 2.

Vyplňte a pošlite elektronickú prihlášku:

https://e-prihlaska.ku.sk/ais/eprihlas/#!/home#%2Fhome

Dajte si pozor na termíny:

 

Termín podania prihlášky na štúdium bakalárskych programov: do 31. mája 2018

 

Termín podania prihlášky na štúdium magisterských programov: do 31. mája 2018

 

Na doktorandské štúdium sa posiela len papierová prihláška, podrobnejšie informácie tu.

 

Termín podania prihlášky na doktorandské štúdium: do 31. mája 2018

 

KROK 3.

Elektronickú prihlášku vytlačte a podpíšte (alebo vyplňte len papierovú prihlášku – za ňu je však vyšší poplatok), priložte potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie a svoj štrukturovaný životopis a pošlite na adresu:

 

Katolícka univerzita v Ružomberku,

Filozofická fakulta, Študijné oddelenie,

Hrabovská cesta 1B,

034 01 Ružomberok

 

Záujemcovia o bakalárske štúdium: Ak už máte maturitné vysvedčenie, priložte aj jeho overenú kópiu (inak ju zašlite do 26. júna 2018)

 

Záujemcovia o magisterské štúdium: Ak už máte doklady o absolvovaní štúdia (bakalársky diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške), priložte aj ich overené kópie (inak ich zašlite do 26. júna 2018). V prípade, že Vám diplom vydala FF KU, kópia o absolvovaní štúdia nemusí byť overená.

 

POZOR

Záujemcovia o študijné programy Psychológia, Žurnalistika a Philosophy musia prejsť prijímacou skúškou (viac informácií v dokumente

http://www.ku.sk/images/dokumenty/ff/dokumenty/prijimacie_konanie/prijimacky_2017/2018_2019/final_oznam_bc._2018_19.pdf

alebo http://www.ku.sk/images/dokumenty/ff/dokumenty/prijimacie_konanie/prijimacky2018/senat_kolegium_pk_oznam_mgr_18-19.pdf )

 

POZOR

Ak máte záujem o medzifakultné študijné programy, nahliadnite aj do podmienok prijímacieho konania na PF KU: http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/pedagogicka-fakulta/uchadzaci-o-studium/pf-prijimacie-konanie

 

 

Podmienky prijímacieho konania pre akademický rok 2018/2019

pdf2 Prijímacie konanie pre bakalárske študijné programy 2018/2019

pdf2 Prijímacie konanie pre magisterské študijné programy 2018/2019

pdf2 Prijímacie konanie pre doktorandské študijné programy 2018/2019

 

Prihlášky na štúdium - tlačivá

pdf2 Prihláška na bakalárske štúdium (1. stupeň)

pdf2 Prihláška na magisterské štúdium (2. stupeň)

pdf2 Prihláška na doktorandské štúdium (3. stupeň)

 

 

Základné pravidlá prijímacieho konania na bakalárske

a magisterské študijné programy 

pdf2 Základné pravidlá prijímacieho konania

 

 

el prihlaska ff white

 

  

Kontakt na študijné oddelenie:

Študijné oddelenie

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

tel.: +421 44 43 22 708 (spojovateľka)


email: studijne.ff[zavinac]ku.sk

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

banner info o studiu

ff ku promo video banner

2018

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

0 banner k poli sutaz eu

deutsch banner2

 

 

 

 

stravaemail  

aislogo