Filozofická fakulta KU v Ružomberku vyhlasuje druhé kolo prijímacieho konania na vybrané jednoodborové, medziodborové i učiteľské študijné programy v bakalárskom a magisterskom stupni. V rámci učiteľských študijných programov je opäť možné zvoliť si aj medzifakultné kombinácie. Prihlášky podávajte do 9. augusta 2017.

 

pdf2 Druhé kolo prijímacieho konania pre bakalárske študijné programy uskutočňované v akademickom roku 2017/2018

 

pdf2 Druhé kolo prijímacieho konania pre magisterské študijné programy uskutočňované v akademickom roku 2017/2018

 

pdf2 Prihláška na bakalárske štúdium (1. stupeň)

 

pdf2 Prihláška na magisterské štúdium (2. stupeň)

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

english

ff ku promo video banner

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska ff white

facebook banner ff

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

stravaemail  

aislogo