II. kolo prijímacieho konania na doktorandské štúdium pre akademický rok 2020/2021

 pdf2 Druhé kolo prijímacieho konania na doktorandské štúdium pre akademický rok 2020/2021

 

II. kolo prijímacieho konania na magisterské študijné programy

Filozofická fakulta KU otvára pre záujemcov o magisterské štúdium v akademickom roku 2020/2021 druhé kolo prijímacieho konania.

 

Prihlášky je možné zasielať elektronicky alebo riadnou poštou do 7 augusta 2020.

 

Všetky potrebné dokumenty, ako je kópia maturitného vysvedčenia je možné zaslať dodatočne, najneskôr v deň zápisu na štúdium.

 

Na žiadny z ponúkaných študijných programov sa nebude realizovať prijímacia skúška.

 

pdf2 Druhé kolo prijímacieho konania pre magisterské študijné programy

Elektronická prihláška (všetky stupne) - odporúčané!

 

Druhé kolo prijímacieho konania

Filozofická fakulta KU otvára pre záujemcov o bakalárske štúdium v akademickom roku 2020/2021 druhé kolo prijímacieho konania.

 

Prihlášky je možné zasielať elektronicky alebo riadnou poštou do 7. augusta 2020.

 

Všetky potrebné dokumenty, ako je kópia maturitného vysvedčenia je možné zaslať dodatočne, najneskôr v deň zápisu na štúdium.

 

Na žiadny z ponúkaných študijných programov, okrem programu žurnalistika, sa nebude realizovať prijímacia skúška.

 

Študijný program žurnalistika zároveň ponúka pre troch najúspešnejších študentov prvého ročníka v akademickom roku 2020/21 mimoriadne prospechové štipendium.

 

pdf2 Druhé kolo prijímacieho konania pre bakalárske študijné programy

Elektronická prihláška (všetky stupne) - odporúčané!

 

 

Výsledky prijímacej skúšky Katedry žurnalistiky, 14.5.2020

pdf2 Výsledky prijímacej skúšky Katedry žurnalistiky, 14.5.2020

 

 

Prvé kolo prijímacieho konania

 Dôležitý oznam pre uchádzačov o štúdium:

Vzhľadom na krízovú situáciu na Slovensku a v súlade s prijatou úpravou zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách si dovoľujeme uchádzačov upozorniť, že podmienky prijímacieho konania na bakalárske a magisterské štúdium sa zmenili. Okrem už realizovaného posunutia termínu na podávanie prihlášok do 30. apríla 2020, ide aj o nasledovné zmeny:

- prijímacia skúška formou pohovoru sa bude realizovať iba na bakalársky študijný program žurnalistika (na ostatné programy sa nebude realizovať prijímacia skúška ani motivačný pohovor),

- uchádzači o štúdium nebudú povinní zasielať prihlášky poštou, bude postačujúce vyplniť elektronickú prihlášku bez potreby jej vytlačenia, podpísania a zaslania (samozrejme, ak uchádzač i tak prihlášku - klasickú alebo vytlačenú elektronickú - zašle poštou, bude akceptovaná),

- overenú kópiu maturitného vysvedčenia (pri bakalárskom programe), resp. doklad o absolvovanom štúdiu (pri magisterskom programe) nie je nutné poslať spolu s prihláškou, ale postačuje doručenie najneskôr v deň zápisu na štúdium (samozrejme, ak uchádzač doklady pošle skôr, budú akceptované).

Prijímaciu skúšku na doktorandské štúdium pre akademický rok 2020/2021 je možné uskutočniť aj prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti.

 

Podmienky prijímacieho konania pre akademický rok 2020/2021

pdf2 Prijímacie konanie pre bakalárske študijné programy 2020/2021 - aktualizované 25. 4. 2020

pdf2 Prijímacie konanie pre magisterské študijné programy 2020/2021 - aktualizované 25. 4. 2020

pdf2 Prijímacie konanie pre doktorandské študijné programy 2020/2021 

 

Prihláška na štúdium

Elektronická prihláška (všetky stupne) - odporúčané!

word Prihláška na bakalárske štúdium (1. stupeň)

word Prihláška na magisterské štúdium (2. stupeň) 

 

Základné pravidlá prijímacieho konania na bakalárske a magisterské študijné programy

pdf2 Základné pravidlá prijímacieho konania

 

 

Kontakt na študijné oddelenie:

Študijné oddelenie

Filozofická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

tel.: +421 44 43 22 708 (spojovateľka)


email: studijne.ff[zavinac]ku.sk

júl 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 023

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Študijné oddelenie

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

ff ku promo video banner

banner prijimaci konanie 2020 2021

ios 01

banner PUBLIKACIE FF KU

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo