Čo robiť, keď ste sa rozhodli študovať na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity?

 

KROK 1.

Vyberte si študijný program:

 

PONUKA NA AKADEMICKÝ ROK 2018/2019
BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY (Bc.)
JEDNOODBOROVÉ MEDZIODBOROVÉ UČITEĽSKÉ *
     
História

História (v kombinácii)

Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
     
Anglistika a amerikanistika

Anglistika a amerikanistika

(v kombinácii)

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
     
Slovenský jazyk a literatúra

Slovenský jazyk a literatúra

(v kombinácii)

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
     
Filozofia Filozofia (v kombinácii)

Učiteľstvo filozofie

(v kombinácii)

     

Philosophy

(Filozofia v anglickom jazyku)

  Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
     

Psychológia

   
     

Žurnalistika

   
     

 

 

Medziodborové študijné programy a učiteľské študijné programy kombinujú dva samostatné odbory z ponuky Filozofickej fakulty.

* Učiteľské študijné programy umožňujú aj medzifakultnú formu študijných programov, ktoré kombinujú aprobačné predmety Filozofickej fakulty KU s nasledovnými aprobačnými predmetmi Pedagogickej fakulty KU:

informatika, matematika, biológia, geografia, chémia, hudobná výchova, náboženská výchova, výtvarná výchova, ruský jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra.

 

PONUKA NA AKADEMICKÝ ROK 2018/2019
MAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY (Mgr.)
JEDNOODBOROVÉ MEDZIODBOROVÉ UČITEĽSKÉ *
     

História

História (v kombinácii)

Učiteľstvo histórie (v kombinácii)

     

Filozofia

Filozofia (v kombinácii)

Učiteľstvo filozofie

(v kombinácii)

     

Philosophy

(Filozofia v anglickom jazyku)

  Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
     
Psychológia   Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
     
Žurnalistika   Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
     

 

Medziodborové študijné programy a učiteľské študijné programy kombinujú dva samostatné odbory z ponuky Filozofickej fakulty.

* Učiteľské študijné programy umožňujú aj medzifakultnú formu študijných programov, ktoré kombinujú aprobačné predmety Filozofickej fakulty KU s nasledovnými aprobačnými predmetmi Pedagogickej fakulty KU:

informatika, matematika, biológia, hudobná výchova, náboženská výchova, výtvarná výchova, ruský jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra.

 

PONUKA NA AKADEMICKÝ ROK 2018/2019
DOKTORANDSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY (PhD.)
 
Teória a dejiny žurnalistiky
 
História
 
Systematická filozofia
 

 

 

KROK 2.

Vyplňte a pošlite elektronickú prihlášku:

https://e-prihlaska.ku.sk/ais/eprihlas/#!/home#%2Fhome

Dajte si pozor na termíny:

 

Termín podania prihlášky na štúdium bakalárskych programov: do 31. mája 2018

 

Termín podania prihlášky na štúdium magisterských programov: do 31. mája 2018

 

Na doktorandské štúdium sa posiela len papierová prihláška, podrobnejšie informácie tu.

 

Termín podania prihlášky na doktorandské štúdium: do 31. mája 2018

 

KROK 3.

Elektronickú prihlášku vytlačte a podpíšte (alebo vyplňte len papierovú prihlášku – za ňu je však vyšší poplatok), priložte potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie a svoj štrukturovaný životopis a pošlite na adresu:

 

Katolícka univerzita v Ružomberku,

Filozofická fakulta, Študijné oddelenie,

Hrabovská cesta 1B,

034 01 Ružomberok

 

Záujemcovia o bakalárske štúdium: Ak už máte maturitné vysvedčenie, priložte aj jeho overenú kópiu (inak ju zašlite do 26. júna 2018)

 

Záujemcovia o magisterské štúdium: Ak už máte doklady o absolvovaní štúdia (bakalársky diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške), priložte aj ich overené kópie (inak ich zašlite do 26. júna 2018). V prípade, že Vám diplom vydala FF KU, kópia o absolvovaní štúdia nemusí byť overená.

 

POZOR

Záujemcovia o študijné programy Psychológia, Žurnalistika a Philosophy musia prejsť prijímacou skúškou (viac informácií v dokumente

http://www.ku.sk/images/dokumenty/ff/dokumenty/prijimacie_konanie/prijimacky_2017/2018_2019/final_oznam_bc._2018_19.pdf

alebo http://www.ku.sk/images/dokumenty/ff/dokumenty/prijimacie_konanie/prijimacky2018/senat_kolegium_pk_oznam_mgr_18-19.pdf )

 

POZOR

Ak máte záujem o medzifakultné študijné programy, nahliadnite aj do podmienok prijímacieho konania na PF KU: http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/pedagogicka-fakulta/uchadzaci-o-studium/pf-prijimacie-konanie

 

 

Podmienky prijímacieho konania pre akademický rok 2018/2019

pdf2 Prijímacie konanie pre bakalárske študijné programy 2018/2019

pdf2 Prijímacie konanie pre magisterské študijné programy 2018/2019

pdf2 Prijímacie konanie pre doktorandské študijné programy 2018/2019

 

Prihlášky na štúdium - tlačivá

pdf2 Prihláška na bakalárske štúdium (1. stupeň)

pdf2 Prihláška na magisterské štúdium (2. stupeň)

pdf2 Prihláška na doktorandské štúdium (3. stupeň)

 

 

Základné pravidlá prijímacieho konania na bakalárske

a magisterské študijné programy 

pdf2 Základné pravidlá prijímacieho konania

 

 

el prihlaska ff white

 

  

Kontakt na študijné oddelenie:

Študijné oddelenie

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

tel.: +421 44 43 22 708 (spojovateľka)


email: studijne.ff[zavinac]ku.sk

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 023

+421 918 722 025

štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

letná univerzita ku banner na web

ff ku promo video banner

pk 2019 2020 01

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo