Aktuálne informácie o publikačnej činnosti pracovníkov a doktorandov na FF KU sú na stránke univerzitnej knižnice v časti publikačná činnosť, konkrétne v Databáze publikačnej činnosti pracovníkov Katolíckej univerzity v Ružomberku

 

Publikačná činnosť FF KU vykazovaná za rok 2014 (údaje CREPČ 27. 2. 2015)

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 2
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 2
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 1
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 1
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 2
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 3
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 18
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 20
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 12
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 7
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 2
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 7
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 14
AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií 1
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 2
BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách 1
BBB Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydaných v domácich vydavateľstvách 1
BCB Učebnice pre stredné a základné školy 1
BCI Skriptá a učebné texty 2
BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch 2
BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 2
BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 1
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 22
CAB Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách 1
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 11
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 21
GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup 2
FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...) 4
SPOLU 165

 

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

banner info o studiu

ff ku promo video banner

2018

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

0 banner k poli sutaz eu

deutsch banner2

 

 

 

 

stravaemail  

aislogo