obrázok1Poslucháč prvého ročníka magisterského štúdia psychológie Bc. Pavol Dérer sa stal jedným z laureátov ceny Dobrovoľník roka 2017, ktorú každoročne vyhlasuje portál CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum. Cena bola jemu a jeho kolegom udelená za projekt Online terénna práca, ktorý je práve pod jeho vedením. Predstavuje jednu z aktivít IPčka, prostredníctvom ktorej odborní pracovníci v internetovom teréne – na sociálnych sieťach aktívne vyhľadávajú najohrozenejších mladých ľudí a vyťahujú ich von z uzatvorených online komunít či diskusných fór a snažia sa ich nasmerovať k pomoci. Pavol Dérer patrí aj medzi spoluautorov metodickej príručky s rovnakým názvom, ktorá sa uvedenej problematike odborne venuje.

 

dsc 7967Termín podávania prihlášok na bakalárske a magisterské študijné programy na FF KU v Ružomberku bol predĺžený do 31. mája 2018. Na našej fakulte je v rámci bakalárskeho stupňa možné študovať napr. anglistiku a amerikanistiku, filozofiu, philosophy (v anglickom jazyku), históriu, psychológiu, slovenský jazyk a literatúru, žurnalistiku, medziodborové štúdium ľubovoľnej dvojkombinácie z ponuky anglistika a amerikanistika, filozofia, história a slovenský jazyk a literatúra, ale tiež učiteľstvo predmetov v kombinácii z ponuky anglický jazyk a literatúra, filozofia, história, nemecký jazyk a literatúra a slovenský jazyk a literatúra. Podobné študijné programy sú uskutočňované tiež na magisterskom stupni. Viac informácií nájdete v časti Prijímacie konanie 2018/2019.

gold medals 2018Michal Karlubík, študent Gymnázia Jura Hronca v Bratislave, získal zlatú medailu na International Philosophy Olympiad (IPO), ktorá sa tento rok konala v čiernohorskom meste Bar. Na tohtoročnom 26. ročníku sa zúčastnilo 50 krajín z Ázie, Európy, Severnej a Južnej Ameriky. Celkovo súťažilo 100 študentov, spomedzi ktorých získal slovenský študent celkovo najvyššie skóre 8,33 bodu na škále od 0 do 10. Tohtoročná súťaž ponúkla štyri krátke filozofické texty (autormi boli: Aristoteles, Mencius, Kant, Goehr), z ktorých si študent mal vybrať jeden a napísať naň počas 4 hodín esej.

t2.sk 002Vážené kolegyne, kolegovia, milé študentky a študenti,

 

ešte pred ukončením aktuálneho akademického roka 2017/2018 by som sa chcel poďakovať zamestnancom aj študentom a oceniť ich prácu a aktivity realizované v roku 2017. V súlade s dokumentom prerokovaným vo vedení a kolégiu dekana (dostupný je na stránke ff.ku.sk v časti úradná výveska, vnútorné predpisy) by som rád udelil Ceny dekana FF KU v Ružomberku za rok 2017. Chcel by som Vás preto požiadať o návrhy, z ktorých vyberie komisia zostavená zo zástupcov zamestnancov a študentov. V súlade s dokumentom o cene dekana je možné návrhy podávať v nasledovných kategóriách.

exkurziaKatedra histórie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku zorganizovala v dňoch 23. – 26. apríla 2018 exkurziu do stredoslovenských banských miest. Študenti histórie navštívili Zvolen, kde mohli vidieť expozíciu SNG na Zvolenskom zámku a popoludní vystúpili na Pustý hrad, kde sa stretli s archeológom dr. J. Beliakom. V Banskej Štiavnici absolvovali prehliadku mesta a navštívili Kammerhof a Nový Zámok. V Kremnici sa zoznámili s bohatou tradíciou razenia mincí v Kremnickej mincovni a v Múzeu mincí a medailí. Na záver exkurzie boli študenti informovaní o bohatej histórii Banskej Bystrice a navštívili banskobystrický diecézny archív.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

banner info o studiu

ff ku promo video banner

2018

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

0 banner k poli sutaz eu

deutsch banner2

 

 

 

 

stravaemail  

aislogo