prvaTermín podania prihlášok na bakalárske študijné programy anglistika a amerikanistika, psychológia a žurnalistika, uskutočňované na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku, je stanovený na 20. apríla 2017. Hoci ostatné bakalárske študijné programy na FF KU majú uzávierku neskôr, uvedené tri programy vyžadujú absolvovanie prijímacej skúšky, a preto je termín podania prihlášok skorší. Detaily o podmienkach a ďalších možnostiach štúdia nájdete na našej webstránke v časti Prijímacie konanie.

111. apríla 2017 sme na univerzite žili umením a lyrikou. V Univerzitnej knižnici KU sa konala iniciácia knihy Mila Haugová vo výbere Rudolfa Juroleka spojená s autorským čítaním a multimediálnym programom, ktorého súčasťou bol prednes, hudba a tanec. Kniha, ktorá vyšla vo vydavateľstve Skalná ruža (2017), mapuje bohatú celoživotnú tvorbu poetky, ktorá najmä v 90-tych rokoch 20. storočia prinášala do okruhu ženského písania, ale i celej slovenskej lyriky, inovatívne

vn 2017„...prišiel, aby sme mali život a mali ho hojnejšie!“ (Jn 10,10)

„Školy a katolícke univerzity musia byť schopné pomáhať rásť v ľudskosti, v dialógu a v nádeji. Čo značí zasievať nádej? „Človek nemôže žiť bez nádeje, a vzdelávanie generuje nádej. Vskutku, vzdelávať znamená prebúdzať život, viesť ho k rastu, spočíva v dynamike dávania života,“

(Pápež František, 9.2.2017)

 

 

 

Ctení a vzácni pedagógovia a zamestnanci, drahí kňazskí spolubratia v službe Katolíckej univerzity, milí študenti, vážení priatelia a dobrodinci našej Katolíckej univerzity a všetci ľudia dobrej vôle,

10506770 10201859112314140 8502577272067897191 oPredposledný marcový týždeň sa na Katedre politológie FF KU v Ružomberku konala súťaž v písaní esejí „Moja Európa“, určená pre stredoškolákov. Autorkou víťazného textu sa stala Nikola Salvová, študentka 3. ročníka z Gymnázia M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši. Jej práca reagovala na jeden z troch citátov, ktoré boli 50-tim zúčastneným študentom v deň súťaže zverejnené. 

 

pdf2 Víťazná práca v pdf

Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. udeľuje pri príležitosti Veľkonočných sviatkov študentom univerzity R E K T O R S K É   V O Ľ N O v dňoch 13. apríla 2017 (Zelený štvrtok) a  18. apríla 2017 (Veľkonočný utorok). V týchto dňoch sa výučba nekoná.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

english

ff ku promo video banner

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska ff white

facebook banner ff

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

stravaemail  

aislogo