ff kuPozorne sledujeme aktuálnu diskusiu o téme neetických postupov v akademickej oblasti a vyjadrujeme nesúhlas so zľahčovaním plagiátorstva. Nečestné postupy v rámci vysokoškolského štúdia sú neprípustné a je neprijateľné vytvárať opačný dojem. Drvivá väčšina našich študentov, a veríme, že študentov na celom Slovensku, k svojim úlohám a povinnostiam pristupuje čestne a zodpovedne. Preto považujeme za potrebné zastať sa ich, ako aj ich pedagógov, ktorí im majú odovzdávať nielen vedomosti, ale, sme presvedčení, aj princípy akademickej čestnosti.

 

Vedenie FF KU v Ružomberku

2020 6 prihovorV júni sa na pôde našej univerzity tradične uskutočňujú promócie absolventov bakalárskych a magisterských študijných programov. Pandémia koronavírusu však zmenila nielen prezenčný spôsob výučby počas letného semestra, ale tiež podobu ďalších podujatí a zvyklostí. Keďže pre absolventov našej fakulty sa v akademickom roku 2019/2020 neuskutoční slávnostný promočný akt v aule, dekan sa im rozhodol prihovoriť a poďakovať aspoň na diaľku.

i chalupeckyZ vôle milosrdného Boha nás v 89. roku života predišiel do večnosti drahý kolega doc. Ivan Chalupecký, ktorý stál pri zrode vyučovania histórie na vtedajšom Pedagogickom inštitúte sv. Ondreja. V tomto inštitúte a jeho nástupcoch (na Katecheticko-pedagogickej fakulte a potom v rámci Katolíckej univerzity v Ružomberku na jej Filozofickej fakulte) pôsobil sedem rokov. V nádeji a s vďačnosťou za dar Pánovho zmŕtvychvstania mu venujme tichú spomienku v modlitbách.

 

Ivan Chalupecký sa narodil 16. marca 1932 v Spišskej Novej Vsi. Ľudovú školu navštevoval v Plavči a v Levoči, stredoškolské štúdiá absolvoval v Kežmarku, Levoči a v Tisovci. Po štyroch rokoch práce v kameňolome, tehelni a bani v roku 1955 ukončil maturitou Jedenásťročnú strednú školu v Spišskej Novej Vsi. Od roku 1956 pracoval v archíve v Levoči, neskôr bol jeho riaditeľom. V roku 1963 ukončil štúdium archívnictva na FF KU v Bratislave a od roku 1991 začal vyučovať cirkevné dejiny v Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí a od roku 1996 pôsobil ako docent na Katecheticko-pedagogickej fakulte v Ružomberku. Absolvoval výskumné stáže v Poľsku, Maďarsku, Nemecku, Taliansku i vo Francúzsku. Jeho meno sa v súvislosti s dôležitou popularizáciou histórie však spája predovšetkým s organizáciou i činnosťou Spišského dejepisného spolku, ktorý od roku 1992 viedol ako jeho predseda. Spolok sa vyznačuje organizovaním seminárov, sympózií, odborných exkurzií, zájazdov či publikačnou činnosťou. Každoročne vydáva ročenku Z minulosti Spiša.

Vážení študenti termín odovzdania záverečných prác pre augustový termín štátnych skúšok je 19. jún 2020. Zároveň Vás chceme informovať, že práce sa odovzdávajú len v elektronickej podobe nahraním súboru vo formáte .pdf do akademického informačného systému AiS. Pred nahraním práce je potrebné prácu formálne upraviť v súlade so Smernicou rektora č. 2/2017 o záverečných prácach.

2020 6 koronaOd marca 2020 prešla aj filozofická fakulta do dištančného módu fungovania v dôsledku pandémie a následných opatrení. Výučba i skúšanie prebiehalo prostredníctvom videokonferenčných hovorov, emailov či s využitím ďalších technológií. Napriek komplikovanej situácii si však naši študenti i zamestnanci našli čas na pomoc iným ľuďom, ktorí boli počas pandémie najviac zraniteľní.  Distribuovali potraviny seniorom, pomáhali v domovoch sociálnych služieb, ale zapojili sa tiež do menej bežných aktivít. Načítali rozprávku o koronavíruse pre deti či poskytli konverzácie v slovenčine.

september 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 023

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Študijné oddelenie

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

moodle banner

info o studiu banner

prijimacie kon banner

eprihlas banner

mozaika banner

publikacie ff ku banner

ff ku promo video banner

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo