ff logo

Filozofická fakulta vyhlasuje charitatívnu akciu v rámci Vianočných trhov organizovaných Katedrou psychológie dňa 13.12. 2017.  Výťažok z akcie poputuje organizácii miniBODKA o.z., ktorá sa zameriava na poskytovanie osobnej asistenčnej služby, priamej a nepriamej materiálnej a finančnej pomoci a krízovej intervencie pre deti a mládež:

• ktoré vplyvom tragických udalostí prišli o jedného alebo oboch rodičov
• ktoré sú v zariadeniach náhradnej starostlivosti a v náhradných formách starostlivosti (profesionálne rodiny, pestúnske a adoptívne rodiny) a ktoré nemajú kontakt s prirodzeným prostredím 
• trpiace syndrómom CAN (týrané, zneužívané a zanedbávané) a syndrómom FAS (fetálny alkoholový syndróm)

vlogy spravaŠtudenti žurnalistiky Lenka, Peter a Simona budú počas akademického roka 2017/2018 pripravovať občasné video blogy (vlogy) zo života Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity. Pôjde o ich pohľad na život študentov, fakulty, na štúdium či mimoškolské aktivity. Úvodný vlog si môžete pozrieť tu. V ďalšej časti sa Peter s Lenkou pozrú na imatrikuláciu prvákov a futbalový zápas študentov s vyučujúcimi, ktoré sa odohrali v Čutkovskej doline či na sériu stretnutí s profesionálmi. Ich vlogy nájdete na fakultnom Youtube  kanáli a ich zverejnenie bude tiež avizované prostredníctvom fakultného Facebooku.

www.t2.sk 014Máte záujem spracovať Vaše obľúbené odborné témy? Chceli by ste s vyučujúcimi z katedier detailnejšie prediskutovať vybrané problémy z Vašich odborov? Mali by ste záujem otestovať si svoje schopnosti ešte pred písaním a obhajobou svojich záverečných prác? Na Filozofickej fakulte KU sa môžu študenti zapojiť do študentskej vedeckej a odbornej činnosti nazvanej Albertus Magnus. Albertus Magnus  je dobrovoľná vedecká aktivita študentov, ktorí by radi prezentovali svoje práce na vybraný problém. Študenti si najskôr vyberú témy a školiteľov, následne napíšu písomné práce, ktoré budú posúdené školiteľom a oponentom, a úplne na záver prebehne obhajoba študentských prác.

2 2017V piatok 24. 11. 2017 vyšlo nové číslo časopisu Kultúrne dejiny s nasledovným obsahom. Medzi štúdiami nájdeme publikované tri príspevky - Pavol Labuda: Počiatky a povaha vedy v archaickom Grécku (s. 176-199); Ján Gunčaga - Ladislav Lang: Lehrerbildungsanstalten in Zipser Kapitel und Eger – ihre Bedeutung für Lehramtsstudium und Schulmathematik (s. 200-212); Anton Hruboň: Budovanie kultu Jozefa Tisa (s. 213-239). V rubrike Pramene a preklady nasleduje Kauza Martina Luthera z rokov 1520 – 1521 (s. 240-286). Ide o preklad štyroch dokumentov, dvoch pápežských listín a dvoch reakcií reformátora na tieto buly. Nasleduje rozhovor s docentom Milošom Kovačkom o jeho práci a hodnotách (s. 287-294). Tradičnými rubrikami sú Recenzie (s. 295-310), Anotácie, nové knihy (311-341), Správy, referáty (342-346) a Internetové odkazy (347-350). Časopis sa tvorí v redakcii na Katedre histórie FF KU v Ružomberku. K jeho čítaniu ste srdečne pozvaní.

pict philKaždoročne sa na katedre filozofie FF KU v Ružomberku koná národné kolo filozofickej olympiády pre študentov stredných škôl. Nebolo tomu inak ani tento rok. Prinášame Vám zoznam autorov najlepších prác v 1. kole a zároveň postupujúcich do 2. kola (práce budú písať v anglickom jazyku). Víťaz druhého kvalifikačného kola postúpi na medzinárodnú filozofickú olympiádu pod patronátom Unesco, ktorá sa bude tento rok konať v Čiernej Hore na konci mája 2018.

Blahoželáme všetkým zúčastneným za ich odvahu a nasadenie pracovať na texte odovzdaných prác, ale najmä na sebe pri kultivácii myslenia a svojho písomného prejavu. Tento rok bolo posudzovaných 87 regulérne odovzdaných prác, pričom hodnotiaca komisia pozostávala z 12 členov.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

banner info o studiu

ff ku promo video banner

2018

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

0 banner k poli sutaz eu

stravaemail  

aislogo