cernova hlavnaV piatok 27. októbra 2017 sa uskutočnila v kine Kultúra v Ružomberku vedecká konferencia pri príležitosti 110. výročia černovského masakru, čím sa začali trojdňové oslavy celonárodnej spomienky na túto významnú národnú udalosť. Hlavnými usporiadateľmi konferencie boli Mesto Ružomberok a Katedra histórie FF KU v Ružomberku. Odborníci – historici zo Slovenska a Českej republiky predniesli najnovšie výsledky

bowlingNáročnou výzvou každého prváka, či už základnej, strednej, ale aj vysokej školy, je spôsob, akým sa môže čo najlepšie a najrýchlejšie adaptovať na nové (školské) prostredie, jeho podmienky, požiadavky a najmä rozmanitých ľudí. A kto, ak nie študenti psychológie by si to mali uvedomovať v čo najväčšej miere. I to bol podnet pre prvákov magisterského štúdia psychológie na Filozofickej fakulte KU, ktorí s cieľom uľahčiť adaptáciu svojim mladším kolegom – prvákom psychológom bakalárskeho stupňa –

Týždeň vedy a techniky na Katolíckej univerzite v Ružomberku venuje veľmi štedro jeden deň ajaddress book 2246457 640 poézii. V utorok 7. novembra 2017 od 10.00 hod. vás pozývame na dve literárne podujatia: česko-slovenský básnický recitál a stretnutie účastníkov literárnej súťaže. V Univerzitnej knižnici KU sa stretnú začínajúci tvorcovia poézie aj skúsení básnici, aby naznačili vlastné autorské postupy a inšpirácie pri vzniku básní a ukázali, že aj v poézii sa skrýva kúsok vedy a techniky.

V prvej časti stretnutia s názvom Poetry Quartet vystúpia

image003V utorok 24. októbra 2017 privítala Katedra psychológie na Filozofickej fakulte študentov zo žilinského Gymnázia sv. Františka z Assisi sprevádzaných ich vyučujúcou – zástupkyňou riaditeľky školy a zároveň školskou psychologičkou PhDr. Annou Poláčkovou. V rámci exkurzie, ktorá bola pre nich zorganizovaná, bola študentom na začiatku predstavená vzdelávacia a vedecko-výskumná činnosť katedry. Následne mali študenti možnosť prakticky sa oboznámiť s fungovaním psycholaboratória a jeho jedinečným psychodiagnostickým vybavením.

Na základe overenia doručených návrhových lístkov volebná komisia konštatuje, že do volieb do AS FF KU, ktoré sa budú na FF KU konať 7. 11. 2017 v čase od 9.00 hod. do 14.00 hod., boli platne navrhnutí nasledovní kandidáti:

 

Kandidáti do študentskej časti AS FF KU:

Čollák Daniel (2. Bc., AJL/NV)

Bc. Kasper Tomáš (1. Mgr., SJL/FIL)

Bc. Lövingerová Petra (1. Mgr., PSYCH)

Štancel Peter (2. Bc., ŽUR)

 

V Ružomberku 19. 10. 2017            

Mgr. Strmeňová Terézia

    (predseda volebnej komisie)

v.r.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

banner info o studiu

ff ku promo video banner

 

2018

el prihlaska ff white

 

kd2

 

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

stravaemail  

aislogo