radiorallye 2018Pre ružomberské PULZ rádio bol aj tento ročník súťaže amatérskych rozhlasových štúdií Rádiorallye úspešný. Z Prešova, do ktorého pozvalo svojich kolegov Rádio PaF, si členovia rádia odniesli dva diplomy a podporu rozhlasových profesionálov.

PREŠOV, RUŽOMBEROK. Členovia univerzitného PULZ rádia, ktoré pôsobí na Katolíckej univerzite v Ružomberku, sa aj tento rok zúčastnili súťaže Rádiorallye. Na prehliadke tvorby a vysielania univerzitných, vysokoškolských a internátnych rozhlasových štúdií získali v rovnakej

www.t2.sk 03V spolupráci so Slovenskou asociáciou študentov a absolventov psychológie (SAŠAP) sa na Katedre psychológie podarilo zorganizovať dva praktické semináre pre študentov. Prvý bol zameraný na neľahkú prácu psychológa s klientom so závislosťou. Študenti sa oboznámili so širokou paletou znakov rôznych druhov závislostí, zároveň s príznakmi abstinenčného syndrómu a v neposlednom rade s náročnou liečbou samotných závislostí. Druhý workshop sa orientoval na prácu

promofoto ff 22Termín podania prihlášok na všetky magisterské študijné programy uskutočňované na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku je stanovený na 31. marca 2018. Zvoliť si môžete napr. jednoodborové štúdium filozofie, histórie, psychológie, žurnalistiky a študijný program philosophy (filozofia v anglickom jazyku), medziodborové štúdium filozofie a histórie, ale tiež učiteľstvo predmetov v kombinácii z ponuky anglický jazyk a literatúra, filozofia, história, nemecký jazyk a literatúra a slovenský jazyk a literatúra. Takisto je tu priestor na medzifakultné učiteľské kombinácie, t. j. uchádzač si vyberie jeden predmet z ponuky FF KU (anglický jazyk a literatúra, filozofia, história, nemecký jazyk a literatúra alebo slovenský jazyk a literatúra) a jeden predmet z ponuky Pedagogickej fakulty KU (napr. náboženská výchova, výtvarná výchova, taliansky jazyk a literatúra, informatika alebo matematika). Detaily o podmienkach a ďalších možnostiach štúdia nájdete na našej webstránke v časti Prijímacie konanie.

nezname pribehy obalkaŽivoty ôsmich zabudnutých osobností stredoeurópskych dejín 19. a 20. storočia približujú čitateľom autori monografie (ne)známe príbehy, medzi ktorých patria i bývalí doktorandi Katedry histórie našej fakulty Ján Golian a Rastislav Molda.

Niekedy sa zdá, akoby väčšina Slovákov bola presvedčená, že naše životy, a teda aj dejiny, nie sú veľmi zaujímavé. Na rozdiel od našich susedov Čechov, Maďarov či Poliakov, ktorí poznajú širokú plejádu osobností histórie, naše historické vedomie a hrdosť končí pri úzkom panteóne osobností. Neraz akoby po Štúrovi, Štefánikovi či Dubčekovi nebolo na koho si ešte spomenúť a popýšiť sa. Autori monografie (ne)známe príbehy sa pokúšajú vyvrátiť tento mýtus a čitateľom prinášajú plejádu nesmierne zaujímavých osobností stredoeurópskych dejín 19. a 20. storočia. Ľudské príbehy pretlmočili pútavo, no fundovane a knihou sa snažia osloviť čo najširšie spektrum čitateľov.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

banner info o studiu

ff ku promo video banner

2018

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

0 banner k poli sutaz eu

deutsch banner2

 

 

 

 

stravaemail  

aislogo