vn 2017„...prišiel, aby sme mali život a mali ho hojnejšie!“ (Jn 10,10)

„Školy a katolícke univerzity musia byť schopné pomáhať rásť v ľudskosti, v dialógu a v nádeji. Čo značí zasievať nádej? „Človek nemôže žiť bez nádeje, a vzdelávanie generuje nádej. Vskutku, vzdelávať znamená prebúdzať život, viesť ho k rastu, spočíva v dynamike dávania života,“

(Pápež František, 9.2.2017)

 

 

 

Ctení a vzácni pedagógovia a zamestnanci, drahí kňazskí spolubratia v službe Katolíckej univerzity, milí študenti, vážení priatelia a dobrodinci našej Katolíckej univerzity a všetci ľudia dobrej vôle,

10506770 10201859112314140 8502577272067897191 oPredposledný marcový týždeň sa na Katedre politológie FF KU v Ružomberku konala súťaž v písaní esejí „Moja Európa“, určená pre stredoškolákov. Autorkou víťazného textu sa stala Nikola Salvová, študentka 3. ročníka z Gymnázia M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši. Jej práca reagovala na jeden z troch citátov, ktoré boli 50-tim zúčastneným študentom v deň súťaže zverejnené. 

 

pdf2 Víťazná práca v pdf

Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. udeľuje pri príležitosti Veľkonočných sviatkov študentom univerzity R E K T O R S K É   V O Ľ N O v dňoch 13. apríla 2017 (Zelený štvrtok) a  18. apríla 2017 (Veľkonočný utorok). V týchto dňoch sa výučba nekoná.

eu11 w580 h387Katedra politológie srdečne blahoželá víťazom súťaže v písaní esejí „Moja Európa“, ktorá sa na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku konala 21. marca 2017. Všetkým 50-tim súťažiacim študentom ďakujeme za príjemnú atmosféru a ich odhodlanie zabojovať o víťazstvo.

Víťazmi sú:

 

 

  1. miesto: Nikola Salvová, Gymnázium M. M. Hodžu, Liptovský Mikuláš, počet bodov: 96
  2. miesto: Anna Mária Kubincová, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského Zborojničná 3 Košice, počet bodov: 95
  3. miesto: Martin Repka, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Sučany, počet bodov: 94

foto den ucitelovPri príležitosti Dňa učiteľov primátor mesta Ružomberok MUDr. Igor Čombor, PhD. udeľuje ocenenia učiteľom z rôznych typov škôl v meste. Za našu fakultu bola dňa 28. 3. 2017 na slávnostnom podujatí na Mestskom úrade v Ružomberku ocenená pamätným listom za vynikajúce výsledky v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu vedúca Katedry psychológie PhDr. Petra Lajčiaková, PhD. Katedru psychológie vedie od jej vzniku na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Katedra patrí medzi najúspešnejšie pracoviská na fakulte a získala si dobré renomé v slovenskom i českom akademickom priestore. Petra Lajčiaková organizuje okrem iného aj veľmi kultivované stretnutia absolventov katedry psychológie, ktoré sú svedectvom kvalitného štúdia a podnetnej akademickej atmosféry na katedre. Petre Lajčiakovej k oceneniu srdečne blahoželáme a ďakujeme za jej nasadenie a prácu pri vzdelávaní našich študentov.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

english

ff ku promo video banner

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska ff white

facebook banner ff

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

stravaemail  

aislogo