obalka alumniKatedra psychológie predstavila zborník z vedecko-odbornej konferencie absolventov štúdia psychológie na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku. Recenzovaný zborník vznikol na základe príspevkov prezentovaných na prvej konferencii absolventov (ALUMNI), ktorá sa uskutočnila minulý rok vo februári a svojou prítomnosťou ju poctilo viac ako 50 našich bývalých študentov psychológie.

Zborník pozostáva z trinástich vedecko-odborných textov absolventov i pedagógov katedry a predkladá pestrú zmes psychologických tém a súčasných smerov, ktorým sa autori výskumne venujú.

1Dňa 11. apríla 2016 sa na Filozofickej fakulte uskutočnila prednáška doc. Oľgy Gyárfášovej, PhD. pôsobiacej na Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK v Bratislave.
Doc. Gyárfášová vo svojej prednáške predstavila analýzu volebných výsledkov v kontexte údajov o volebnej účasti, štruktúry elektorátu jednotlivých politických strán, získaných hlasov v predchádzajúcich voľbách a volebnej volatility. Pozornosť tiež venovala zmenám voličského správania sa a najmä fenoménu nesystémových, radikálnych a extrémistických strán, a to s dôrazom na otázku profilácie a budúcnosti ĽS-NS v politickom systéme SR. 

1Môžu nám diskusné fóra na internete pomôcť spoznať názory verejnosti na spoločenské problémy, pýtal sa vo svojej prednáške profesor Victor Khroul z Lomonosovovej univerzity v Moskve, ktorý počas letného semestra hosťuje na Katedre žurnalistiky FF KU v Ružomberku.

V prednáške s názvom ,,What do people really think?“ profesor Victor Khroul upozornil na rozdiely medzi výsledkami prieskumov verejnej mienky a skutočnými názormi ľudí. ,,Respondenti oslovení v prieskumoch často o danej téme predtým nepočuli, a preto odpovedajú zdvorilostne. Naopak, v internetových diskusiách vyjadrujú nielen svoje stanoviská, ale často ich aj zdôvodňujú,“ povedal Khroul. Analýza obsahu internetových diskusií preto ponúka plastickejší obraz verejnej mienky ako klasické prieskumy.

mv výrezSlovenskú ponuku kníh o mediálnej výchove doplnila nová vysokoškolská učebnica od Pavla Izraela z katedry žurnalistiky. Publikácia má primárne slúžiť študentom žurnalistiky, ktorí v rámci svojho štúdia absolvujú aj predmet mediálna výchova. Učebnica však môže osloviť aj študentov učiteľských odborov, ktorým poskytne cenné informácie o oblasti, ktorá je ako prierezová téma súčasťou štátneho vzdelávacieho programu.

1aMedzi aktuálne knižné novinky pripravené pedagógmi FF KU môžeme zaradiť zborník „Husserl und Thomas von Aquin bei Edith Stein“. Editorom je Peter Volek z Katedry filozofie FF KU v Ružomberku. Táto kniha predstavuje zborník prednášok o diele Edity Steinovej uskutočnených 6.-8. novembra 2011 v Ružomberku. Je v ňom deväť prednášok v nemčine a jedna v angličtine od autorov zo siedmich krajín západnej a strednej Európy. Medzi nimi je Hanna-Barbara Gerl-Falkovitzová z Nemecka, editorka nového Súborného vydania diel Edity Steinovej vo vydavateľstve Herder v Nemecku. Ďalšími spoluautormi sú René Raschke z Nemecka, Barbara Simoničová zo Slovinska, Francesco Alfieri OFM z Talianska, Christof  Betschart OCD zo Švajčiarska, Peter Volek, Anna Janiová z Maďarska, Jozef Uram zo Slovenska, Józef Kormos z Maďarska, Elisabeth Donabaumová z Rakúska. Kniha vyšla v nemeckom vydavateľstve Traugott Bautz z Nordhausenu v marci 2016 v rozsahu 250 strán ako druhý zväzok v novej edícii Ad Fontes.

 

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

 

ff ku promo video banner

pk 2019 2020 01

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

  

stravaemail  

aislogo