www.t2.sk 06Dňa 29. 11. 2017 zavítalo na Filozofickú fakultu KU v Ružomberku približne 60 študentov a vyučujúcich z Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka v Spišskej Novej Vsi. Milú návštevu čakal na fakulte bohatý program. Na úvod sa študenti zúčastnili popularizačnej prednášky pod názvom Všetko, čo ste chceli vedieť o kritickom myslení, počas ktorej mali šancu osvojiť si základy správnej argumentácie, ako aj vyskúšať si svoje zručnosti pri riešení logických hádaniek.

www.t2.sk 07O svojej osobnej skúsenosti s prácou na predvolebnej kampani do VÚC v Žilinskom samosprávnom kraji hovoril v stredu 29. 11. 2017 na pôde fakulty Mgr. Lukáš Valach, absolvent katedry politológie FF KU. Vo svojej prednáške poodhalil zákulisie úspešnej kampane Eriky Jurinovej, hovoril o stratégii a nástrojoch politického marketingu, terénnej kampani či práci na sociálnych sieťach ako Facebook či Instagram. Lukáš, ktorý je asistentom poslanca NR SR a tiež koordinátorom a PR manažérom projektu Kresťan v politike, priblížil študentom atmosféru volebnej noci a na základe svojej vlastnej skúsenosti ich povzbudil k dobrovoľníctvu a záujmu o veci verejné.

úvodná fotkaPavol Jozef Šafárik a jeho Slovanské starožitnosti, tak znel názov prednášky prof. PhDr. Ivora Ripku, DrSc., s ktorou 22. novembra 2017 vystúpil na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku v rámci podujatia organizovaného Katedrou slovenského jazyka a literatúry FF KU a  ružomberskou pobočkou Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri JÚĽŠ SAV. Práve prof. I. Ripka spolu s doc. J. Skladanou prispeli k sprístupneniu Šafárikových Slovanských starožitností (1837) dnešnému slovenskému čitateľovi – ich prekladom z českej pôvodiny do súčasného slovenského jazyka (1. zv.

www.t2.sk 01Pri príležitosti Dňa študentstva mesto Ružomberok ocenilo najlepších študentov stredných a vysokých škôl v meste. Slávnostné podujatie sa uskutočnilo 21. novembra 2017 vo Veľkej dvorane Kultúrneho domu Andreja Hlinku v Ružomberku. Z Filozofickej fakulty KU bola ocenená Františka Šiškovičová, študentka magisterského študijného programu žurnalistika. Františka Šiškovičová sa aktívne zapája do rôznych aktivít realizovaných na katedre žurnalistiky i na celej fakulte. Spolupodieľa sa na vytváraní pozitívneho obrazu fakulty a univerzity. V minulosti bola riaditeľkou študentskej televízie TV UNICA, pripravovala súťažnú prehliadku študentskej televíznej tvorby INSTELCOM 2016 a v súčasnosti, okrem iného, spolupracuje s TV LUX a podieľa sa na príprave relácie Runiverz. K oceneniu srdečne blahoželáme! 

www.t2.sk 06 kópiaPod záštitou UNESCO sa už 26 rokov každoročne koná Medzinárodná filozofická olympiáda (IPO, http://www.philosophy-olympiad.org), ktorá je vyvrcholením národných kôl v 54 štátoch sveta. V Slovenskej republike je reprezentantom IPO, ktorý organizuje národné kolo, Katedra filozofie FF KU. Viac info na webstranke IPO - Slovensko: https://iposlovakia.wordpress.com.

V utorok 14. novembra 2017 sa uskutočnilo slovenské kolo olympiády, na ktoré sa prihlásilo približne 100 študentov zo stredných škôl z celej SR. Prišli

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

banner info o studiu

ff ku promo video banner

2018

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

0 banner k poli sutaz eu

stravaemail  

aislogo