zumag1 2019Na celoslovenskej súťaži Štúrovo pero 2019 mladí žurnalisti z Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku  s časopisom Zumag  získali prvé miesto a ďalšie dve prestížne ceny.

 

Zumagu konkurovalo sedem vysokoškolských časopisov. Na druhom mieste skončil Občas nečas (časopis študentov Univerzity Konštantína filozofa v Nitre) a tretie miesto obsadil Univerzál (časopis z Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach).

01 bcFilozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku realizuje zaujímavé a atraktívne bakalárske študijné programy pre záujemcov o učiteľstvo či oblasti humanitných a spoločenských vied. Termín podania prihlášok je 18. apríl 2019. FF KU ponúka jednoodborové štúdium anglistiky a amerikanistiky, filozofie, histórie, psychológie, slovenského jazyka a literatúry a žurnalistiky; medziodborové štúdium – ľubovoľnú dvojkombináciu z ponuky anglistika a amerikanistika, filozofia, história, slovenský jazyk a literatúra a učiteľstvo predmetov v kombinácii – ľubovoľnú dvojkombináciu z ponuky anglický jazyk a literatúra, filozofia, história, nemecký jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra. Učiteľské štúdium je možné realizovať tiež v kombinácii ponuky FF KU s ponukou Pedagogickej fakulty KU. Detaily o podmienkach a ďalších možnostiach štúdia nájdete na našej webstránke v časti Prijímacie konanie.

stretnutie absolventov 2019Filozofická fakulta pozýva všetkých svojich absolventov z ročníkov 2000-2017 na spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 8. mája 2019 v priestoroch Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

labuda uku1V dňoch 1. – 5. apríla 2019 som sa stal súčasťou programu Erasmus+. Po prvýkrát. Moje dovtedajšie teoretizovanie o zmysluplnosti učiteľských či administratívnych stáží v zahraničí tak bolo konečne vystavené testu. Miesto testovania? Ukrajina. Presnejšie Ukrajinská katolícka univerzita vo Ľvove. Keďže test dopadol nad moje očakávania, tak sa s jeho výsledkami s vami veľmi rád podelím.

ruzicka1V stredu 3. apríla 2019 sa uskutočnila na pôde Filozofickej fakulty KU v Ružomberku zaujímavá prednáška doc. PhDr. Jiřího Růžičku, PhD., ktorý svojím prejavom pútavo uviedol poslucháčov do tajov snového života. Snový život je podobne ako život v bdelosti súčasťou nášho žitia, bytia-vo-svete. Sny tvoria špecifickú stránku nášho bdelého života, ktorý (významne) ovplyvňujú. V druhej časti bol predstavený zmysel snov a ich výklad daseinsanalytickou metódou, a to formou praktických ukážok. Študenti sa stali priamymi účastníkmi reálne prebiehajúcej analýzy snov, čo výrazne ocenili.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

recepcia

+421 918 722 023

+421 918 722 025

štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

letná univerzita ku banner na web

ff ku promo video banner

pk 2019 2020 01

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo