danilec dsc 0380V uplynulých dňoch ponúkli jednotlivé pracoviská Filozofickej fakulty KU v Ružomberku ochutnávku vedeckých či popularizačných podujatí z rôznych oblastí humanitných, historických a spoločenských vied. Týždeň vedy otvoril v pondelok 5. 11. 2018 svojou prednáškou Jurij Danilec, pedagóg z Užhorodskej národnej univerzity, ktorý je na katedre histórie na výskumnom pobyte podporenom Medzinárodným vyšehradským fondom. Jeho prednáška sa zamerala na problematiku pravoslávnej cirkevnej jurisdikcie v Československu po prvej svetovej vojne.

psych tvorivostiŠtudenti bakalárskeho študijného programu psychológie v rámci povinne voliteľného kurzu Psychológia tvorivosti vedeného Mgr. Katarínou Matejovou, PhD. navštívili v Ružomberku Galériu Ľudovíta Fullu, kde vďaka výstave miniatúrnych obrázkov interiérov od Paoly Ciarskej mohli preniknúť aj do tajov psychológie umenia. Následne interaktívnou formou skúmali, ako je možné (z)búrať hranice medzi videným a zažitým.

 

zenuchova1Ak je spisovný jazyk slovenský spisovným jazykom našich Slovákov, tak sa musí zakladať na jazyku našich Slovákov.“ Aj týmto citátom z diela Samuela Cambela (Slováci a ich reč) predstavila zmýšľanie a vedeckovýskumné zameranie slovenského jazykovedca pôsobiaceho na prelome 19. a 20. storočia doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD., vo svojej prednáške Samo Cambel – slovenský jazykovedec (nie tak celkom) známy. Prednáška sa uskutočnila na FF KU v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku (6. 11. 2018) pod gesciou Katedry slovenského jazyka a literatúry FF KU a ružomberskej pobočky Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri JÚĽŠ SAV.

Volebná komisia pre doplňujúce voľby do Akademického senátu Katolíckej univerzity v Ružomberku za zamestnaneckú a študentskú časť akademickej obce Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku oznamuje, že dňa 7. novembra 2018 boli za členov AS KU platne zvolení:

 

Mgr. Ján Hrkút, PhD. – za zamestnaneckú časť

 

Jakub Harzek – za študentskú časť         

 

V Ružomberku 7. 11. 2018

                                                                                                               Bc. Pavol Dérer    

 (predseda volebnej komisie)

raindropsZamestnanci našej fakulty sa vo voľnom čase venujú rôznym tvorivým aktivitám. Tak je tomu i v prípade Davida L. Palatinusa (katedra anglického jazyka a literatúry), ktorý prepadol čaru fotografie. So svojimi fotografiami sa zúčastnil súťaže Ružomberčania fotografujú 3, z ktorej si odniesol pekné druhé miesto v kategórii životné prostredie, priemysel. Víťaznú fotografiu Raindrops, ako aj iné vystavené fotografie si môžete pozrieť v priestoroch synagógy v Ružomberku.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

 

ff ku promo video banner

pk 2019 2020 01

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo