www.t2.sk 05Katedra politológie vyhlasuje výsledky druhého ročníka súťaže v písaní esejí „Moja Európa“, ktorá sa na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočnila 27. marca 2018. Všetkým 32-om súťažiacim študentom ďakujeme za ich účasť, nasadenie pri práci na texte a odhodlanie zabojovať o víťazstvo. Víťazom súťaže srdečne blahoželáme.

 

 

ffku profile foto 01 8K problematike personálnych výberov pre justíciu a o úlohe psychologicko-diagnostického vyšetrenia v tejto oblasti sa pre portál Českej justície vyjadril doc. PhDr. Jiří Dan, CSc., ktorý pôsobí na Katedre psychológie FF KU v Ružomberku.

Pripomína stručnú históriu personálnych výberov pre justíciu a odpovedá na otázku, prečo sú psychológovia potrební pri kvalitnom výbere uchádzačov. Pomenúva osobnostné vlastnosti, ktoré by mal mať kandidát na sudcu a tiež opisuje tie znaky osobnosti, ktoré sú pre výkon takéhoto povolania nevhodné. V závere načrtáva pozíciu psychológov v oblasti justície. 

Jiří Dan je mimoriadnym profesorom KU a členom Vedeckej rady KU. Okrem toho je  podpredsedom Asociácie poradenských psychológov Českej republiky a členom vedeckej rady Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave. Dlhé roky vykonával psychologicko-diagnostické vyšetrenia budúcich sudcov a štátnych zástupcov.

Celý rozhovor si môžete prečítať TU.

radiorallye 2018Pre ružomberské PULZ rádio bol aj tento ročník súťaže amatérskych rozhlasových štúdií Rádiorallye úspešný. Z Prešova, do ktorého pozvalo svojich kolegov Rádio PaF, si členovia rádia odniesli dva diplomy a podporu rozhlasových profesionálov.

PREŠOV, RUŽOMBEROK. Členovia univerzitného PULZ rádia, ktoré pôsobí na Katolíckej univerzite v Ružomberku, sa aj tento rok zúčastnili súťaže Rádiorallye. Na prehliadke tvorby a vysielania univerzitných, vysokoškolských a internátnych rozhlasových štúdií získali v rovnakej

www.t2.sk 03V spolupráci so Slovenskou asociáciou študentov a absolventov psychológie (SAŠAP) sa na Katedre psychológie podarilo zorganizovať dva praktické semináre pre študentov. Prvý bol zameraný na neľahkú prácu psychológa s klientom so závislosťou. Študenti sa oboznámili so širokou paletou znakov rôznych druhov závislostí, zároveň s príznakmi abstinenčného syndrómu a v neposlednom rade s náročnou liečbou samotných závislostí. Druhý workshop sa orientoval na prácu

promofoto ff 22Termín podania prihlášok na všetky magisterské študijné programy uskutočňované na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku je stanovený na 31. marca 2018. Zvoliť si môžete napr. jednoodborové štúdium filozofie, histórie, psychológie, žurnalistiky a študijný program philosophy (filozofia v anglickom jazyku), medziodborové štúdium filozofie a histórie, ale tiež učiteľstvo predmetov v kombinácii z ponuky anglický jazyk a literatúra, filozofia, história, nemecký jazyk a literatúra a slovenský jazyk a literatúra. Takisto je tu priestor na medzifakultné učiteľské kombinácie, t. j. uchádzač si vyberie jeden predmet z ponuky FF KU (anglický jazyk a literatúra, filozofia, história, nemecký jazyk a literatúra alebo slovenský jazyk a literatúra) a jeden predmet z ponuky Pedagogickej fakulty KU (napr. náboženská výchova, výtvarná výchova, taliansky jazyk a literatúra, informatika alebo matematika). Detaily o podmienkach a ďalších možnostiach štúdia nájdete na našej webstránke v časti Prijímacie konanie.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

banner info o studiu

ff ku promo video banner

2018

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

0 banner k poli sutaz eu

deutsch banner2

 

 

 

 

stravaemail  

aislogo