pri caji o druhejPozývame vyučujúcich, študentov i verejnosť na cyklus stretnutí venovaných vede na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku. V rámci moderovaných prezentácií, prednášok a diskusií sa nastolia otázky a témy, ktorým sa venujú naši kolegovia. Predstavia svoje nové publikácie a aktuálne výskumné projekty. Stretnutia sa budú konať počas výučbového obdobia približne každý druhý týždeň, vždy v stredu od 14,00 hod. v miestnosti F 403. Stretneme sa pri čaji o druhej!

foto scpizV medzinárodný deň internetovej bezpečnosti (7. február) bolo v Bratislave občianskym združením eSlovensko otvorené prvé Slovenské centrum prevencie internetovej závislosti. Na podujatí sa ako pozvaný hosť zúčastnil Juraj Holdoš, PhD. z Katedry psychológie FF KU v Ružomberku, ktorý sa stal „krstným otcom projektu“. Pri otvorení centra bola predstavená aj stránka nezavislost.sk a tiež mobilná aplikácia, ktorá pomáha užívateľom zredukovať čas na internete.

t2.sk 0047. február 2017 bol Dňom otvorených dverí na Katolíckej univerzite, na ktorý sa pripravili všetky jej fakulty. Program DOD začínal v Aule sv. Jána Pavla II., kde sa prichádzajúci hostia dozvedeli prvé informácie o univerzite a jej súčastiach z úvodného slova prorektora Františka Trstenského a od prodekaniek Pedagogickej a Filozofickej fakulty Markéty Rusnákovej a Edity Príhodovej. Následne sa rozdelili podľa toho, o aký typ štúdia mali záujem.

foto2Absolventi štúdia psychológie na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku sa po dvoch rokoch od poslednej konferencie opätovne stretli na svojej Alma Mater v piatok 3. februára 2017.

Stretnutie sa začalo uvítacím príhovorom Mareka Babica, PhD., dekana FF KU v Ružomberku, následne vystúpila PaedDr. Edita Príhodová, PhD., prodekanka pre vzdelávanie a výchovu, ktorá pozvala všetkých absolventov k registrácii do Klubu absolventov pri FF KU v Ružomberku.

V piatok 3. februára 2017 sa uskutoční stretnutie absolventov štúdia psychológie na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku, ktoré bude prebiehať formou konferencie. Bude to čas akademickej diskusie našich absolventov a zároveň čas bohatých spomienok na obdobie ich štúdia. Absolventi ponúkajú zaujímavé príspevky, ktoré poukazujú na ich úspešné uplatnenie v oblasti psychologického výskumu, ako i v rozmanitých sférach psychologickej praxe. 

Program konferencie nájdete TU. V prípade záujmu ste na konferencii srdečne vítaní.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

english

ff ku promo video banner

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska ff white

facebook banner ff

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

stravaemail  

aislogo