labuda uku1V dňoch 1. – 5. apríla 2019 som sa stal súčasťou programu Erasmus+. Po prvýkrát. Moje dovtedajšie teoretizovanie o zmysluplnosti učiteľských či administratívnych stáží v zahraničí tak bolo konečne vystavené testu. Miesto testovania? Ukrajina. Presnejšie Ukrajinská katolícka univerzita vo Ľvove. Keďže test dopadol nad moje očakávania, tak sa s jeho výsledkami s vami veľmi rád podelím.

ruzicka1V stredu 3. apríla 2019 sa uskutočnila na pôde Filozofickej fakulty KU v Ružomberku zaujímavá prednáška doc. PhDr. Jiřího Růžičku, PhD., ktorý svojím prejavom pútavo uviedol poslucháčov do tajov snového života. Snový život je podobne ako život v bdelosti súčasťou nášho žitia, bytia-vo-svete. Sny tvoria špecifickú stránku nášho bdelého života, ktorý (významne) ovplyvňujú. V druhej časti bol predstavený zmysel snov a ich výklad daseinsanalytickou metódou, a to formou praktických ukážok. Študenti sa stali priamymi účastníkmi reálne prebiehajúcej analýzy snov, čo výrazne ocenili.

milcak1 2019Dňa 1. apríla 2019 sme sa v cykle komentovaných čítaní a literárnych besied na FF KU stretli so súčasným básnikom, literárnym vedcom, prekladateľom a vysokoškolským pedagógom Mariánom Milčákom. V centre pozornosti bola jeho deviata básnická zbierka Teserakt (2018), ktorá vyšla vo vydavateľstve Modrý Peter. Predstava štvorrozmernej analógie kocky, na ktorú názov odkazuje, upriamuje pozornosť na limitované procesy vnímania. Básnik v zbierke nahliada na problém z rôznych pozorovacích uhlov (umenie, spiritualita, filozofia, kvantová fyzika) a esteticky domýšľa jeho konzekvencie. V rámci besedy sa diskutovali aj aktuálne témy súčasného umenia, napr. funkcia pojmového jazyka v lyrike či procesy ozvláštnenia a napätia v spirituálnej básni. 

absolventi navsteva 3 2019V sobotu, 30. marca 2019, navštívilo Filozofickú fakultu Katolíckej univerzity v Ružomberku 14 bývalých študentov študijného programu učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a náboženskej výchovy, ktorí zavŕšili svoje štúdium v roku 2004. Absolventi si pozreli (pre nich novú) univerzitnú knižnicu a priestory pedagogickej a filozofickej fakulty. Návštevu zavŕšila živá diskusia o minulosti, prítomnosti a budúcnosti FF KU a jej absolventov. Ďakujeme za milú návštevu!

mgr prihlasky 2019Termín podania prihlášok na všetky magisterské študijné programy uskutočňované na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku je stanovený na 31. marca 2019. Zvoliť si môžete napr. jednoodborové štúdium filozofie, histórie, psychológie, žurnalistiky a študijný program philosophy (filozofia v anglickom jazyku), medziodborové štúdium filozofie a histórie, ale tiež učiteľstvo predmetov v kombinácii z ponuky anglický jazyk a literatúra, filozofia, história, nemecký jazyk a literatúra a slovenský jazyk a literatúra. Takisto je tu priestor na medzifakultné učiteľské kombinácie, t. j. uchádzač si vyberie jeden predmet z ponuky FF KU (anglický jazyk a literatúra, filozofia, história, nemecký jazyk a literatúra alebo slovenský jazyk a literatúra) a jeden predmet z ponuky Pedagogickej fakulty KU (napr. náboženská výchova, výtvarná výchova, taliansky jazyk a literatúra, informatika alebo matematika). Detaily o podmienkach a ďalších možnostiach štúdia nájdete na našej webstránke v časti Prijímacie konanie.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

recepcia

+421 918 722 023

+421 918 722 025

štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

letná univerzita ku banner na web

ff ku promo video banner

pk 2019 2020 01

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo