post img akademicky senat 01V stredu 23.10.2019 sa zišla volebná komisia do AS FF KU a do AS KU za FF KU, aby vyhodnotila platnosť podaných návrhov kandidátov do AS FF KU a AS KU za zamestnaneckú i študentskú časť akademickej obce FF KU.

Volebná komisia skonštatovala, že v termíne pre navrhovanie kandidátov bolo do urny vhodených spolu 24 návrhových lístkov, pričom 20 bolo platných a 4 neplatné.

Na základe overenia doručených návrhových lístkov volebná komisia skonštatovala, že do volieb do AS FF KU a AS KU, ktoré sa uskutočnia 6. 11. 2019 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod., boli platne navrhnutí nasledovní kandidáti:

pq 2019 1Jedinečné podujatie, na ktorom sa stretávajú, čítajú a diskutujú básnici a prekladatelia ich tvorby, sa uskutočnilo 22. 10. 2019 na Katolíckej univerzite v Ružomberku. 
Navštívili nás autori z Írska (Paddy Bushe), Škótska (Aonghas MacNeacail, Padraig MacAoidh a David Kinloch) a Slovenska (Miroslava Gavurová, Ján Gavura, Ivana Hostová a Ján Živčák).


Autorský recitál návštevníkom umožnil vypočuť si naživo okrem anglického jazyka aj škótsky, írsky a galský jazyk. Prekladatelia na úvod prečítali báseň v slovenskom jazyku a následne si hostia mohli text vypočuť v pôvodnom jazyku, prednesený priamo autorom. Každý básnik sa k svojej tvorbe vyjadril a odhalil niektoré svoje tvorivé postupy alebo inšpirácie. V záverečnej časti sa celé literárne fórum venovalo otázkam z publika.  

cutkovo 2019Už tradične sme v prvých týždňoch nového akademického roka mali možnosť uviesť do rodiny filozofickej fakulty našich prvákov. 16. októbra 2019 sa pedagógovia, zamestnanci a hlavne študenti FF KU stretli v Čutkovskej doline, kde prebehla neformálna imatrikulácia s bohatým sprievodným programom a občerstvením. Na úvod študenti starších ročníkov pripravili pre prvákov rôzne súťaže, v rámci ktorých mohli zábavným spôsobom spoznať spolužiakov i vyučujúcich. Nasledoval akt imatrikulácie, počas ktorého dekan privítal osobitne každého prváka. Podujatie pokračovalo občerstvením, hudobným programom a futbalovým zápasom.

logo srsrAkademický senát Katolíckej univerzity v Ružomberku na svojom 24. zasadnutí dňa 24.9.2019 vyhlásil doplňujúce voľby do Študentskej rady vysokých škôl za KU na obdobie rokov 2018 – 2021. V súlade s vnútorným predpisom Zásady volieb do ŠRVŠ za KU sa členom ŠRVŠ za KU stáva jeden kandidát s najvyšším počtom získaných hlasov vo voľbách. Ďalší kandidáti v poradí sú považovaní za náhradníkov zostupne podľa počtu získaných hlasov.

lit kupe 1V akademickom roku 2019/2020 sme tradičné literárne podujatia organizované Katedrou slovenského jazyka a literatúry FF KU a Katedrou predškolskej a elementárnej pedagogiky PF KU začali organizovať pod spoločným názvom Literárne KUpé – Stretni svojho obľúbeného spisovateľa / Osobnosti literárneho života / Besedy a autorské čítania. Jeho prvými hosťami boli poetka, esejistka a autorka detskej literatúry Dana Podracká a básnik, prekladateľ a literárny vedec Ján Zambor.  Do Univerzitnej knižnice zavítali v stredu 9. októbra 2019, kde predstavili vlastnú tvorbu – Dana Podracká básnickú zbierku Paternoster (2018), Ján Zambor literárnovednú prácu Stavebnosť básne (2018) a tvorbu najznámejšieho japonského básnika Macua Bašóa: Haiku (2019) v preklade Jána Zambora.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 023

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

letná univerzita ku banner na web

ff ku promo video banner

banner prijimaci konanie 2020 2021

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo