t2.sk 032V stredu, 14. februára 2018 výstupil s hosťovskou prednáškou na katedre filozofie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku filozof a mimoriadny profesor Gregoriánskej univerzity v Ríme Ľuboš Rojka, PhD., SJ.

 

Témou prednášky bola otázka a/temporality Boha v kontexte klasickej filozofickej doktríny (Augustín, Boethius, Tomáš), ako aj v diskusii súčasnej filozofickej teológie (Swinburne, Craig, Leftow, Stump, Helm, Kretzman a ďalší). 

 

Prednáška sa uskutočnila vďaka podpore medzinárodného projektu Timelessness of God (Analytic Theology and the Nature of God: Integrating Insights from Science and Philosophy into Theology), ktorý bol katedre filozofie FF KU v Ružomberku udelený v spolupráci s John Templeton Foundation & University of Innsbruck.

t2.sk 008Na dedičstvo Biblie vo frazeologickom fonde vybraných slovanských jazykov (primárne slovenčina a čeština, sekundárne ruština) svoju pozornosť zamerali riešiteľky grantového projektu VEGA Biblická frazeológia v interkultúrnom a interjazykovom pohľade (2015 – 2017).Dana Baláková, Viera Kováčová a Katarína Markovičová, využívajúc pri výskume problematiky najmä sociolingvistický a kognitívno-pragmatický prístup, pri riešení výskumných úloh zohľadňovali hneď niekoľko bádateľských aspektov. Ich výskumné zameranie sa sústredilo

eukidsonline logo2015 cmykKatolícka univerzita v Ružomberku je partnerom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) v národnom projekte Podpora ochrany detí pred násilím. Súčasťou projektu je výskum detí a mládeže z pohľadu rizík spojených s používaním internetu. Výskumný tím tvoria traja výskumníci z Filozofickej fakulty (Katedry žurnalistiky a Katedry psychológie), jedna výskumníčka z Pedagogickej fakulty a traja výskumníci z Masarykovej univerzity v Brne. Výstupom projektu zo strany ministerstva má byť zriadenie národnej linky na pomoc detským obetiam, pričom výskum má tvoriť východisko pre implementáciu ministerských politík.

obrázok1Hosťom rádia Lumen bol 4. februára 2018 Juraj Holdoš, ktorý pôsobí na Katedre psychológie FF KU v Ružomberku. V relácii Vitaj doma, rodina! diskutoval s redaktorom Ondrejom Rosíkom na tému závislosť od internetu a sociálnych sietí u detí a dospelých. V rozhovore okrem iného zazneli aj výskumné zistenia o priemernom čase strávenom v prostredí internetu a online sociálnych sietí u detí. Hovorilo sa o nebezpečenstve vzniku nadmerného používania internetu vedúcemu k závislosti, ale tiež o iných nebezpečenstvách online sveta, ako i o možnostiach ochrany. Reláciu si možno vypočuť z archívu rádia http://www.lumen.sk/archiv.html po zadaní relácie Vitaj doma, rodina! – nedeľa s dátumom 4. 2. 2018.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

banner info o studiu

ff ku promo video banner

2018

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

0 banner k poli sutaz eu

deutsch banner2

 

 

 

 

stravaemail  

aislogo