Týždeň vedy a techniky na Katolíckej univerzite v Ružomberku venuje veľmi štedro jeden deň ajaddress book 2246457 640 poézii. V utorok 7. novembra 2017 od 10.00 hod. vás pozývame na dve literárne podujatia: česko-slovenský básnický recitál a stretnutie účastníkov literárnej súťaže. V Univerzitnej knižnici KU sa stretnú začínajúci tvorcovia poézie aj skúsení básnici, aby naznačili vlastné autorské postupy a inšpirácie pri vzniku básní a ukázali, že aj v poézii sa skrýva kúsok vedy a techniky.

V prvej časti stretnutia s názvom Poetry Quartet vystúpia

image003V utorok 24. októbra 2017 privítala Katedra psychológie na Filozofickej fakulte študentov zo žilinského Gymnázia sv. Františka z Assisi sprevádzaných ich vyučujúcou – zástupkyňou riaditeľky školy a zároveň školskou psychologičkou PhDr. Annou Poláčkovou. V rámci exkurzie, ktorá bola pre nich zorganizovaná, bola študentom na začiatku predstavená vzdelávacia a vedecko-výskumná činnosť katedry. Následne mali študenti možnosť prakticky sa oboznámiť s fungovaním psycholaboratória a jeho jedinečným psychodiagnostickým vybavením.

Na základe overenia doručených návrhových lístkov volebná komisia konštatuje, že do volieb do AS FF KU, ktoré sa budú na FF KU konať 7. 11. 2017 v čase od 9.00 hod. do 14.00 hod., boli platne navrhnutí nasledovní kandidáti:

 

Kandidáti do študentskej časti AS FF KU:

Čollák Daniel (2. Bc., AJL/NV)

Bc. Kasper Tomáš (1. Mgr., SJL/FIL)

Bc. Lövingerová Petra (1. Mgr., PSYCH)

Štancel Peter (2. Bc., ŽUR)

 

V Ružomberku 19. 10. 2017            

Mgr. Strmeňová Terézia

    (predseda volebnej komisie)

v.r.

p2170626Študenti katedry histórie našej filozofickej fakulty sa zúčastnili v dňoch 2. až 6. októbra vydarenej exkurzie do Ríma, „večného mesta“, kde objavovali a obdivovali kultúrno-historické pamiatky z obdobia staroveku, stredoveku i prvej polovice 20. storočia (obdobie fašistickej vlády Benita Mussoliniho). Odborný výklad na staršie dejiny zabezpečil pán dekan doc. Marek Babic a na 20. storočie Dr. Peter Zmátlo. Hoci absolvovať túto exkurziu nebolo ľahké, lebo jej účastníci nachodili denne cca 20 km, na druhej strane ako odmenu zažili krásny teplý, hoci už októbrový Rím, a tak si mohli predĺžiť o pár dní leto a študenti načerpať inšpiráciu do ďalšieho štúdia dejín. Podrobný program exkurzie je na facebooku.

 

 

foto 1Predvídať spoločenský diskurz, vychádzať na digitálne periférie, vydávať osobné svedectvo a tak privádzať do kresťanského spoločenstva. To sú len niektoré zo záverov, na ktorých sa zhodli účastníci medzinárodnej konferencie Výzvy digitálnej komunikácie pre evanjelizáciu, ktorá sa konala 12. a 13. októbra 2017 na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku.

„Cirkev potrebuje komunikačný plán, v rámci ktorého si stanoví jasné ciele, ktoré budú vysoké, ale zároveň realistické. Pritom musí predvídať spoločenský diskurz, aby jej pri kľúčových témach neušiel vlak,“ konštatoval profesor Daniel

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

banner info o studiu

ff ku promo video banner

2018

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

0 banner k poli sutaz eu

stravaemail  

aislogo