img092Výstupom aprílovej konferencie na Katedre psychológie FF KU v Ružomberku je súbor zaujímavých textov v podobe elektronického zborníka s názvom Nové poznatky v poradenskej psychológii. Zborník bol vydaný vydavateľstvom Verbum KU na jeseň 2016 a jeho editorkou je Petra Lajčiaková, odborná asistentka na Katedre psychológie FF KU.

Zborník charakterizuje veľká variabilita príspevkov, ktoré sa odlišujú tak svojím zameraním, ako i metodologickým prístupom. Možno po ňom siahnuť pri hľadaní inšpirácie pri práci so svojím klientom, ale i pri vlastnom výskume či pri príprave študentov do praxe. Jednotlivé texty prinášajú nové a zaujímavé spôsoby uchopenia tém z oblasti poradenskej 

Ctená akademická obec Katolíckej univerzity,
drahí naši dobrodinci a priatelia,


vianoceVianoce  každoročne prichádzajú  do nášho stredu, do života našich rodín, spoločenstva i  do nášho osobného života s neopakovateľnou atmosférou a pôsobivosťou, ale aj s programom. Každé Vianoce nás pozývajú znova sa učiť umeniu „vedieť prijať i darovať“. Aj pre tohoročný zázrak pokoja a lásky v nás je potrebné sa stíšiť, vedieť darovať i darované prijať. Len tak nás i tieto Vianoce „posunú dopredu“...

 

img 4308Katedra filozofie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku usporiadala 13. decembra 2016 už druhý ročník slovenskej filozofickej olympiády. Najlepšiu esej v rámci IPO-SK napísal tento rok Samuel Novák z Gymnázia Jána Adama Raymana v Prešove, druhý skončil Marek Berčík z Gymnázia v Partizánskom a tretí v poradí sa umiestnil Samuel Hučko z košického Gymnázia sv. Tomáša Akvinského.

15369964 1160226077364685 841975725679957212 o.jpgPavol Dérer, náš študent bakalárskeho štúdia psychológie sa aktívne zúčastnil na konferencii Virtuálne generácie, ktorá sa uskutočnila 9. decembra 2016 v Bratislave na pôde Fakulty psychológie Paneurópskej univerzity a organizovala ju internetová poradňa IPčko. Pavol Dérer prezentoval výskum k svojej záverečnej práci Závislosť od online sociálnych sietí, ktorú pripravuje pod školiteľským vedením Juraja Holdoša, PhD. z Katedry psychológie FF KU. Svoj výskum opisuje Pavol nasledovne: „Vo výskume k mojej bakalárskej práci sa venujem porovnávaniu osobnostných

15556149 10208415894740197 40029217 oNa Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku sa v utorok 13. decembra 2016 už štvrtýkrát úspešne zopakovala dobročinná akcia študentov psychológie – Vianočné trhy.

Rovnako ako pred rokom sa priestory fakulty premenili na chodby plné bohatých stolíkov ponúkajúcich rôzne dobroty, dekoratívne predmety, vianočné výzdoby, šperky a ešte mnoho ďalších milých malých drobností pre potešenie. Nechýbal ani klasický vianočný punč.

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

english

ff ku promo video banner

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska ff white

facebook banner ff

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

stravaemail  

aislogo