nezname pribehy obalkaŽivoty ôsmich zabudnutých osobností stredoeurópskych dejín 19. a 20. storočia približujú čitateľom autori monografie (ne)známe príbehy, medzi ktorých patria i bývalí doktorandi Katedry histórie našej fakulty Ján Golian a Rastislav Molda.

Niekedy sa zdá, akoby väčšina Slovákov bola presvedčená, že naše životy, a teda aj dejiny, nie sú veľmi zaujímavé. Na rozdiel od našich susedov Čechov, Maďarov či Poliakov, ktorí poznajú širokú plejádu osobností histórie, naše historické vedomie a hrdosť končí pri úzkom panteóne osobností. Neraz akoby po Štúrovi, Štefánikovi či Dubčekovi nebolo na koho si ešte spomenúť a popýšiť sa. Autori monografie (ne)známe príbehy sa pokúšajú vyvrátiť tento mýtus a čitateľom prinášajú plejádu nesmierne zaujímavých osobností stredoeurópskych dejín 19. a 20. storočia. Ľudské príbehy pretlmočili pútavo, no fundovane a knihou sa snažia osloviť čo najširšie spektrum čitateľov.

kolaz vegaV roku 2017 bol ukončený trojročný VEGA projekt Problematika faktuálneho naratívu, ktorý riešil interdisciplinárny tím z Filozofickej fakulty KU (Eugen Zeleňák, Edita Príhodová, Paulína Šedíková Čuhová, Juraj Dvorský, Pavol Labuda, Viera Medviďová, Rastislav Kostolný) a Filozofickej fakulty UMB (Juraj Šuch). Cieľom projektu bolo preskúmať rôzne názory na povahu faktuálnych naratívov a vyjadriť sa k viacerým otázkam a problémovým okruhom súvisiacim s faktuálnymi rozprávaniami. Aká je povaha faktuálnych naratívov (napr. historických prác) a ich základné črty? Je možná verná

hbscNa Katedre psychológie FF KU sa v stredu 21.3.2018 uskutoční školenie administrátorov štúdie HBSC. Health Behaviour in School Aged Children je medzinárodná štúdia, ktorá skúma zdravie a so zdravím súvisiace správanie detí a adolescentov v ich sociálnom kontexte. Každé štyri roky sa do štúdie zapojí približne pol milióna školákov vo veku 11 až 15 rokov z viac ako 40 krajín Európy a Severnej Ameriky s cieľom získať údaje, na základe ktorých je možné sledovať aktuálne trendy v živote školákov.

V súčasnosti prebieha príprava slovenského zberu údajov, ktorý sa začne v apríli 2018 na 130 náhodne vybraných základných školách. Študenti psychológie majú jedinečnú príležitosť vyskúšať si zber dát v teréne a s ním súvisiacu neľahkú terénnu prácu výskumníka v kooperácii so skúsenými koordinátormi v rámci medzinárodného výskumu. Zber dát je logisticky, časovo aj formálne veľmi náročný, z tohto dôvodu budú administrátori zaškolení. Navyše v prípade záujmu majú študenti možnosť využiť adekvátnu časť získaných dát na písanie svojich bakalárskych alebo diplomových prác.

Zber údajov bude trvať približne 6 týždňov a dotazníky sa budú v školách administrovať v 5. až 9. ročníku. 

www.t2.sk 08Na pôde Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku sa 13. 3. 2018 uskutočnila prezentácia prác v rámci študentskej vedeckej a odbornej činnosti Albertus Magnus 2017/2018. Zúčastnené študentky najskôr vo februári odovzdali svoje písomné práce, následne od školiteľa a oponenta dostali posudky a nakoniec druhý marcový utorok verejne prezentovali svoje výstupy. Do tohto podujatia sa zapojili študentky z katedry žurnalistiky a z katedry slovenského jazyka a literatúry. Klaudia Brázdilová sa zamerala na aktuálnu problematiku

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

banner info o studiu

ff ku promo video banner

2018

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

0 banner k poli sutaz eu

deutsch banner2

 

 

 

 

stravaemail  

aislogo