obalka fak narVo vydavateľstve Chronos čerstvo vyšla publikácia Podoby faktuálneho naratívu, ktorá ponúka interdisciplinárny prienik do pluralitného spektra prístupov k faktuálnemu naratívu. Príspevky Davida Černína, Juraja Dvorského, Rastislava Kostolného, Pavla Labudu, Jonathana Menezesa a Juraja Šucha tematicky prepojené problematikou nielen faktuálneho, ale aj fikčného naratívu, predstavujú súčasné vedecké poznanie a obohacujú ho o kritickú reflexiu, možné odpovede, poznatky či nové aspekty. Autori jednotlivých článkov poukazujú na rôzne podoby, možnosti a hranice faktuálneho naratívu z pohľadu filozofie, histórie a literárnej vedy.

edith stein lexikonV októbri 2017 vyšla encyklopédia Edith Stein-Lexikon v nemeckom jazyku v poprednom nemeckom vydavateľstve Herder, do ktorej prispel aj vedúci katedry filozofie Peter Volek. K vytvoreniu 8 hesiel o diele Edite Steinovej bol vyzvaný jedným z editorov encyklopédie – Marcusom Knaupom. Tým bola ocenená jeho doterajšia publikačná aktivita týkajúca sa diela Edity Steinovej, ktorú začal publikáciou svojej dizertácie o epistemológii Edity Steinovej v ďalšom prestížnom vydavateľstve Peter Lang vo Frankfurte nad Mohanom v roku 1998. Lexikón Edity Steinovej obsahuje 230 hesiel, na vytvorení ktorých spolupracovalo viac ako 40 autorov z Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Talianska, Španielska, Francúzska, Írska, Veľkej Británie, Brazílie a Slovenska. Peter Volek je tak jediným zástupcom zo strednej a východnej Európy medzi autormi hesiel lexikónu.

obrázok1Po prvom kole filozofickej olympiády, z ktorého vzišlo 14 finalistov, sa 12. decembra 2017 na katedre filozofie FF KU uskutočnilo 2. kolo. Študenti písali filozofické eseje v anglickom jazyku, pričom si ako tému mohli vybrať jeden z nasledujúcich citátov:

 

Ludwig Wittgenstein, Culture and Value: If life becomes hard to bear we think of a change in our circumstances. But the most important and effective change, a change in our own attitude, hardly even occurs to us, and the resolution to take such a step is very difficult for us.

www.t2.sk 20Posledný týždeň pred začiatkom skúškového obdobia sa na pôde Filozofickej fakulty KU v Ružomberku uskutočnil druhý ročník medzinárodnej doktorandskej konferencie, zaoberajúcej sa aktuálnymi otázkami výskumu humanitných vied. Svoje príspevky prednieslo jedenásť prednášajúcich zo Slovenska a Českej republiky. Konferencia bola rozdelená do viacerých blokov, pričom v dopoludňajšej časti odzneli príspevky z rôznych okruhov výskumu filozofie. Pozornosť sa venovala napríklad otázkam metaetiky (Daniel Dancák), teórii prirodzeného práva (Samuel Javornický),

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

banner info o studiu

ff ku promo video banner

2018

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

0 banner k poli sutaz eu

deutsch banner2

 

 

 

 

stravaemail  

aislogo