obalkaVedecko-odborná konferencia absolventov štúdia psychológie na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku (ALUMNI II.) bola zavŕšená publikačným výstupom – zborníkom vedecko-výskumných prác. Absolventi prispeli do zborníka kvalitnými štúdiami, ktoré predstavujú buď teoretické východiská prehľadového charakteru alebo už spracované vlastné empirické zistenia. Jednotlivé príspevky venujú pozornosť rôznorodým psychologickým témam, či už z oblasti neuropsychologickej diagnostiky, psychológie hudby, probácie, vojenskej psychológie alebo pozitívnej psychológie a ďalšie. Je potešujúce, že v zborníku sa objavili aj state, ktoré rozoberajú aktuálne problémy reflektujúce psychologickú prax našich absolventov. 

Do druhého absolventského zborníka vedecko-odborných štúdií prispelo spolu desať autorov, pričom príspevky prešli recenzným konaním. 

photo davisV pondelok 11. júna 2018 našu univerzitu navštívil profesor William Davis, zástupca Walsh University, zo Spojených štátov amerických. Na pôdu Katolíckej univerzity v Ružomberku zavítal, aby sa oboznámil s našou inštitúciou, jej históriou, podmienkami na výučbu a zároveň prediskutoval možnosti spolupráce. Počas stretnutia s dekanom FF KU Marekom Babicom a ďalšími členmi vedenia sa hovorilo o viacerých možnostiach vzájomnej kooperácie. Hlavná pozornosť sa sústredila na oblasť vzdelávania, špeciálne na možnosť zamerať sa na tzv. Global Learning program, ale tiež na výmenné pobyty študentov a vyučujúcich. Walsh University je súkromná katolícka univerzita s hlavným campusom v meste North Canton v štáte Ohio. Má približne 3000 študentov, ktorým poskytuje rôzne študijné programy s orientáciou na service learning (službu komunite), bohaté možnosti športového vyžitia v ich moderne vybavených športoviskách, ako aj pestrý študentský život. Univerzita ponúka rôzne bakalárske a magisterské študijné programy najmä v oblasti humanitných vied, spoločenských a pedagogických vied, ale tiež programy v oblasti ekonómie a ošetrovateľstva.

snímka obrazovky 2018 04 19 o 6.53.09 723x1024Prostredie internetu môže byť často nebezpečné, ale zároveň sa dá využívať aj na prinášanie dobra a pomoci ľuďom, ktorí ju potrebujú a zatiaľ ju nedokážu vyhľadávať osobne. Katedra psychológie FF KU v Ružomberku sa dlhodobo venuje oblasti internetu, jeho nástrahám, ale aj pozitívnym stránkam. Teší nás, že sú v tejto oblasti činní aj naši študenti. Nezisková organizácia IPčko.sk, ktorá sa zameriava na poskytovanie psychologického poradenstva a pomoci prostredníctvom internetu, publikovala metodickú príručku s názvom Online terénna práca. Študent prvého ročníka magisterského štúdia psychológie Bc. Pavol Dérer je jedným z jej autorov a zároveň tento projekt v danej organizácii aj vedie. Spolu s kolegami vyhľadáva na internete komunity, ktoré medzi sebou zdieľajú nebezpečné informácie, napr. o rôznych psychických ochoreniach, psychofarmakách či dokonca o spôsoboch, ako spáchať samovraždu, a prináša im pomoc priamo do ich prirodzeného prostredia – do online diskusných fór. Veríme, že aj táto publikácia pomôže mnohým ľuďom nájsť spôsob, ako sa začať vyrovnávať so svojimi problémami.

konferencia godV dňoch 5. až 7. júna 2018 sa na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku uskutoční medzinárodná konferencia v prieniku filozofie a teológie na tému God, Creation and Time. Prednášajúci budú analyzovať hlavne problémy týkajúce sa časovosti stvorenia, časnosti človeka, ako aj otázku večnosti alebo bezčasosti Boha. Konferenciu organizuje Katedra filozofie FF KU v spolupráci s Oddělením pro studium antického a středověkého myšlení Filosofického ústavu Akademie věd České republiky. S hlavnými prednáškami vystúpia Christian Tapp z Universität Innsbruck a Ryan Mullins z University of St Andrews. Okrem toho zaznejú príspevky účastníkov zo Slovenska, Čiech, Spojených štátov amerických, Nového Zélandu, Ruska či Izraela. Srdečne pozývame!

obrázok1Poslucháč prvého ročníka magisterského štúdia psychológie Bc. Pavol Dérer sa stal jedným z laureátov ceny Dobrovoľník roka 2017, ktorú každoročne vyhlasuje portál CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum. Cena bola jemu a jeho kolegom udelená za projekt Online terénna práca, ktorý je práve pod jeho vedením. Predstavuje jednu z aktivít IPčka, prostredníctvom ktorej odborní pracovníci v internetovom teréne – na sociálnych sieťach aktívne vyhľadávajú najohrozenejších mladých ľudí a vyťahujú ich von z uzatvorených online komunít či diskusných fór a snažia sa ich nasmerovať k pomoci. Pavol Dérer patrí aj medzi spoluautorov metodickej príručky s rovnakým názvom, ktorá sa uvedenej problematike odborne venuje.

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

 

ff ku promo video banner

pk 2019 2020 01

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

  

stravaemail  

aislogo