sutaz moja europa plagatZapoj sa do súťaže a vyhraj zájazd do Európskeho parlamentu

Katedra politológie FF KU vyhlasuje 2. ročník súťaže v písaní esejí pre študentov stredných škôl s názvom „Moja Európa“. Súťaž sa uskutoční 27. marca 2018 o 10.30 hod. na FF KU v Ružomberku.

Cieľom súťaže je prehĺbiť povedomie o Európskej únii a európskom občianstve, podporiť rozvoj kritického myslenia a schopnosť sformulovať vlastný názor o Európskej únii v širších súvislostiach.

V deň konania súťaže budú súťažiacim zverejnené tri témy o Európe, resp. Európskej únii. Na jednu zvolenú tému budú súťažiaci počas 90 minút písať esej (úvahu). Každá súťažná esej bude hodnotená dvomi vyučujúcimi politológie. Výsledky

cernovskaMesto Ružomberok vydalo zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Černovská tragédia, ktorá sa uskutočnila dňa 27. októbra 2017 v rámci trojdňových osláv pri príležitosti 110. výročia černovských udalostí. Na príprave a vydaní zborníka sa podieľali členovia katedry histórie: ako editor Dr. Peter Zmátlo a doc. Jaroslav Nemeš, ktorý mal na starosti technickú prípravu knihy. V zborníku sú uverejnené odborné príspevky od slovenských a českých historikov zaoberajúcich sa udalosťami a súvislosťami spojenými s černovskou masakrou v roku 1907.

t2.sk 032V stredu, 14. februára 2018 výstupil s hosťovskou prednáškou na katedre filozofie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku filozof a mimoriadny profesor Gregoriánskej univerzity v Ríme Ľuboš Rojka, PhD., SJ.

 

Témou prednášky bola otázka a/temporality Boha v kontexte klasickej filozofickej doktríny (Augustín, Boethius, Tomáš), ako aj v diskusii súčasnej filozofickej teológie (Swinburne, Craig, Leftow, Stump, Helm, Kretzman a ďalší). 

 

Prednáška sa uskutočnila vďaka podpore medzinárodného projektu Timelessness of God (Analytic Theology and the Nature of God: Integrating Insights from Science and Philosophy into Theology), ktorý bol katedre filozofie FF KU v Ružomberku udelený v spolupráci s John Templeton Foundation & University of Innsbruck.

t2.sk 008Na dedičstvo Biblie vo frazeologickom fonde vybraných slovanských jazykov (primárne slovenčina a čeština, sekundárne ruština) svoju pozornosť zamerali riešiteľky grantového projektu VEGA Biblická frazeológia v interkultúrnom a interjazykovom pohľade (2015 – 2017).Dana Baláková, Viera Kováčová a Katarína Markovičová, využívajúc pri výskume problematiky najmä sociolingvistický a kognitívno-pragmatický prístup, pri riešení výskumných úloh zohľadňovali hneď niekoľko bádateľských aspektov. Ich výskumné zameranie sa sústredilo

eukidsonline logo2015 cmykKatolícka univerzita v Ružomberku je partnerom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) v národnom projekte Podpora ochrany detí pred násilím. Súčasťou projektu je výskum detí a mládeže z pohľadu rizík spojených s používaním internetu. Výskumný tím tvoria traja výskumníci z Filozofickej fakulty (Katedry žurnalistiky a Katedry psychológie), jedna výskumníčka z Pedagogickej fakulty a traja výskumníci z Masarykovej univerzity v Brne. Výstupom projektu zo strany ministerstva má byť zriadenie národnej linky na pomoc detským obetiam, pričom výskum má tvoriť východisko pre implementáciu ministerských politík.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

banner info o studiu

ff ku promo video banner

2018

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

0 banner k poli sutaz eu

deutsch banner2

 

 

 

 

stravaemail  

aislogo