foto psychodniAbsolventi psychológie s ambíciou uplatniť sa vo svojom vyštudovanom odbore majú možnosť získavať nové podnety do svojej praxe a nadväzovať osobné i profesijné kontakty na psychologických dňoch, ktoré sa každoročne konajú buď na Slovensku alebo v Čechách. Takýto typ odborných podujatí ponúka absolventom okrem iného príležitosť overiť si, nakoľko mali možnosť počas štúdia pripraviť sa na profesijnú dráhu odborných psychológov, napríklad aj tým, že sa konfrontujú so

kolaz2Fakultu tvoria predovšetkým ľudia. Študenti, vyučujúci, zamestnanci, ale tiež návštevníci, ľudia, ktorí s fakultou prichádzajú do kontaktu. Asi nie je možné, aby sa všetci poznali, ale je možné, aby sa o sebe niečo dozvedeli. Možno aj cez ich príbehy. Viete, že na fakulte je doktorand z Brazílie? Viete, prečo si konkrétny študent vybral svoj odbor? Viete, čomu sa naši študenti či vyučujúci venujú vo voľnom čase? V spolupráci so študentmi žurnalistiky spúšťame tento semester „Príbehy FF KU v Ružomberku“. V rámci predmetu „Žurnalistická fotografia“ pripravia portréty ľudí spojených s fakultou aj s ich príbehmi. Tie sa budú postupne zverejňovať na fakultnom Facebooku a Instagrame. Sledujte nás na sociálnych sieťach!

Foto: Marek Hasák, Martin Matušák

Predsedníctvo AS FF KU na svojom 4. zasadnutí dňa  03. 10. 2017 na základe uznesenia AS FF KU IV. č. 2017/15/4.2 vyhlásilo doplňujúce voľby na 2 uvoľnené miesta do študentskej časti AS FF KU.

 

Doplňujúce voľby do študentskej časti AS FF KU sa na FF KU budú konať dňa 7. novembra 2017 v čase od 9.00 hod. do 14.00 hod. na prízemí bloku F.

 

Navrhovanie kandidátov bude prebiehať

od 12. 10. 2017 (od 12.00 hod.) do 19. 10. 2017 (do 12.00 hod.).

foto 1V polovici októbra sa na Katolíckej univerzite v Ružomberku (KU) zídu odborníci z viacerých krajín, ktorí budú prednášať a diskutovať o výzvach digitálnej komunikácie pre evanjelizáciu. „Podujatie je špecifické tým, že bude mať svoju akademickú, ale aj praktickú, workshopovú časť,“ vysvetlil predseda organizačného výboru a prior Rehole sv. Augustína na Slovensku Juraj Pigula.

vstupná fotkaKrátke obzretie sa za vystúpením Mgr. Kataríny Gajdošovej, PhD., pracovníčky Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied v Bratislave, na pôde Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku možno uviesť konštatovaním: nie je korpus ako korpus. Viacvýznamovosť slova korpus totiž našla svoje interakčné využitie v úvodnej diskusii prednášajúcej so študentským publikom – v otázke, ktorý z významov tohto slova im príde na um ako prvý. V dominujúcej odpovedi prezentujúcej korpus prioritne ako kuchársky/cukrársky výraz sa

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

banner info o studiu

ff ku promo video banner

2018

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

0 banner k poli sutaz eu

stravaemail  

aislogo