1www.t2.sk 02Na Filozofickej fakulte KU je tohtoročný predvianočný čas zaplnený množstvom inšpiratívnych podujatí. Katedra slovenského jazyka a literatúry prispela do kalendára akcií dvomi stretnutiami s umeleckou literatúrou. 30. novembra 2017 sa v Univerzitnej knižnici KU stretli študenti FF KU a PF KU s víťazom súťaže Anasoft litera 2017 Ondrejom Štefánikom. Autorské čítanie a diskusia sa koncentrovali na prozaikovu víťaznú knihu Som Paula (2016), v širších súvislostiach aj na otázky literárnej produkcie a dvojroly občana-spisovateľa. Besedu moderoval doc. Vladimír Barborík, CSc.

titulná fotka13. decembra 2017 sa pod gesciou Katedry slovenského jazyka a literatúry na pôde Filozofickej fakulty KU v Ružomberku konal prvý ročník podujatia Slovenčinársky milionár, ktorý netradičnou, zábavnou-súťažnou formou preveril v oblasti slovenského jazyka a literatúry nielen vedomosti, ale aj kreativitu študentov štvrtých ročníkov stredných škôl. Na súťaži sa zúčastnilo 20 dvojčlenných družstiev reprezentujúcich stredoškolské inštitúcie z celého

mailová prílohaŠtudenti Katedry psychológie FF KU v Ružomberku pomáhali pri organizácii benefičnej akcie na Základnej škole sv. Vincenta v Ružomberku, ktorá sa uskutočnila vo štvrtok 7. decembra 2017. Lukáš Druso, Zuzana Gondová, Zuzana Medlenová, Viktória Sedmáková a Richard Vojtas (poslucháči tretieho ročníka psychológie) sa prestrojili za sv. Mikuláša a jeho anjelský sprievod, čím príjemne spestrili benefičnú akciu pre všetky deti prvého stupňa a ich rodičov. 

ff logo

Filozofická fakulta vyhlasuje charitatívnu akciu v rámci Vianočných trhov organizovaných Katedrou psychológie dňa 13.12. 2017.  Výťažok z akcie poputuje organizácii miniBODKA o.z., ktorá sa zameriava na poskytovanie osobnej asistenčnej služby, priamej a nepriamej materiálnej a finančnej pomoci a krízovej intervencie pre deti a mládež:

• ktoré vplyvom tragických udalostí prišli o jedného alebo oboch rodičov
• ktoré sú v zariadeniach náhradnej starostlivosti a v náhradných formách starostlivosti (profesionálne rodiny, pestúnske a adoptívne rodiny) a ktoré nemajú kontakt s prirodzeným prostredím 
• trpiace syndrómom CAN (týrané, zneužívané a zanedbávané) a syndrómom FAS (fetálny alkoholový syndróm)

vlogy spravaŠtudenti žurnalistiky Lenka, Peter a Simona budú počas akademického roka 2017/2018 pripravovať občasné video blogy (vlogy) zo života Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity. Pôjde o ich pohľad na život študentov, fakulty, na štúdium či mimoškolské aktivity. Úvodný vlog si môžete pozrieť tu. V ďalšej časti sa Peter s Lenkou pozrú na imatrikuláciu prvákov a futbalový zápas študentov s vyučujúcimi, ktoré sa odohrali v Čutkovskej doline či na sériu stretnutí s profesionálmi. Ich vlogy nájdete na fakultnom Youtube  kanáli a ich zverejnenie bude tiež avizované prostredníctvom fakultného Facebooku.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

banner info o studiu

ff ku promo video banner

2018

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

0 banner k poli sutaz eu

deutsch banner2

 

 

 

 

stravaemail  

aislogo