dsc 7967Termín podávania prihlášok na bakalárske a magisterské študijné programy na FF KU v Ružomberku bol predĺžený do 31. mája 2018. Na našej fakulte je v rámci bakalárskeho stupňa možné študovať napr. anglistiku a amerikanistiku, filozofiu, philosophy (v anglickom jazyku), históriu, psychológiu, slovenský jazyk a literatúru, žurnalistiku, medziodborové štúdium ľubovoľnej dvojkombinácie z ponuky anglistika a amerikanistika, filozofia, história a slovenský jazyk a literatúra, ale tiež učiteľstvo predmetov v kombinácii z ponuky anglický jazyk a literatúra, filozofia, história, nemecký jazyk a literatúra a slovenský jazyk a literatúra. Podobné študijné programy sú uskutočňované tiež na magisterskom stupni. Viac informácií nájdete v časti Prijímacie konanie 2018/2019.

gold medals 2018Michal Karlubík, študent Gymnázia Jura Hronca v Bratislave, získal zlatú medailu na International Philosophy Olympiad (IPO), ktorá sa tento rok konala v čiernohorskom meste Bar. Na tohtoročnom 26. ročníku sa zúčastnilo 50 krajín z Ázie, Európy, Severnej a Južnej Ameriky. Celkovo súťažilo 100 študentov, spomedzi ktorých získal slovenský študent celkovo najvyššie skóre 8,33 bodu na škále od 0 do 10. Tohtoročná súťaž ponúkla štyri krátke filozofické texty (autormi boli: Aristoteles, Mencius, Kant, Goehr), z ktorých si študent mal vybrať jeden a napísať naň počas 4 hodín esej.

t2.sk 002Vážené kolegyne, kolegovia, milé študentky a študenti,

 

ešte pred ukončením aktuálneho akademického roka 2017/2018 by som sa chcel poďakovať zamestnancom aj študentom a oceniť ich prácu a aktivity realizované v roku 2017. V súlade s dokumentom prerokovaným vo vedení a kolégiu dekana (dostupný je na stránke ff.ku.sk v časti úradná výveska, vnútorné predpisy) by som rád udelil Ceny dekana FF KU v Ružomberku za rok 2017. Chcel by som Vás preto požiadať o návrhy, z ktorých vyberie komisia zostavená zo zástupcov zamestnancov a študentov. V súlade s dokumentom o cene dekana je možné návrhy podávať v nasledovných kategóriách.

exkurziaKatedra histórie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku zorganizovala v dňoch 23. – 26. apríla 2018 exkurziu do stredoslovenských banských miest. Študenti histórie navštívili Zvolen, kde mohli vidieť expozíciu SNG na Zvolenskom zámku a popoludní vystúpili na Pustý hrad, kde sa stretli s archeológom dr. J. Beliakom. V Banskej Štiavnici absolvovali prehliadku mesta a navštívili Kammerhof a Nový Zámok. V Kremnici sa zoznámili s bohatou tradíciou razenia mincí v Kremnickej mincovni a v Múzeu mincí a medailí. Na záver exkurzie boli študenti informovaní o bohatej histórii Banskej Bystrice a navštívili banskobystrický diecézny archív.

www.t2.sk 06Na pôde Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku sa 2. 5. 2018 uskutočnila prednáška Dr. Ivety Leitane z Lotyšska s názvom Maimonides on Possibility and Providence (Maimonides o možnosti a Prozreteľnosti). Mojžiš Maimonides (1135-1204) bol významným stredovekým židovským filozofom a lekárom. Narodil sa v španielskej Cordobe a zomrel v Egypte. Medzi jeho najvýznamnejšie diela patrí Sprievodca pre nerozhodných. Práve analýze tohto diela sa venovala prednáška Dr. Leitane. Toto dielo bolo napísané v arabčine, ale zanedlho bolo preložené aj do hebrejčiny, neskôr aj do angličtiny, francúzštiny a iných jazykov. Dr. Leitane vychádzala z jeho hebrejského textu. Maimonides sa v ňom snažil riešiť zdanlivé protiklady, napríklad medzi slobodou človeka a Božou prozreteľnosťou.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

 

ff ku promo video banner

pk 2019 2020 01

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

  

stravaemail  

aislogo