t2.sk 0047. február 2017 bol Dňom otvorených dverí na Katolíckej univerzite, na ktorý sa pripravili všetky jej fakulty. Program DOD začínal v Aule sv. Jána Pavla II., kde sa prichádzajúci hostia dozvedeli prvé informácie o univerzite a jej súčastiach z úvodného slova prorektora Františka Trstenského a od prodekaniek Pedagogickej a Filozofickej fakulty Markéty Rusnákovej a Edity Príhodovej. Následne sa rozdelili podľa toho, o aký typ štúdia mali záujem.

foto2Absolventi štúdia psychológie na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku sa po dvoch rokoch od poslednej konferencie opätovne stretli na svojej Alma Mater v piatok 3. februára 2017.

Stretnutie sa začalo uvítacím príhovorom Mareka Babica, PhD., dekana FF KU v Ružomberku, následne vystúpila PaedDr. Edita Príhodová, PhD., prodekanka pre vzdelávanie a výchovu, ktorá pozvala všetkých absolventov k registrácii do Klubu absolventov pri FF KU v Ružomberku.

V piatok 3. februára 2017 sa uskutoční stretnutie absolventov štúdia psychológie na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku, ktoré bude prebiehať formou konferencie. Bude to čas akademickej diskusie našich absolventov a zároveň čas bohatých spomienok na obdobie ich štúdia. Absolventi ponúkajú zaujímavé príspevky, ktoré poukazujú na ich úspešné uplatnenie v oblasti psychologického výskumu, ako i v rozmanitých sférach psychologickej praxe. 

Program konferencie nájdete TU. V prípade záujmu ste na konferencii srdečne vítaní.

img092Výstupom aprílovej konferencie na Katedre psychológie FF KU v Ružomberku je súbor zaujímavých textov v podobe elektronického zborníka s názvom Nové poznatky v poradenskej psychológii. Zborník bol vydaný vydavateľstvom Verbum KU na jeseň 2016 a jeho editorkou je Petra Lajčiaková, odborná asistentka na Katedre psychológie FF KU.

Zborník charakterizuje veľká variabilita príspevkov, ktoré sa odlišujú tak svojím zameraním, ako i metodologickým prístupom. Možno po ňom siahnuť pri hľadaní inšpirácie pri práci so svojím klientom, ale i pri vlastnom výskume či pri príprave študentov do praxe. Jednotlivé texty prinášajú nové a zaujímavé spôsoby uchopenia tém z oblasti poradenskej 

Ctená akademická obec Katolíckej univerzity,
drahí naši dobrodinci a priatelia,


vianoceVianoce  každoročne prichádzajú  do nášho stredu, do života našich rodín, spoločenstva i  do nášho osobného života s neopakovateľnou atmosférou a pôsobivosťou, ale aj s programom. Každé Vianoce nás pozývajú znova sa učiť umeniu „vedieť prijať i darovať“. Aj pre tohoročný zázrak pokoja a lásky v nás je potrebné sa stíšiť, vedieť darovať i darované prijať. Len tak nás i tieto Vianoce „posunú dopredu“...

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

english

ff ku promo video banner

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska ff white

facebook banner ff

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

stravaemail  

aislogo