ffku profile foto 01 8K problematike personálnych výberov pre justíciu a o úlohe psychologicko-diagnostického vyšetrenia v tejto oblasti sa pre portál Českej justície vyjadril doc. PhDr. Jiří Dan, CSc., ktorý pôsobí na Katedre psychológie FF KU v Ružomberku.

Pripomína stručnú históriu personálnych výberov pre justíciu a odpovedá na otázku, prečo sú psychológovia potrební pri kvalitnom výbere uchádzačov. Pomenúva osobnostné vlastnosti, ktoré by mal mať kandidát na sudcu a tiež opisuje tie znaky osobnosti, ktoré sú pre výkon takéhoto povolania nevhodné. V závere načrtáva pozíciu psychológov v oblasti justície. 

Jiří Dan je mimoriadnym profesorom KU a členom Vedeckej rady KU. Okrem toho je  podpredsedom Asociácie poradenských psychológov Českej republiky a členom vedeckej rady Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave. Dlhé roky vykonával psychologicko-diagnostické vyšetrenia budúcich sudcov a štátnych zástupcov.

Celý rozhovor si môžete prečítať TU.

radiorallye 2018Pre ružomberské PULZ rádio bol aj tento ročník súťaže amatérskych rozhlasových štúdií Rádiorallye úspešný. Z Prešova, do ktorého pozvalo svojich kolegov Rádio PaF, si členovia rádia odniesli dva diplomy a podporu rozhlasových profesionálov.

PREŠOV, RUŽOMBEROK. Členovia univerzitného PULZ rádia, ktoré pôsobí na Katolíckej univerzite v Ružomberku, sa aj tento rok zúčastnili súťaže Rádiorallye. Na prehliadke tvorby a vysielania univerzitných, vysokoškolských a internátnych rozhlasových štúdií získali v rovnakej

www.t2.sk 03V spolupráci so Slovenskou asociáciou študentov a absolventov psychológie (SAŠAP) sa na Katedre psychológie podarilo zorganizovať dva praktické semináre pre študentov. Prvý bol zameraný na neľahkú prácu psychológa s klientom so závislosťou. Študenti sa oboznámili so širokou paletou znakov rôznych druhov závislostí, zároveň s príznakmi abstinenčného syndrómu a v neposlednom rade s náročnou liečbou samotných závislostí. Druhý workshop sa orientoval na prácu

promofoto ff 22Termín podania prihlášok na všetky magisterské študijné programy uskutočňované na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku je stanovený na 31. marca 2018. Zvoliť si môžete napr. jednoodborové štúdium filozofie, histórie, psychológie, žurnalistiky a študijný program philosophy (filozofia v anglickom jazyku), medziodborové štúdium filozofie a histórie, ale tiež učiteľstvo predmetov v kombinácii z ponuky anglický jazyk a literatúra, filozofia, história, nemecký jazyk a literatúra a slovenský jazyk a literatúra. Takisto je tu priestor na medzifakultné učiteľské kombinácie, t. j. uchádzač si vyberie jeden predmet z ponuky FF KU (anglický jazyk a literatúra, filozofia, história, nemecký jazyk a literatúra alebo slovenský jazyk a literatúra) a jeden predmet z ponuky Pedagogickej fakulty KU (napr. náboženská výchova, výtvarná výchova, taliansky jazyk a literatúra, informatika alebo matematika). Detaily o podmienkach a ďalších možnostiach štúdia nájdete na našej webstránke v časti Prijímacie konanie.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

 

ff ku promo video banner

pk 2019 2020 01

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

  

stravaemail  

aislogo