www.t2.sk 014Máte záujem spracovať Vaše obľúbené odborné témy? Chceli by ste s vyučujúcimi z katedier detailnejšie prediskutovať vybrané problémy z Vašich odborov? Mali by ste záujem otestovať si svoje schopnosti ešte pred písaním a obhajobou svojich záverečných prác? Na Filozofickej fakulte KU sa môžu študenti zapojiť do študentskej vedeckej a odbornej činnosti nazvanej Albertus Magnus. Albertus Magnus  je dobrovoľná vedecká aktivita študentov, ktorí by radi prezentovali svoje práce na vybraný problém. Študenti si najskôr vyberú témy a školiteľov, následne napíšu písomné práce, ktoré budú posúdené školiteľom a oponentom, a úplne na záver prebehne obhajoba študentských prác.

2 2017V piatok 24. 11. 2017 vyšlo nové číslo časopisu Kultúrne dejiny s nasledovným obsahom. Medzi štúdiami nájdeme publikované tri príspevky - Pavol Labuda: Počiatky a povaha vedy v archaickom Grécku (s. 176-199); Ján Gunčaga - Ladislav Lang: Lehrerbildungsanstalten in Zipser Kapitel und Eger – ihre Bedeutung für Lehramtsstudium und Schulmathematik (s. 200-212); Anton Hruboň: Budovanie kultu Jozefa Tisa (s. 213-239). V rubrike Pramene a preklady nasleduje Kauza Martina Luthera z rokov 1520 – 1521 (s. 240-286). Ide o preklad štyroch dokumentov, dvoch pápežských listín a dvoch reakcií reformátora na tieto buly. Nasleduje rozhovor s docentom Milošom Kovačkom o jeho práci a hodnotách (s. 287-294). Tradičnými rubrikami sú Recenzie (s. 295-310), Anotácie, nové knihy (311-341), Správy, referáty (342-346) a Internetové odkazy (347-350). Časopis sa tvorí v redakcii na Katedre histórie FF KU v Ružomberku. K jeho čítaniu ste srdečne pozvaní.

pict philKaždoročne sa na katedre filozofie FF KU v Ružomberku koná národné kolo filozofickej olympiády pre študentov stredných škôl. Nebolo tomu inak ani tento rok. Prinášame Vám zoznam autorov najlepších prác v 1. kole a zároveň postupujúcich do 2. kola (práce budú písať v anglickom jazyku). Víťaz druhého kvalifikačného kola postúpi na medzinárodnú filozofickú olympiádu pod patronátom Unesco, ktorá sa bude tento rok konať v Čiernej Hore na konci mája 2018.

Blahoželáme všetkým zúčastneným za ich odvahu a nasadenie pracovať na texte odovzdaných prác, ale najmä na sebe pri kultivácii myslenia a svojho písomného prejavu. Tento rok bolo posudzovaných 87 regulérne odovzdaných prác, pričom hodnotiaca komisia pozostávala z 12 členov.

www.t2.sk 06Dňa 29. 11. 2017 zavítalo na Filozofickú fakultu KU v Ružomberku približne 60 študentov a vyučujúcich z Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka v Spišskej Novej Vsi. Milú návštevu čakal na fakulte bohatý program. Na úvod sa študenti zúčastnili popularizačnej prednášky pod názvom Všetko, čo ste chceli vedieť o kritickom myslení, počas ktorej mali šancu osvojiť si základy správnej argumentácie, ako aj vyskúšať si svoje zručnosti pri riešení logických hádaniek.

www.t2.sk 07O svojej osobnej skúsenosti s prácou na predvolebnej kampani do VÚC v Žilinskom samosprávnom kraji hovoril v stredu 29. 11. 2017 na pôde fakulty Mgr. Lukáš Valach, absolvent katedry politológie FF KU. Vo svojej prednáške poodhalil zákulisie úspešnej kampane Eriky Jurinovej, hovoril o stratégii a nástrojoch politického marketingu, terénnej kampani či práci na sociálnych sieťach ako Facebook či Instagram. Lukáš, ktorý je asistentom poslanca NR SR a tiež koordinátorom a PR manažérom projektu Kresťan v politike, priblížil študentom atmosféru volebnej noci a na základe svojej vlastnej skúsenosti ich povzbudil k dobrovoľníctvu a záujmu o veci verejné.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

banner info o studiu

ff ku promo video banner

2018

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

0 banner k poli sutaz eu

deutsch banner2

 

 

 

 

stravaemail  

aislogo