nezname pribehy obalkaŽivoty ôsmich zabudnutých osobností stredoeurópskych dejín 19. a 20. storočia približujú čitateľom autori monografie (ne)známe príbehy, medzi ktorých patria i bývalí doktorandi Katedry histórie našej fakulty Ján Golian a Rastislav Molda.

Niekedy sa zdá, akoby väčšina Slovákov bola presvedčená, že naše životy, a teda aj dejiny, nie sú veľmi zaujímavé. Na rozdiel od našich susedov Čechov, Maďarov či Poliakov, ktorí poznajú širokú plejádu osobností histórie, naše historické vedomie a hrdosť končí pri úzkom panteóne osobností. Neraz akoby po Štúrovi, Štefánikovi či Dubčekovi nebolo na koho si ešte spomenúť a popýšiť sa. Autori monografie (ne)známe príbehy sa pokúšajú vyvrátiť tento mýtus a čitateľom prinášajú plejádu nesmierne zaujímavých osobností stredoeurópskych dejín 19. a 20. storočia. Ľudské príbehy pretlmočili pútavo, no fundovane a knihou sa snažia osloviť čo najširšie spektrum čitateľov.

kolaz vegaV roku 2017 bol ukončený trojročný VEGA projekt Problematika faktuálneho naratívu, ktorý riešil interdisciplinárny tím z Filozofickej fakulty KU (Eugen Zeleňák, Edita Príhodová, Paulína Šedíková Čuhová, Juraj Dvorský, Pavol Labuda, Viera Medviďová, Rastislav Kostolný) a Filozofickej fakulty UMB (Juraj Šuch). Cieľom projektu bolo preskúmať rôzne názory na povahu faktuálnych naratívov a vyjadriť sa k viacerým otázkam a problémovým okruhom súvisiacim s faktuálnymi rozprávaniami. Aká je povaha faktuálnych naratívov (napr. historických prác) a ich základné črty? Je možná verná

hbscNa Katedre psychológie FF KU sa v stredu 21.3.2018 uskutoční školenie administrátorov štúdie HBSC. Health Behaviour in School Aged Children je medzinárodná štúdia, ktorá skúma zdravie a so zdravím súvisiace správanie detí a adolescentov v ich sociálnom kontexte. Každé štyri roky sa do štúdie zapojí približne pol milióna školákov vo veku 11 až 15 rokov z viac ako 40 krajín Európy a Severnej Ameriky s cieľom získať údaje, na základe ktorých je možné sledovať aktuálne trendy v živote školákov.

V súčasnosti prebieha príprava slovenského zberu údajov, ktorý sa začne v apríli 2018 na 130 náhodne vybraných základných školách. Študenti psychológie majú jedinečnú príležitosť vyskúšať si zber dát v teréne a s ním súvisiacu neľahkú terénnu prácu výskumníka v kooperácii so skúsenými koordinátormi v rámci medzinárodného výskumu. Zber dát je logisticky, časovo aj formálne veľmi náročný, z tohto dôvodu budú administrátori zaškolení. Navyše v prípade záujmu majú študenti možnosť využiť adekvátnu časť získaných dát na písanie svojich bakalárskych alebo diplomových prác.

Zber údajov bude trvať približne 6 týždňov a dotazníky sa budú v školách administrovať v 5. až 9. ročníku. 

www.t2.sk 08Na pôde Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku sa 13. 3. 2018 uskutočnila prezentácia prác v rámci študentskej vedeckej a odbornej činnosti Albertus Magnus 2017/2018. Zúčastnené študentky najskôr vo februári odovzdali svoje písomné práce, následne od školiteľa a oponenta dostali posudky a nakoniec druhý marcový utorok verejne prezentovali svoje výstupy. Do tohto podujatia sa zapojili študentky z katedry žurnalistiky a z katedry slovenského jazyka a literatúry. Klaudia Brázdilová sa zamerala na aktuálnu problematiku

sutaz moja europa plagatZapoj sa do súťaže a vyhraj zájazd do Európskeho parlamentu

Katedra politológie FF KU vyhlasuje 2. ročník súťaže v písaní esejí pre študentov stredných škôl s názvom „Moja Európa“. Súťaž sa uskutoční 27. marca 2018 o 10.30 hod. na FF KU v Ružomberku.

Cieľom súťaže je prehĺbiť povedomie o Európskej únii a európskom občianstve, podporiť rozvoj kritického myslenia a schopnosť sformulovať vlastný názor o Európskej únii v širších súvislostiach.

V deň konania súťaže budú súťažiacim zverejnené tri témy o Európe, resp. Európskej únii. Na jednu zvolenú tému budú súťažiaci počas 90 minút písať esej (úvahu). Každá súťažná esej bude hodnotená dvomi vyučujúcimi politológie. Výsledky

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

 

ff ku promo video banner

pk 2019 2020 01

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

  

stravaemail  

aislogo