pq 2018V rámci Týždňa vedy Katedra slovenského jazyka a literatúry FF KU participovala s Katedrou elementárnej pedagogiky Pedagogickej fakulty KU na dvoch úspešných projektoch s už niekoľkoročnou tradíciou. Oba sa realizovali 6. novembra v dopoludňajších hodinách v Univerzitnej knižnici KU. Prvým podujatím bolo vyhodnotenie piateho súťažného ročníka v tvorbe spirituálnej poézie. Súťaž je od začiatku určená študentom vysokých škôl s názvom Slávme to spoločne. Povedomie o súťaži každoročne vzrastá – okrem študentov našich troch fakúlt (FF, PF, TF) sa tento rok do nej zapojili aj vysokoškoláci z Karlovej univerzity (Praha), z Komenského univerzity (Bratislava) a z Trnavskej univerzity (Trnava).

zurich unsplashČlenovia katedry psychológie Filozofickej fakulty KU v Ružomberku Róbert Ďurka, PhD. a Petra Lajčiaková, PhD. vstúpili do medzinárodnej spolupráce v rámci riešenia výskumného projektu, ktorého koordinátorkou je dr. Sonja Heintz z univerzity v Zürichu vo Švajčiarsku. Spoločný medzinárodný výskum prináša sieťovanie so zahraničnými výskumnými tímami a je prísľubom nádejnej vedeckej spolupráce. Predmetom uvedeného výskumu sú rozmanité osobnostné charakteristiky dospelých jednotlivcov z rozličných svetových krajín a následne ich vzájomné porovnávanie. V aktuálnom období prebieha prvá fáza, zber výskumných dát, ktorý sa uskutočňuje on-line spôsobom. V prípade záujmu sa môžete výskumu zúčastniť, stačí vyplniť anonymné dotazníky, na ktoré sa odkaz nachádza tu. Za ochotu podieľať sa vo výskume a čas tomu venovaný ďakujeme.

danilec dsc 0380V uplynulých dňoch ponúkli jednotlivé pracoviská Filozofickej fakulty KU v Ružomberku ochutnávku vedeckých či popularizačných podujatí z rôznych oblastí humanitných, historických a spoločenských vied. Týždeň vedy otvoril v pondelok 5. 11. 2018 svojou prednáškou Jurij Danilec, pedagóg z Užhorodskej národnej univerzity, ktorý je na katedre histórie na výskumnom pobyte podporenom Medzinárodným vyšehradským fondom. Jeho prednáška sa zamerala na problematiku pravoslávnej cirkevnej jurisdikcie v Československu po prvej svetovej vojne.

psych tvorivostiŠtudenti bakalárskeho študijného programu psychológie v rámci povinne voliteľného kurzu Psychológia tvorivosti vedeného Mgr. Katarínou Matejovou, PhD. navštívili v Ružomberku Galériu Ľudovíta Fullu, kde vďaka výstave miniatúrnych obrázkov interiérov od Paoly Ciarskej mohli preniknúť aj do tajov psychológie umenia. Následne interaktívnou formou skúmali, ako je možné (z)búrať hranice medzi videným a zažitým.

 

zenuchova1Ak je spisovný jazyk slovenský spisovným jazykom našich Slovákov, tak sa musí zakladať na jazyku našich Slovákov.“ Aj týmto citátom z diela Samuela Cambela (Slováci a ich reč) predstavila zmýšľanie a vedeckovýskumné zameranie slovenského jazykovedca pôsobiaceho na prelome 19. a 20. storočia doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD., vo svojej prednáške Samo Cambel – slovenský jazykovedec (nie tak celkom) známy. Prednáška sa uskutočnila na FF KU v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku (6. 11. 2018) pod gesciou Katedry slovenského jazyka a literatúry FF KU a ružomberskej pobočky Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri JÚĽŠ SAV.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

letná univerzita ku banner na web

ff ku promo video banner

pk 2019 2020 01

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo