ssv suma obalkaVo vydavateľstve Spolok svätého Vojtecha vyšiel preklad s úvodom a komentárom prvých 13 otázok prvej knihy Teologickej sumy Tomáša Akvinského. Preklad pripravil Michal Chabada, úvod a komentár vedúci Katedry filozofie FF KU Peter Volek. Čitatelia tak majú možnosť oboznámiť sa so začiatkom vrcholného diela Tomáša Akvinského, knihy, ktorú po svojom mystickom zážitku už nedokončil.

jan roytDňa 27. septembra 2017 prebehne na Katolíckej univerzite  v Ružomberku (KU) slávnostné otvorenie nového akademického roka. Začne sv. omšou v Kostole sv. Rodiny v Ružomberku - Rybárpoli o 9:30 hod., ktorú bude sláviť Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup-metropolita a predseda Správnej rady KU.


Po skončení sv. omše bude o 11:00 hod. zhromaždenie akademickej obce Katolíckej univerzity v Aule sv. Jána Pavla

aspektyAspekty literárnovedné a jazykovedné III. Eds. D. Baláková – V. Kováčová. Ružomberok: Verbum 2017. 210 s. ISBN 978-80-561-0461-3

 

Pre nich i o nich – aj takto zámenne možno charakterizovať zameranie zborníka Aspekty literárnovedné a jazykovedné III. Daná charakteristika totiž vystihuje dedikačný charakter zborníka vznikajúceho pod gesciou Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, súboru štúdií venovaných dvom osobnostiam slovenskej literárnej vedy a jazykovedy, ktorých životno-profesionálna púť je dlhoročne zviazaná s Filozofickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku. Zborník, vychádzajúci pri príležitosti 85. narodenín prof. PhDr. Eduarda Gombalu, CSc., a 80. narodenín prof. PhDr. Jozefa Mlacka, CSc., prezentuje aktuálne výsledky vedeckovýskumnej činnosti šestnástich autorov z ôsmich domácich i zahraničných inštitúcií.

knizna revue2016V auguste 2017 vyšla Knižná revue s prílohou „Slovenský knižný rok 2016“, ktorá obsahuje hodnotiace štúdie pôvodnej slovenskej tvorby za minulý kalendárny rok. Osobitná pozornosť je venovaná napr. nedebutovej a debutovej próze a poézii, detskej literatúre, fantastike, ale tiež literárnej vede. Práve v prehľade z tejto oblasti sa dostalo uznanie monografii Od symbolu k latencii (Verbum, 2016) z pera Jany Juhásovej z Katedry slovenského jazyka a literatúry FF KU v Ružomberku. Autorka prehľadu Mária Klapáková z Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií PU v Prešove

hemmerlePeter Volek, vedúci Katedry filozofie na FF KU, pripravil preklad práce od Klausa Hemmerleho Tézy k trojičnej ontológii, ktorá práve vychádza vo vydavateľstve Katolíckej univerzity Verbum. Klaus Hemmerle (1929-1994), biskup v Cáchach (1975-1994), sa pokúša v tejto knihe, ktorá bola listom k sedemdesiatke Hansa Ursa von Balthasara, urobiť z kresťanskej filozofie účinnú sprostredkovateľku medzi tajomstvom a existenciou. Náuku o bytí sa snaží rozvíjať zo základov trojičných vzťahov v Bohu a dať tým podnety pre filozofiu, ako aj pre teológiu, pričom chce dať kresťanom aj nekresťanom podnety k prístupu ku kresťanskému zjaveniu.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

banner info o studiu

ff ku promo video banner

2018

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

0 banner k poli sutaz eu

stravaemail  

aislogo