Predsedníctvo AS FF KU na svojom 4. zasadnutí dňa  03. 10. 2017 na základe uznesenia AS FF KU IV. č. 2017/15/4.2 vyhlásilo doplňujúce voľby na 2 uvoľnené miesta do študentskej časti AS FF KU.

 

Doplňujúce voľby do študentskej časti AS FF KU sa na FF KU budú konať dňa 7. novembra 2017 v čase od 9.00 hod. do 14.00 hod. na prízemí bloku F.

 

Navrhovanie kandidátov bude prebiehať

od 12. 10. 2017 (od 12.00 hod.) do 19. 10. 2017 (do 12.00 hod.).

foto 1V polovici októbra sa na Katolíckej univerzite v Ružomberku (KU) zídu odborníci z viacerých krajín, ktorí budú prednášať a diskutovať o výzvach digitálnej komunikácie pre evanjelizáciu. „Podujatie je špecifické tým, že bude mať svoju akademickú, ale aj praktickú, workshopovú časť,“ vysvetlil predseda organizačného výboru a prior Rehole sv. Augustína na Slovensku Juraj Pigula.

vstupná fotkaKrátke obzretie sa za vystúpením Mgr. Kataríny Gajdošovej, PhD., pracovníčky Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied v Bratislave, na pôde Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku možno uviesť konštatovaním: nie je korpus ako korpus. Viacvýznamovosť slova korpus totiž našla svoje interakčné využitie v úvodnej diskusii prednášajúcej so študentským publikom – v otázke, ktorý z významov tohto slova im príde na um ako prvý. V dominujúcej odpovedi prezentujúcej korpus prioritne ako kuchársky/cukrársky výraz sa

ssv suma obalkaVo vydavateľstve Spolok svätého Vojtecha vyšiel preklad s úvodom a komentárom prvých 13 otázok prvej knihy Teologickej sumy Tomáša Akvinského. Preklad pripravil Michal Chabada, úvod a komentár vedúci Katedry filozofie FF KU Peter Volek. Čitatelia tak majú možnosť oboznámiť sa so začiatkom vrcholného diela Tomáša Akvinského, knihy, ktorú po svojom mystickom zážitku už nedokončil.

jan roytDňa 27. septembra 2017 prebehne na Katolíckej univerzite  v Ružomberku (KU) slávnostné otvorenie nového akademického roka. Začne sv. omšou v Kostole sv. Rodiny v Ružomberku - Rybárpoli o 9:30 hod., ktorú bude sláviť Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup-metropolita a predseda Správnej rady KU.


Po skončení sv. omše bude o 11:00 hod. zhromaždenie akademickej obce Katolíckej univerzity v Aule sv. Jána Pavla

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

banner info o studiu

ff ku promo video banner

 

2018

el prihlaska ff white

 

kd2

 

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

stravaemail  

aislogo