a020O akých celkoch sa bežne hovorí v histórii? Majú napr. národy (Slováci, Česi a pod.) či obdobia (renesancia, priemyselná revolúcia, studená vojna a pod.) samostatnú existenciu? Alebo existujú len jednotlivci, ktorí tvoria národy, či množstvo udalostí, ktoré tvoria obdobia? Práve takýmto otázkam sa vo svojej prednáške „Co jsou ‚celky‘, o nichž píše dějepisectví?“ venoval Jan Horský z Fakulty humanitných štúdií Univerzity Karlovej v Prahe. S hosťovskou prednáškou vystúpil na Katedre filozofie FF KU v Ružomberku 26. apríla 2018.

Jan Horský sa venoval pojmom, ktoré historici používajú na pokrývanie celkov, ako napr. Česi či studená vojna. Vo svojich úvahách priblížil názory rôznych autorov, od Maxa Webera cez Paula Ricoeura až po Franka Ankersmita. Rozlíšil pritom medzi viacerými pohľadmi na celky.

Volebná komisia pre doplňujúce voľby do Akademického senátu Katolíckej univerzity v Ružomberku za zamestnaneckú časť akademickej obce Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku oznamuje, že dňa 2. mája 2018 bola za člena AS KU za zamestnaneckú časť akademickej obce FF KU platne zvolená:

 

Mgr. Jana Juhásová, PhD. (KSJL)   

        

V Ružomberku 2. 5. 2018

Mgr. Ján Hrkút, PhD.            

(predseda volebnej komisie)

www.t2.sk 04Dňa 25. 4. 2018 sa na Katedre germanistiky FF KU uskutočnilo podujatie „Europa - meine Wahl“ (Európa moja voľba), určené študentom stredných škôl vyšších ročníkov. Iniciátorom  tohto podujatia bolozdruženie Bürger Europas e.V. z Berlína, ktoré v spolupráci so Spolkom učiteľov nemčiny a germanistov Slovenska (SUNG) pripravilo sériu akcií – konferenciu a kvízy – na Slovensku (Košice, Poprad a Ružomberok). Prednášajúcim bol pán Peter Wolf.  Kvízu „Wer wird Europameister“ (Kto bude majstrom Európy) sa u nás na FF KU v Ružomberku zúčastnilo 78 študentov a tri učiteľky nemeckého jazyka z Gymnázia sv. Andreja, z Gymnázia Š. Moyzesa (obe z Ružomberka) a z Evanjelického gymnázia v Liptovskom Mikuláši. Kvíz, ktorého herný princíp sa podobal na  známu televíznu hru „Milionár“,  pozostával z 8 tematických okruhov.

 

zumag redakciaČasopis Zumag, ktorý tvoria študenti žurnalistiky FF KU v Ružomberku, získal v novinárskej súťaži Štúrovo pero tretie miesto v kategórii vysokoškolských časopisov.

 

Dvadsiateho štvrtého ročníka súťaže Štúrovo pero sa zúčastnilo 72 stredoškolských a osem vysokoškolských časopisov, ako aj 11 elektronických magazínov.

Ružomberský Zumag obsadil v kategórii vysokoškolských časopisov tretie miesto spolu s časopisom Atteliér (akademický dvojtýždenník Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave). Druhé miesto získali Farmakoviny (časopis Slovenského spolku študentov farmácie v Bratislave). Prvé miesto, rovnako ako minulý rok, porota neudelila.

55 300x200Študenti Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku úspešne reprezentovali svoju alma mater na 52. ročníku Akademického Prešova, Súťaži amatérskej umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Slovenska.

Prezentovali sa performatívnym predstavením Proglasu v nedivadelnom prostredí. Konštantínov Proglas, veršovaný predhovor k staroslovienskemu prekladu Biblie, prvá a zároveň najvýznamnejšia pamiatka v staroslovienčine, tak v ich prevedení nadobudol úplne iný rozmer. Prostredníctvom predostretého „divadla života“ sa usilovali človeka dnešnej hektickej doby vytrhnúť z koľají všednosti a poukázať na podstatu, pravé hodnoty ľudskej existencie.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

banner info o studiu

ff ku promo video banner

2018

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

0 banner k poli sutaz eu

deutsch banner2

 

 

 

 

stravaemail  

aislogo