zenuchova1Ak je spisovný jazyk slovenský spisovným jazykom našich Slovákov, tak sa musí zakladať na jazyku našich Slovákov.“ Aj týmto citátom z diela Samuela Cambela (Slováci a ich reč) predstavila zmýšľanie a vedeckovýskumné zameranie slovenského jazykovedca pôsobiaceho na prelome 19. a 20. storočia doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD., vo svojej prednáške Samo Cambel – slovenský jazykovedec (nie tak celkom) známy. Prednáška sa uskutočnila na FF KU v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku (6. 11. 2018) pod gesciou Katedry slovenského jazyka a literatúry FF KU a ružomberskej pobočky Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri JÚĽŠ SAV.

Volebná komisia pre doplňujúce voľby do Akademického senátu Katolíckej univerzity v Ružomberku za zamestnaneckú a študentskú časť akademickej obce Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku oznamuje, že dňa 7. novembra 2018 boli za členov AS KU platne zvolení:

 

Mgr. Ján Hrkút, PhD. – za zamestnaneckú časť

 

Jakub Harzek – za študentskú časť         

 

V Ružomberku 7. 11. 2018

                                                                                                               Bc. Pavol Dérer    

 (predseda volebnej komisie)

raindropsZamestnanci našej fakulty sa vo voľnom čase venujú rôznym tvorivým aktivitám. Tak je tomu i v prípade Davida L. Palatinusa (katedra anglického jazyka a literatúry), ktorý prepadol čaru fotografie. So svojimi fotografiami sa zúčastnil súťaže Ružomberčania fotografujú 3, z ktorej si odniesol pekné druhé miesto v kategórii životné prostredie, priemysel. Víťaznú fotografiu Raindrops, ako aj iné vystavené fotografie si môžete pozrieť v priestoroch synagógy v Ružomberku.

timothy eberly 389190 unsplashV súvislosti s nadchádzajúcimi sviatkami (30. 10. 2018 a 1. 11. 2018) oznamujeme, že v dňoch 31. 10. 2018 (streda) a 2. 11. 2018 (piatok)  je udelené dekanské voľno študentom FF KU. Z tohto dôvodu bude budova Filozofickej fakulty KU uzatvorená od 30. 10. 2018 do 2. 11. 2018 vrátane. Vyučovanie bude pokračovať v pondelok 5. novembra 2018.

vranov img 0090Štyri desiatky stredoškolských študentov a učiteľov z Dánska, Portugalska, Turecka, Poľska a Slovenska vo štvrtok navštívili priestory Filozofickej fakulty a Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Po privítaní dekanom filozofickej fakulty Marekom Babicom a vedúcim katedry žurnalistiky Pavlom Izraelom nasledovala prehliadka knižničných priestorov a absolvovanie workshopov v mediálnom centre a psychologickom laboratóriu. 

Členovia katedry žurnalistiky oboznámili študentov s používaním televíznej techniky, ktorú si mohli aj vyskúšať. Predstavili im aj fungovanie študentských médií – televízie Unica, Pulz rádia a časopisu Zumag.

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

 

ff ku promo video banner

pk 2019 2020 01

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

  

stravaemail  

aislogo