01 danilec kiceraV období od septembra 2018 do júna 2019 realizovali dvaja vyučujúci z Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode pobyty na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Počas desiatich mesiacov mali historik Jurij Danilec a politologička Nadija Kičera príležitosť intenzívnejšie sa venovať výskumným témam, ktoré súvisia s vyšehradským priestorom. Výstupom je množstvo prezentácií na konferenciách, prednášky na pôde FF KU, ako aj viacero publikácií. Ich výskum bol podporený Medzinárodným vyšehradským fondom (https://www.visegradfund.org).

a ravenna 1Pozývame Vás na konferenciu s názvom Nové trendy vo výskume dejín antiky. Konferenciu organizujú dve pracoviská, Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, a Filozofická fakulta Univerzity Komenského. Od roku 2012 je to už v poradí 8. ročník každoročnej akcie „starovekárov“. V posledných rokoch sa aktivita etablovala ako vítané akademické podujatie výskumníkov antiky zo Slovenska a Čiech, ako vhodná príležitosť vzájomne sa informovať o svojich vedeckých projektoch a zároveň diskutovať o vybraných otázkach dejín a kultúry antiky. Program konferencie nájdete tu.

mligos web19. júna 2019 Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku pod gesciou Katedry slovenského jazyka a literatúry organizuje konferenciu Jazykovedné, literárnovedné a didaktické reflexie. Vedecké podujatie sa uskutoční pri príležitosti životného jubilea prof. PaedDr. Milana Ligoša, CSc., pracovníka KSJL FF KU, stojaceho nielen pri zrode ružomberskej katedry slovenského jazyka a literatúry, ale aj vysokoškolskej inštitúcie v Ružomberku ako takej. Odbornej verejnosti je Milan Ligoš známy predovšetkým ako didaktik slovenčiny ako materinského jazyka (z jeho publikačnej činnosti výberovo spomeňme monografické práce Motivačné a duchovné rozmery vyučovania slovenského jazyka, Možnosti rozvíjania vnútorných dynamických síl osobnosti žiaka vo vyučovaní slovenského jazyka, Základy jazykového a literárneho vzdelávania I., II.).

kms2019 uvodV dňoch 5.-7. júla 2019 bude Jagelovská univerzita v Krakove hostiteľom medzinárodnej konferencie Katherine Mansfield: Inspirations and Influences, ktorej hlavnou organizátorkou je Janka Kaščáková z našej katedry anglického jazyka a literatúry. Okrem FF KU sa na organizácii podieľajú Inštitút anglických štúdií Jagelovskej univerzity, Spoločnosť Katherine Mansfieldovej, Ambasáda Nového Zélandu vo Varšave a ďalšie subjekty. Na podujatí sa predstavia odborníci zo štyroch kontinentov a viac než 10 krajín sveta. Plenárne prednášky zastrešia profesorka Kirsty Gunn z univerzity v škótskom Dundee, ktorá sa okrem akademickej dráhy úspešne venuje prozaickej tvorbe, a rešpektovaný historik umenia profesor Wojciech Bałus z Jagelovskej univerzity.

ocenenie moja europa 2019V stredu 5. júna 2019 dekan FF KU v Ružomberku odovzdal ceny víťazom tretieho ročníka esejistickej súťaže pre stredoškolákov Moja Európa. Všetkým trom výhercom – Lenke Dancákovej, Gymnázium Prešov (1. miesto), Elizabeth Gajdošovej, Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho Humenné (2. miesto), a Simonovi Solárovi, Gymnázium Vráble (3. miesto), srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov.

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 023

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

letná univerzita ku banner na web

ff ku promo video banner

banner prijimaci konanie 2020 2021

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo