milcak1 2019Dňa 1. apríla 2019 sme sa v cykle komentovaných čítaní a literárnych besied na FF KU stretli so súčasným básnikom, literárnym vedcom, prekladateľom a vysokoškolským pedagógom Mariánom Milčákom. V centre pozornosti bola jeho deviata básnická zbierka Teserakt (2018), ktorá vyšla vo vydavateľstve Modrý Peter. Predstava štvorrozmernej analógie kocky, na ktorú názov odkazuje, upriamuje pozornosť na limitované procesy vnímania. Básnik v zbierke nahliada na problém z rôznych pozorovacích uhlov (umenie, spiritualita, filozofia, kvantová fyzika) a esteticky domýšľa jeho konzekvencie. V rámci besedy sa diskutovali aj aktuálne témy súčasného umenia, napr. funkcia pojmového jazyka v lyrike či procesy ozvláštnenia a napätia v spirituálnej básni. 

absolventi navsteva 3 2019V sobotu, 30. marca 2019, navštívilo Filozofickú fakultu Katolíckej univerzity v Ružomberku 14 bývalých študentov študijného programu učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a náboženskej výchovy, ktorí zavŕšili svoje štúdium v roku 2004. Absolventi si pozreli (pre nich novú) univerzitnú knižnicu a priestory pedagogickej a filozofickej fakulty. Návštevu zavŕšila živá diskusia o minulosti, prítomnosti a budúcnosti FF KU a jej absolventov. Ďakujeme za milú návštevu!

mgr prihlasky 2019Termín podania prihlášok na všetky magisterské študijné programy uskutočňované na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku je stanovený na 31. marca 2019. Zvoliť si môžete napr. jednoodborové štúdium filozofie, histórie, psychológie, žurnalistiky a študijný program philosophy (filozofia v anglickom jazyku), medziodborové štúdium filozofie a histórie, ale tiež učiteľstvo predmetov v kombinácii z ponuky anglický jazyk a literatúra, filozofia, história, nemecký jazyk a literatúra a slovenský jazyk a literatúra. Takisto je tu priestor na medzifakultné učiteľské kombinácie, t. j. uchádzač si vyberie jeden predmet z ponuky FF KU (anglický jazyk a literatúra, filozofia, história, nemecký jazyk a literatúra alebo slovenský jazyk a literatúra) a jeden predmet z ponuky Pedagogickej fakulty KU (napr. náboženská výchova, výtvarná výchova, taliansky jazyk a literatúra, informatika alebo matematika). Detaily o podmienkach a ďalších možnostiach štúdia nájdete na našej webstránke v časti Prijímacie konanie.

stazisti psychPosledný semester štúdia psychológie patrí okrem iného dlho očakávanej a zároveň aj obľúbenej psychologickej odbornej praxi. Úlohou študentov je absolvovať prax v odbornom zariadení, ktorého výber je obmedzený len na tie inštitúcie, kde pracuje psychológ. Pod jeho dohľadom je študentom umožnený vstup do praktických aktivít spojených s výkonom psychologickej profesie. Študenti (priamou účasťou) získavajú predstavu o poradenských, terapeutických alebo expertíznych postupoch a technikách. Venujú sa i diagnostickej práci so štandardnými metodikami pod supervíziou, čím nadobúdajú zručnosti v diagnostickej činnosti. Naši študenti Daniel Stankovič a Ján Cibulka úspešne absolvovali prax v Hospici milosrdných sestier v Trenčíne, kde svojim profesionálnym prístupom utvrdili svoju supervízorku Mgr. Dianu Horniakovú, že psychológia na Slovensku má svetlú budúcnosť. Študentom ďakujeme za šírenie dobrého mena fakulty a viac o ich praxi si môžete pozrieť tu.

 

sbgrk 2019V minulom týždni sme na pôde univerzity a fakulty mali príležitosť uvítať dve milé návštevy zo stredných škôl z Ružomberka a zo Žiliny. Najskôr, 12. marca 2019, prišlo okolo 25 študentov Súkromného bilingválneho gymnázia z Ružomberka. Na úvod navštívili univerzitnú knižnicu a mediálne centrum, kde ich Marek Hasák oboznámil s vybavením a postupmi prípravy a spracovania mediálnych obsahov pre televíziu a iné média. Následne sa pod vedením Davida Levente Palatina zúčastnili seminára o vojne s terorizmom a o médiách, počas ktorého sa diskusia zamerala na rôzne spôsoby, akými médiá, hlavne film a televízia, šíria vizuálny obraz o terorizme.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 023

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

letná univerzita ku banner na web

ff ku promo video banner

banner prijimaci konanie 2020 2021

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo