Za odvolanie členov Akademického senátu Katolíckej univerzity v Ružomberku hlasoval nasledovný počet členov zamestnaneckej časti Akademickej obce Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku:

noc vyskumnikov 2Európsku noc výskumníkov na Slovensku už deviaty rok organizuje Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, Slovenská akadémia vied, portál EurActiv.sk a Centrum vedecko-technických informácií SR. Od roku 2014 sa táto akcia koná aj v Poprade v priestoroch  Obchodného centra Max pod gesciou vedcov z Astronomického ústavu SAV, v spolupráci s ďalšími výskumnými ústavmi, vedeckými a vzdelávacími inštitúciami.

Študenti prvých ročníkov sa môžu prihlásiť do akademického informačného systému nasledovne:

sp 01Dňa 6. septembra 2017 sa na pôde Katedry sociálnej práce Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, konalo zasadnutie predstavenstva Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce, kde zúčastnení rokovali o aktuálnych otázkach realizácie sociálnej práce v praxi, o ďalšom vzdelávaní sociálnych pracovníkov a asistentov  sociálnej práce.

1. Študenti vyšších ročníkov si do 31.08.2017 vytvoria zápisný list a zároveň si vyberú predmety v akademickom informačnom systéme AIS2 (tvorba zápisných listov bude sprístupnená od 01. augusta 2017). Je potrebné zapísať si všetky povinné predmety z predchádzajúceho ročníka, ktoré neboli úspešne absolvované a povinne voliteľné a výberové predmety odporúčané danou katedrou (zverejnené v informáciách o štúdiu).

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

 

 banner vzk pf ku

pk 2018

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas baner

konferencie 1