t2.sk 060Oznamujeme absolventom bakalárskeho a magisterského štúdia, že slávnostné promócie sa uskutočnia podľa nasledovného rozpisu.

den deti 2018 titDňa 1. 6. 2018 sa na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky uskutočnilo už po štvrtýkrát zaujímavé podujatie s názvom Cez hru k poznaniu 4 s podtitulom Deň detí. Podujatie prebieha každoročne v štyroch tvorivých dielňach: Miesto, kde bývam, Tvorivé kreslenie, Počítam hravo, Slovenčina zábavne. Tento rok sme neotvorili tvorivú dielňu s názvom Tvorivé kreslenie, ale sme vytvorili novú dielňu – Cez príbeh k príbehu.

www.t2.sk 05 kópiaPrezentovať aktuálny stav užívania návykových látok v rôznych cieľových skupinách bol jedným z cieľov konferencie, ktorú organizovala Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) v spolupráci s Mestom Ružomberok, Žilinským samosprávnym krajom a Slovenskou komorou sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.

india 1Dňa 21. mája 2018 navštívil v rámci akademickej spolupráce Katedru pedagogiky a špeciálnej pedagogiky PF KU v Ružomberku profesor P.K. Misra – dekan Pedagogickej fakulty Ch. Charan Singh University Meerut v Indii. V rámci svojej návštevy absolvoval besedu so študentmi, stretnutie s vedením fakulty a katedry. Výstupom z uvedeného stretnutia bolo nadviazanie bilaterálnej spolupráce medzi oboma fakultami na úrovni študentských a pedagogických mobilít, rovnako aj participovanie na spoločných vedeckých podujatiach a grantových aktivitách.

ocenenie diplom váza titV utorok 15. mája 2018 sa konalo v hoteli Devín v Bratislave slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Podnikové médium roka 2017, ktorej vyhlasovateľom je Klub podnikových médií a Slovak Business Agency. Do jubilejného 15. ročníka súťaže prihlásilo vydavateľstvo  Katolíckej univerzity v Ružomberku - VERBUM odborný časopis Reflexie - Kompendium teórie a praxe podnikania, ktorý začala v roku 2017 vydávať Katedra manažmentu v Poprade Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s akademikom Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefanom Kassayom, DrSc. Časopis získal jednu z hlavných cien súťaže PhDr. Mariána Matyáša pre ojedinelé projekty v oblasti podnikových médií.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

baner calendar2

 

baner pk2018 2

 

 

baner zlavy 2

 

 

du 2018

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku