prof jarab 300x300 tit7. októbra 2016 sa konal prvý ročník národného kongresu pod názvom ATRIBÚTY SOCIÁLNEJ PRÁCE V NOVOM MILÉNIU. Záštitu nad týmto podujatím prevzal JUDr. Ján Richter, Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Na kongrese sa zišlo 150 odborníkov z radov sociálnych pracovníkov, psychológov, pracovníkov ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a ďalších.

Podľa § 9 ods. 3 a v súlade s § 33 ods. 2 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa článku 12 ods. 16 Štatútu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku schvaľuje Akademický senát Katolíckej univerzity v Ružomberku Zásady volieb do zamestnaneckej a študentskej časti Akademického senátu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

 

pdf logo 2 Zásady volieb do Akademického senátu PF KU v Ružomberku

pdf logo 2 Návrhová listina na kandidáta do volieb AS PF KU zamestnanecká časť

pdf logo 2 Návrhová listina na kandidáta do volieb AS PF KU študentská časť

gyor 1 titV nedeľu 25. septembra 2016 v rámci X. medzinárodného festivalu Ars Sacra Fesztivál sa v maďarskom meste Györ uskutočnil koncert duchovnej hudby pod názvom Misericordia Domini – Zenei áhítat Győrben, ktorý pripravila Schola cantorum Rosenbergensis, pôsobiaca na Katolíckej univerzite v Ružomberku pod vedením doc. Janky Bednárikovej.

1 p1010068titProjekt Európska noc výskumníkov, s cieľom popularizácie vedy a techniky predovšetkým medzi deťmi, mládežou a laickou verejnosťou, je podporovaný rámcovým programom Európskej komisie - Horizont 2020. Tohto roku bol paralelne organizovaný v 33 štátoch Európy. Na Slovensku ho zorganizovala v piatok 30. septembra po ôsmykrát Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, Slovenská akadémia vied, portál  EurActiv.sk a Centrum vedecko-technických informácií SR.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

baner is 2  baner m  baner s  

 

moodle pfku

 

katedry baner

 banner vzk pf ku

 pk 2017 2018 2

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas baner

konferencie 1

dtv baner