Pozývame Vás na Deň otvorených dverí tretej najlepšej Pedagogickej fakulty na Slovensku podľa aktuálneho hodnotenia Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktoré sa uskutoční dňa 7.2.2017 od 10.00 hodine v priestoroch fakulty na Hrabovskej ceste 1 v Ružomberku. Pozrite si už teraz, čo vám štúdium a život na našej fakutle môže poskytnúť.

Tešíme sa na Vás!!!

 

baner dod pf    banner bulletin 3    video pf baner

   

Ctená akademická obec Katolíckej univerzity,
drahí naši dobrodinci a priatelia,


vianoce

Vianoce  každoročne prichádzajú  do nášho stredu, do života našich rodín, spoločenstva i  do nášho osobného života s neopakovateľnou atmosférou a pôsobivosťou, ale aj s programom. Každé Vianoce nás pozývajú znova sa učiť umeniu „vedieť prijať i darovať“. Aj pre tohoročný zázrak pokoja a lásky v nás je potrebné sa stíšiť, vedieť darovať i darované prijať. Len tak nás i tieto Vianoce „posunú dopredu“...

angažovanostV stredu 14. decembra 2016 večer o 19.00 v Aule Jána Pavla II., tu u nás na Katolíckej univerzite v Ružomberku (KU), ponúkli naši študenti univerzitnému spoločenstvu, ale aj blízkemu okoliu, divadelné predstavenie od Charlesa Dickensa pod názvom Vianočná koleda. Divadelnú hru  študenti veľmi dobre zvládli a skvele interpretovali myšlienku autora, ktorý poukazuje na vnútornú tragédiu sebca, egoistu, ktorý žije len sám pre seba, ktorý  nikoho neuznáva, jedine samého seba.

menovanie2 titRektor Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) Mons. prof. Jozef Jarab dnes vymenoval PaedDr. Petra Kršku, PhD. za nového dekana Pedagogickej fakulty (PF KU). Menovaniu predchádzala voľba Akademického senátu PF KU, ktorý v tajnej voľbe dňa 6. decembra zvolil PaedDr. Petra Kršku, PhD. za kandidáta na dekana. Následne Veľký kancelár KU Mons. Bernard Bober dňa 12. decembra potvrdil túto voľbu.  Dr. Krška vystrieda na čele tejto fakulty doc. PaedDr. Tomáša Jablonského, PhD., ktorému 21. decembra skončí druhé funkčné obdobie.

papez 2 titV sobotu 17. decembra sa Svätý Otec František dožíva 80. rokov života. Pred pár dňami (13.12.) si pripomenul 47 rokov od svojej kňazskej vysviacky.  Dvaja zástupcovia Katolíckej univerzity v Ružomberku, prorektor František Trstenský a študent František Bartek (na fotkách), mali  možnosť stretnúť sa osobne so Svätým Otcom Františkom pred niekoľkými dňami (1.12.) na audiencii vo Vatikáne. Celé spoločenstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku vyprosuje Petrovmu nástupcovi Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a ochranu Božej Matky v službe Katolíckej cirkvi i ľudskej spoločnosti.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

ais2 baner  baner m  baner s  

 

moodle pfku

 

katedry baner

 

baner dod pf

 banner vzk pf kupk 2017 2018 2

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas baner

konferencie 1

dtv baner