Predstavovanie kandidátov sa uskutoční dňa 20. 11. 2017 (pondelok) o 10:00 hod. v budove Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku, na Hrabovskej ceste 1, v miestnosti č. A114.

Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (AS PF KU) uznesením č. 47/2017 schválil nasledovné pokyny, harmonogram a volebnú komisiu doplňujúcich volieb do Akademického senátu Katolíckej univerzity v Ružomberku na uvoľnené miesta členov AS KU za Pedagogickú fakultu Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktoré vyhlásil Akademický senát Katolíckej univerzity v Ružomberku  uznesením č. 112/2017.

Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (AS PF KU) oznamuje, že uznesením č. 46/2017, ktoré prijal na svojom 11. zasadnutí dňa 7. novembra 2017 vyhlásil doplňujúce voľby do AS PF KU na nasledovné uvoľnené miesta členov AS PF KU:

 

kh pozvanka2Katedra hudby PF KU v Ružomberku Vás pozýva na klavírny koncert pri príležitosti sviatku sv. Cecílie, patrónky hudobníkov. Účinkujú Robert Gawroński a Jakub Brawata. Koncert, ktorý je sprievodným podujatím vedeckej konferencie Ars et Educatio IV., sa uskutoční v utorok 21. novembra 2017 o 18:00 v Organovej sieni KU. Tešíme sa na Vašu účasť! pdf logo 2 Plagát

snímka4titV stredu  8.11.2017 sa pri príležitosti týždňa vedy a techniky na Slovensku uskutočnila v priestoroch Galérie pod krížom vernisáž výstavy HOMMAGE Á JURAJ MELIŠ. Výstava je prehliadkou študentských prác Katedry výtvarnej výchovy pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Vernisáž za účasti rektora PFKU, prodekanov, zástupcov Katedry výtvarnej výchovy a pozvaných hosti slávnostne otvoril prof. Rastislav Biarinec.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

baner calendar2

 

tvt 2017

 

 

 banner vzk pf ku

pk 2018

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas baner

konferencie 1