Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku vyhlásil dňa 26. apríla 2016 doplňujúce voľby do Akademického senátu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, keďže končí mandát jednému členovi AS PF KU za zamestnaneckú časť Akademickej obce PF KU a trom členom AS PF KU za študentskú časť Akademickej obce PF KU.

 

Doplňujúce voľby do AS PF KU sa budú konať 11. mája 2016 (streda) od 8,00 do 13,00 hod. v Ružomberku, do 11,00 hod. v Poprade, v Levoči a do 9,30 hod. v Starej Ľubovni.
Každý člen zamestnaneckej časti akademickej obce PF KU môže navrhnúť jedného kandidáta – člena zamestnaneckej časti Akademickej obce PF KU.
Každý člen študentskej časti Akademickej obce PF KU môže navrhnúť jedného kandidáta – člena študentskej časti Akademickej obce PF KU.

 

Tlačivá na návrh kandidáta budú k dispozícii v kancelárii volebnej komisie v budove PF KU na Hrabovskej ceste 1, č. dverí 101 od 2. 5. 2016 do 6. 5. 2016.
Tlačivo na návrh kandidáta musí vlastnoručne podpísať navrhovateľ a navrhovaný kandidát.


Takéto návrhy možno osobne odovzdávať predsedovi volebnej komisie doc. PaedDr. Františkovi Heiserovi, PhD. v Ružomberku, v budove PF KU na Hrabovskej ceste 1, č. dv. 309 alebo doporučeným listom v dňoch od 2. 5. 2016 do 6. 5. 2016 do 12,00 hod.
Návrhy, ktoré prídu poštou, či budú doručené osobne po tomto termíne, nebudú akceptované.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

pk baner

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

duku