1) Akademický senát PF KU v Ružomberku (ďalej senát fakulty) na svojom zasadnutí dňa 26. 4. 2016 vyhlasuje voľby kandidáta na funkciu dekana Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej dekan) podľa článku 14, odseku 4 Štatútu PF  KU.

 

2) Podmienkou kandidatúry na funkciu dekana je, aby uchádzač pedagogicky pôsobil na niektorej z vysokých škôl aspoň päť rokov.

 

3) Právo navrhovať najviac jedného uchádzača o kandidatúru na funkciu dekana má:
a) každý člen AS PF KU v Ružomberku,
b) dekan,
c) minimálne 20 členov akademickej obce PF KU v Ružomberku.

 

4) Podanie návrhu kandidáta na funkciu dekana:
forma a obsah podania návrhu:
a) vyplnený písomný formulár „Návrh kandidáta na funkciu dekana PF KU“* s čitateľným menom a podpisom navrhovateľa, alebo
čitateľné mená s podpisom aspoň 20 členov akademickej obce PF KU,
b) súhlas navrhovaného doložený vlastnoručným podpisom,
c) odovzdať osobne predsedovi volebnej komisie, alebo  niektorému z členov volebnej komisie v zalepenej obálke s označením „Voľba dekana na PF KU“, alebo poslať doporučenou poštou na adresu: Akademický senát PF KU, predseda volebnej komisie, Pedagogická fakulta KU, Hrabovská cesta 1,     034 01 Ružomberok.

 

Priebeh volieb:
- termín podania návrhov na kandidáta na dekana: do 13. 5. 2016 do 12.00 hod.
na PF KU v Ružomberku, Hrabovská cesta č. 1, miestnosť č.  A 309, A 112, A 101;  
- zverejnenie kandidátov: 16. 5. 2016 na úradnej nástenke a internetovej stránke  AS PF KU;
- predstavovanie kandidátov: 18. 5. 2016 o 10.00 hod. na PF KU v Ružomberku,
Hrabovská cesta 1, miestnosť PF KU, 1. poschodie č. A 129;
- voľby dekana: 18. 5. 2016 po predstavení kandidátov v zasadacej miestnosti dekanátu PF KU, 1. poschodie č. A 114;
- vyhlásenie výsledkov volieb sa uskutoční po ukončení hlasovania v zasadacej miestnosti dekanátu a na internetovej stránke PF KU.

 

Voľby kandidáta na funkciu dekana PF KU bude riadiť volebná komisia v nasledovnom zložení:


doc. PaedDr. František Heiser, PhD. (predseda VK)
Mgr. Emil Maretta, PhD. (člen VK)
Mgr. Miroslav Zajac, PhD. (člen VK)
Mgr. Martin Cubinek (člen VK)

 

V Ružomberku 26. 4. 2016


    doc. PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD.
    predseda AS PF KU

 

*Návrhové listiny sú k dispozícii na vrátnici PF KU a u členov volebnej komisie.

máj 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

pk baner

pk baner

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica