1 jp2 titV dňoch 21. a 22. apríla 2016 sa na Katedre manažmentu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku konal IX. ročník jednej z najdôležitejších slovenských vedeckých multidisciplinárnych konferencií „Posolstvo Jána Pavla II. 2016“. Tohtoročná konferencia bola zameraná na súčasné trendy a výzvy v manažmente a ekonomike, spoločenských a humanitných vedách, vo vede a vzdelávaní.

Konferencia, spoluorganizovaná viacerými domácimi a zahraničnými vysokými školami a organizáciami pod záštitou rektora KU prof. ThDr. Jozefa Jaraba, PhD., bola tento rok venovaná aj pocte Dr. h. c. prof. Ing. Júliusa Alexyho, DrSc., rodáka z Popradu, zakladateľa operačnej analýzy a významnému  slovenskému fyzikovi, akademikovi prof. RNDr. Júliusovi Krempaskému, DrSc., pri príležitosti ich životných jubileí.

 

1 predsednictvo pri otvorení1

Pohľad na predsednícky stôl pri zahájení konferencie – zľava: doc. Anton Lisnik, predseda organizačného výboru konferencie, doc. Josef Fiala, rektor Vysokej školy sociálno - správnej z Havířova, prof. Viktor Porada, emeritný rektor Vysokej školy Karlovy Vary, doc. Marek Storoška, rektor Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia Prešov, prof. Jozef Jarab, rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, prof. Alena Daňková, vedúca Katedry manažmentu PF KU Poprad, doc. Tomáš Jablonský, dekan PF KU v Ružomberku, Ing. Miroslava Kolcúnová, riaditeľka ŠÚDTaRCH, n. o. Dolný Smokovec a doc. Vladimír Hiadlovský, rektor Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica.

 

Aj tento rok boli spoluorganizátomi konferencie Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Prešov, Vysoká škola Karlovy Vary o.p.s. z Čiech,  Państwowa wyzsa szkola zawodowa v Chelmie Z Poľska,  Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb n. o. Dolný Smokovec a Klinika detskej tuberkulózy Jeseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine a Východoslovenská agentúra pre rozvoj, Podhájska.

Konferencia tiež reflektovala odkaz Mons. Štefana Náhalku, ktorého 100. výročie od narodenia si v týchto dňoch pripomíname. Pracovisko Katolíckej univerzity Pedagogickej fakulty v Poprade je pomenované práve po tomto významnom Slovákovi, ktorý spájal vieru s modernou vedou, čo je aj poslaním katolíckych univerzít a ich identity v súčasnom svete.

 

3 prof.jarab doc.lisnik

Predseda organizačného výboru konferencie odovzdáva ďakovný list dekana PF KU Tomáša Jablonského rektorovi KU v Ružomberku Jozefovi Jarabovi za dlhoročnú podporu tejto konferencie.

 

Na podujatí sa zúčastnilo v osobnej i korešpondenčnej forme 200 účastníkov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Ukrajiny, Ruska, Macedónska, Moldavska, Rakúska a Iránu. Odzneli veľmi hodnotné príspevky, ktoré korešpondujú so sériou  pripravovaných aktivít venovaných historicky prvému predsedníctvu Slovenska v Rade EÚ. Prednášky vyvolali podnetné diskusie, ktoré  pokračovali v neformálnych rozhovoroch a vyvolali potrebu rozšírenia vedecko-výskumnej spolupráce zúčastnených pracovísk. Výnimočnosť konferencie spočívala predovšetkým v účasti významných hostí, ktorých výsledky práce dávno prerástli do celoeurópskeho i svetového významu.

 

6 auditorium

Pohľad na auditórium konferencie – v popredí v prvom rade zľava sú: prof. Milan Šikula, akad. Július Krempaský, akad. Štefan Luby, akad. Ivan Plander, v tretej rade zľava prof. Peter Ondrejkovič a prof. Ivan Vágner

 

Akademik Július Krempaský prednášal o vzťahu kresťanského náboženstva a fyziky, akademik Dušan Podhorský reflektoval klimatické zmeny v súvislosti s encyklikou Laudato si, tematike fyzikálnych aspektov vzduchu sa venoval bývalý predseda Slovenskej akadémie vied a súčasný viceprezident Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu akademik Štefan Luby.

 

2 prof. kassay

Prednáša profesor Štefan Kassay, známy slovenský podnikateľ, spolumajiteľ úspešnej cukrovinkárskej spoločnosti I. D. C. Holding, ktorý venoval svoju pentalógiu o podnikaní v anglickom jazyku knižnici katedry manažmentu KU v Poprade, a tiež Vysokej škole medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove. Študentom a účastníkom konferencie venoval výtlačky svojej poslednej publikácie Dialógy, ktorú napísal s ďalším známym slovenským publicistom a podnikateľom prof. Jánom Košturiakom.

 

Známy slovenský podnikateľ profesor Štefan Kassay, predseda Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s. prednášal na tému existenčná kauza a skúsenosti z podnikateľskej sféry, akademik Juraj Hraško prednášal o pôde ako o základnom faktore pre podnikanie v agrosektore a akademik Ivan Plander o umelej inteligencii a jej vplyve na budúce generácie a na sociálnu oblasť organizácií. Profesor Viktor Porada hovoril o metódach v kriminalistike, pravde a dobru v náuke sv. Jána Pavla II. sa venoval akademik Anton Tyrol.

 

4 prof. krempasky

Blahoželanie pánovi akademikovi Júliusovi Krempaskému k jeho životnému jubileu po prednáške.

 

Docent František Lipták vo svojom  vystúpení priblížil futurologické aspekty manažérskych teórií. Profesor Milan Šikula z Ekonomického ústavu SAV sa vyjadril k otázkam globálnej krízy a profesor Ladislav Andrášik k tematike metodických pochybení v ekonómii. Vynikajúci český fyzik doktor Miloš Lokajíček referoval o chybách a manipuláciách vo výskume v oblasti časticovej fyziky. Profesor Peter Ondrejkovič vystúpil na tému sociálne konanie v spoločnosti a v rodine, o možnostiach využitia pôdneho potenciálu Západných Karpát pre trvaloudržateľný rozvoj  hovoril profesor Ján Košťálik, o osobnostnej štruktúre sebaurčenia vo filozofii Karola Wojtylu referoval rakúsky sociálny filozof svetového mena Hans Köchler. Téme ekonomickej kriminality a kriminálnych činov v kontexte migrácie sa venovali profesorka Snežana Mojsoska a profesor Nikola Dujovski z Macedónska. Základným potrebám v edukácii v oblasti prírodných vied sa venoval moldavský hosť docent Mihai Calalb a profesor Ivan Vágner z Brna referoval o význame strategického manažmentu v riadení organizácie. Na plenárne bloky nadviazali rokovania v štyroch sekciách, v ktorých odznelo viac ako 100 pôvodných vedeckých príspevkov.

 

5 prof.porada

Prednáša profesor Viktor Porada, ktorého významná publikácia Kriminalistika – Technické, forenzní a kybernetické aspekty (v češtine) bola na konferencii prvýkrát prezentovaná odbornej verejnosti. Kniha bude slávnostne uvedená do života 28. apríla  ministerkou spravodlivosti SR Luciou Žitňanskou v Bratislave, 11. mája ministrom spravodlivosti ČR Robertom Pelikánom v Prahe a 20. mája predsedom Špecializovaného trestného súdu SR Michalom Trubanom v Košiciach

 

 

máj 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

pk baner

pk baner

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica