spolocnikova titPred rokom na začiatku akademického roka 2015/2016 rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) Mons prof. Jozef Jarab udelil čestný titul „doctor honoris causa“ akademickej maliarke  Márii Spoločníkovej. Táto významná slovenská maliarka, reštaurátorka a umenovedkyňa sa 25. októbra 2016 dožila požehnaného životného jubilea 90 rokov a jubilantke osobne zagratuloval aj rektor KU.

 

 

 

 

Umelkyňa mu poďakovala listom, v ktorom vyjadrila dôležitosť zachovať atmosféru  sakrálnych objektov a starať sa o artefakty, ktorých umeleckohistorické bohatstvo „odkrýva radostnú zvesť, odhaľuje pravdu, dobro a krásu i hĺbku ducha darov nadreálna.“

 

Akademická maliarka adresovala slová aj mladej generácii. „Je hlavne na mladých“, uvádza vo svojom liste prof. Spoločníková, „či pochopia včas zámery majstrov spred mnohých storočí a poslanie upevniť nemenné mystérium viery. Kiežby s ochotou, otvorenou mysľou a láskou srdca vstúpili do poznávania základov európskych dejín umenia a pestovali naďalej dary kresťanskej kultúry.“

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

baner calendar2

 

baner pk2018 2

 

 

baner zlavy 2

 

 

du 2018

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku