specialna studovnaDňa 3. 11. 2016 sa na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) uskutočnilo zasadnutie Rady ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami. Rada pôsobí ako osobitný poradný orgán pri sekcii vysokých škôl. Jedným z členov, ktorých vymenúva minister, je aj Mgr. Katarína Markovičová, PhD., univerzitná koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami na KU.

 

Koordinátorka pôsobí v Rade ministra druhé funkčné obdobie a zastupuje vysoké školy. Rada pôsobí za účelom zabezpečenia systematického prístupu k problematike štúdia študentov so špecifickými potrebami na vysokých školách a vytvorenia platformy na spoluprácu medzi ministerstvom, vysokými školami a neziskovými organizáciami. Doteraz sa zasadnutia konali striedavo na dvoch špeciálnych pedagogických pracoviskách na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami, ktoré sú ustanovené v zákone ako metodické, znalostné a koordinačné centrá. Na podnet generálneho riaditeľa Sekcie vysokých škôl Mgr. Jozefa Jurkoviča, ktorý je predsedom Rady, sa zasadnutie po prvýkrát uskutočnilo na pôde ďalšieho podporného pracoviska, a to práve na Katolíckej univerzite.


Rokovanie otvoril prof. Jozef Jarab, rektor KU. Po oficiálnom rokovaní, ktoré sa venovalo bodom, ako napr. prieskum podmienok štúdia a prístupnosti akademického prostredia pre študentov na  vysokých školách SR a Národný akčný plán, nasledovala prehliadka priestorov Poradenského centra KU a služieb poskytovaných študentom so špecifickými potrebami.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

baner calendar2

 

baner pk2018 2

 

 

baner zlavy 2

 

 

du 2018

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku