Dňa 29. 11. 2016 sa na pôde Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočnili voľby  na funkciu delegáta do Študentskej rady Vysokých škôl  za Pedagogickú fakultu Volebná komisia pracovala v zložení:

 

  • Róbert Švec
  • Boris Kočko
  • Bc. Petra Pavlíková

 

Počet oprávnených voličov: 2544

Počet voličov , ktorí sa volieb zúčastnili: 56

Počet platných volebných lístkov: 54

Počet neplatných volebných lístkov: 2

 

Zoznam všetkých kandidátov
1. Marek Lauko

 

Zoznam zvolených kandidátov do funkcie
Študentskej rady Vysokých škôl  za Pedagogickú fakultu

1. Marek Lauko 54

 

 

V Ružomberku, dňa 29.11.2016  

   
                                                  Róbert Švec  (v. r.)
                                                predseda volebnej komisie

 

                                                  Boris Kočko (v. r.)
                                                   člen volebnej komisie  
                                                                                                                                                                                                             
                                                 Bc. Petra Pavlíková (v. r.)
                                                člen volebnej komisie

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

pk baner tit 2020

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku