Dňa 1. 12. 2016 o 12.00 hod. bola ukončená možnosť navrhovať kandidátov do volieb na funkciu dekana PF KU. Volebná komisia pre voľby kandidáta na funkciu dekana PF KU týmto oznamuje akademickej obci, že v stanovenom termíne boli platne navrhnutí títo kandidáti:

 

1. PaedDr. Peter Krška, PhD.
2. doc. PaedDr. Katarína Žilková, PhD.

 

Volebná komisia ďalej oznamuje, že verejné predstavenie kandidáta pre voľbu na funkciu dekana PF KU sa uskutoční v utorok dňa 6. decembra 2016 o 10.00 hod. v miestnosti A 129. Po ukončení sa uskutoční voľba dekana PF KU v Ružomberku.

 

                                                                                  Predseda volebnej komisie
                                                                        doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.

 

V Ružomberku 02. 12. 2016

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

pk baner tit 2020

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku