plagat ccv titCentrum celoživotného vzdelávania PF KU v Ružomberku otvára akreditovaný vzdelávací program kontinuálneho vzdelávania Prevencia drogových závislostí v školskom prostredí. Cieľová skupina:  pedagogickí zamestnanci a koordinátori prevencie drogových závislostí.
Počet priznaných kreditov: 33 kreditov
Termín podania prihlášok: do 28.2.2017
Prihlášku a všetky ostatné informácie nájdete tu

Kontakt:  zuzana.gejdosova@ku.sk

 

pdf logo 2 Plagát vzdelávacieho programu

 

Obsah vzdelávacieho programu:
1. Fyziológia a patofyziológia závislostí a spoluzávislostí: MUDr. Janka Nosková, MPH - detský a dorastový lekár


2. Adiktológia – veda o závislosti a jej úloha v školskej prevencii: MUDr. Ľubomír Gábriš - riaditeľ resocializačného zariadenia, psychiater, psychoterapeut


3. Prevencia závislostí v súčinnosti rodinného a školského prostredia: PhDr. Jaroslav Rakučák, DiS., PhD. - sociálny pracovník, etopéd, Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu v Ružomberku


4. Nástroje a kompetencie v prevencii drogových závislostí : doc. PhDr. Daniela Kolibová, CSc.- vedúca katedry Liečebnej pedagogiky PF KU v Ružomberku


5. Intervenčné postupy pri závislostí v školskom prostredí :  JUDr. Michal Likavčan- vedúci oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a kurately UPSVaR v Ružomberku

 

Rozsah vzdelávacieho programu:
120 hodín (piatky a soboty v mesiacoch marec – apríl)

 

Po zaslaní kompletnej prihlášky Vám zašleme pozvánku s podrobnými informáciami a rozpisom jednotlivých modulov.


Ing. Zuzana Gejdošová, PhD.

CCV PF KU v Ružomberku

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

baner calendar2

 

baner pk2018 2

 

 

baner zlavy 2

 

 

du 2018

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku