orava titVýchovné poradenstvo a príprava žiaka na aktuálne požiadavky trhu práce bol názov metodického seminára pre výchovných poradcov z regiónu Orava, ktorý sa v stredu 8. marca 2017 konal na Spojenej škole v Tvrdošíne. Ako rečníci boli na podujatie pozvaní aj pracovníci Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

 

 


Seminár bol rozdelený na dve časti. V prvej, určenej výchovným a kariérovým poradcom, doc. Markéta Rusnáková, prodekanka PF KU pre zahraničné vzťahy a mobility, predniesla príspevok Možnosti a perspektívy štúdia na PF KU. Dr. Daniel Markovič z Ústavu sociálnych vied PF KU predstavil metódy v kariérovom poradenstve pre žiakov stredných škôl. Na druhej časti seminára boli prítomní aj žiaci strednej školy, dr. Markovič pre nich pripravil workshop „Rozdiely medzi strednou a vysokou školou. Ako sa na ne pripraviť?“.

 

Podujatie bolo ukončené panelovou diskusiou o uplatnení absolventov na súčasnom trhu práce. Doc. Rusnáková veľmi ocenila metodický seminár, lebo vytvoril platformu pre ďalšiu spoluprácu.

 

orava 1

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

baner calendar2

 

baner pk2018 2

 

 

baner zlavy 2

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas baner

konferencie 1

cetart pfku