inauguracia dekan pfku 2 titV utorok 14. marca 2017 slávnostne inaugurovali nového dekana Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) PaedDr. Petra Kršku, PhD. Program sa začal svätou omšou v Kostole sv. Rodiny, ktorú celebroval Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup - metropolita a Veľký kancelár KU.

 

 Po skončení svätej omše sa akademická obec zhromaždila v Aule sv. Jána Pavla II., kde sa uskutočnilo slávnostné uvedenie do úradu dekana Pedagogickej fakulty za prítomnosti vzácnych hostí: členov správnej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku, predstaviteľov slovenských a českých vysokých škôl, zástupcov štátnej správy, samosprávy a priateľov fakulty. Menovací dekrét novému dekanovi odovzdal rektor KU, Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.

 

inauguracia dekan pfku 1 19

 

Nový dekan na slávnostnom podujatí povedal: „Naša fakulta je verná kresťanským hodnotám, má úctu k tradíciám a je otvorená novým výzvam. Ako školská inštitúcia je atraktívnou modernou školou, opierajúcou sa o tradície univerzitného akademického prostredia i o tradičné hodnoty európskej kultúry. Počas svojej doterajšej existencie si fakulta vybudovala rozsiahlu sieť kontaktov v oblasti výučby, vedy a výskumu, aktívne sa zapája do domácich i zahraničných výskumným projektov, spolupracuje s mnohými zahraničnými  univerzitami, rozvíja a podporuje mobility študentov a pedagógov. Vytvorila nadštandardné materiálne  a technické zázemie, za čo určite patrí vďaka aj mojim predchodcom. Teší ma, že počas existencie našej fakulty vyšlo z jej brán mnoho úspešných absolventov, ktorí sa uplatnili doma aj v zahraničí a ktorí si odborný rešpekt a reputáciu získali práve vďaka Pedagogickej fakulte.

 

Akademický senát PF KU v tajnej voľbe 6. decembra 2016 zvolil PaedDr. Petra Kršku, PhD., za kandidáta na dekana. Následne Veľký kancelár KU Mons. Bernard Bober dňa 12. decembra potvrdil túto voľbu a rektor KU Mons. prof. Jozef Jarab ho 16. decembra 2016 vymenoval za nového dekana Pedagogickej fakulty KU.

 

Fotogaléria:

 

inauguracia dekan pfku 25 1

 

inauguracia dekan pfku 24 2

 

inauguracia dekan pfku 26 3

 

inauguracia dekan pfku 20 4

 

inauguracia dekan pfku 19 5

 

inauguracia dekan pfku 6 8

 

inauguracia dekan pfku 21 10

 

inauguracia dekan pfku 22 11

 

inauguracia dekan pfku 23 12

 

inauguracia dekan pfku 5 9

 

inauguracia dekan pfku 2 14

 

inauguracia dekan pfku 3 15

 

inauguracia dekan pfku 4 16

 

inauguracia dekan pfku 1 19

 

inauguracia dekan pfku 9 20

 

inauguracia dekan pfku 13 21

 

inauguracia dekan pfku 14 22

 

inauguracia dekan pfku 15 23

 

inauguracia dekan pfku 16 24

 

Foto: Anton Kulan

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

baner calendar2

 

baner pk2018 2

 

 

baner zlavy 2

 

 

du 2018

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku