suc 2017Katedra hudby PF KU v Ružomberku usporadúva v dňoch 11. – 12. 4. 2017 XIV. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže s medzinárodnou účasťou Študentská umelecká činnosť. Súťaž je určená študentom vysokých škôl pedagogického smeru, ktorí si môžu porovnať svoje interpretačné kvality v odboroch: hra na organe, hra na klavíri, sólový spev, štvorručná hra na klavíri, komorný spev.

 

pdf logo 2 Program    pdf logo 2 Plagát

 


Výkony mladých interpretov zo slovenských, českých, poľských, maďarských univerzít, bude posudzovať medzinárodná porota.  V kategórii hra na organe Dr hab. Józef Kotowicz (Uniwersytet Muzyczny F. Chopina w Warszawie. Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku),  Mgr. Matej Bartoš, PhD. (ZUŠ Petra Michala Bohúňa Dolný Kubín), Mgr. art. David di Fiore (Katolícka univerzita v Ružomberku). V kategóriách hra na klavíri a štvorručná hra na klavíri Prof. MgA. René Adámek (Katolícka univerzita v Ružomberku), Dr. Barbara Karaśkiewicz (Akademia im. Jana Długosza w Częztochowie), Mgr. art. Ivan Šiller, ArtD. (Univerzita Komenského v Bratislave) a v kategóriách sólový spev, komorný spev Dr. Tomasz Jarosz (WSD redemptoristov v Tuchowie), Mgr. Jana Pastorková, ArtD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre) a Mgr. et Mgr. Martina Procházková, PhD. (Katolícka univerzita v Ružomberku).


Súčasťou podujatia je tradičný Koncert porotcov, ktorý sa bude konať v podvečer prvého súťažného dňa v Organovej sieni.

 

Srdečne Vás všetkých pozývame.

 

Miriam Matejová

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

baner calendar2

 

baner pk2018 2

 

 

baner zlavy 2

 

 

du 2018

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas baner

konferencie 1

cetart pfku