img 1026 titPedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku pripravuje vo svojich študijných programoch študentov učiteľstva a pedagogiky, budúcich pedagógov. Nové vedenie fakulty sa rozhodlo prehĺbiť spoluprácu s prirodzenými partnermi – strednými školami, základnými školami a centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Doc. Markéta Rusnáková, prodekanka pre zahraničné vzťahy a mobility, zostavila ponukový list pre školy s možnosťami spolupráce zo strany Pedagogickej fakulty KU.


Výzva sa pretavila do konkrétnej spolupráce počas štyroch podujatí:
21. februára 2017 boli na exkurzii na Pedagogickej fakulte žiaci a učitelia zo Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste. Navštívili Katedru geografie, Katedru sociálnej práce, fakultné laboratóriá a univerzitnú knižnicu. Okrem prehliadky priestorov absolvovali žiaci prednášky a prezentácie. „Milé prijatie, priateľská atmosféra, dobrota v srdci, láskavé pohľady, nevyčerpateľná ochota, ústretovosť, ľudskosť, nové vedomosti, zábava,“ hodnotili účastníci exkurzie Pedagogickú fakultu.


Výchovné poradenstvo a príprava žiaka na aktuálne požiadavky trhu práce bol názov metodického seminára pre výchovných poradcov z regiónu Orava, ktorý sa  8. marca 2017 konal na Spojenej škole v Tvrdošíne. Ako rečníci boli na podujatie pozvaní pracovníci Pedagogickej fakulty. Seminár bol rozdelený na dve časti. V prvej, určenej výchovným a kariérovým poradcom, doc. Markéta Rusnáková predniesla príspevok Možnosti a perspektívy štúdia na PF KU. Dr. Daniel Markovič z Ústavu sociálnych vied predstavil metódy v kariérovom poradenstve pre žiakov stredných škôl. Na druhej časti seminára boli prítomní aj žiaci strednej školy, dr. Markovič pripravil workshop Rozdiely medzi strednou a vysokou školou. Ako sa na ne pripraviť?

 

img 1032


Ďalšou aktivitou bol výjazd tímu Pedagogickej fakulty 27. marca 2017 do Kysuckého Nového Mesta. Na miestnej spojenej škole prezentovali aktivity katedier dr. Pavol Papčo z Katedry geografie, Ing. Pavol Lajčiak z Katedry informatiky a dr. Martina Špániková z Katedry sociálnej práce. Možnosti štúdia na Pedagogickej fakulte predstavil dr. Markovič. Pracovníci Spojenej školy sa postarali o vynikajúcu organizáciu celého podujatia.


29. marca 2017 organizovalo Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Kežmarku seminár pre výchovných poradcov zo základných a stredných škôl. Odborné prednášky a workshop pre účastníkov z regiónu pripravili doc. Rusnáková a dr. Markovič. Výchovní poradcovia ocenili aktuálnosť informácií a praktickú orientáciu seminára. Prezentované metódy môžu vďaka poskytnutým materiálom začať realizovať na svojich školách.

 

img 1033


Okrem zmienených podujatí participovali pracovníci fakulty na ďalších iniciatívach, ktoré vytvárajú mosty medzi regionálnym školstvom a Pedagogickou fakultou. „Počas stretnutí sme počúvali, ako môžeme kolegom z regionálneho školstva pomôcť. Chceme ukázať, že Pedagogická fakulta je prospešným partnerom,“ dodáva doc. Rusnáková.

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

baner calendar2

 

baner pk2018 2

 

 

baner zlavy 2

 

 

du 2018

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku