1028752e1e titVo štvrtok 27. apríla 2017 sa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice-Šaca uskutočnila prednáška s názvom Život človeka na úteku medzi zemou a nebom. Prednášateľom bol profesor PaedDr. ThDr. Jozef Leščinský, PhD. pôsobiaci na Katedre pedagogiky a psychológie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

 

 

Na prednášku si pozval aj hosťa Octavia Jose Herreru, ktorý pochádza z Nikaragujskej republiky v Latinskej Amerike. Aktivity sa zúčastnilo 129 odsúdených.

 

Pán profesor prezentoval nielen biblický pohľad na život kňaza a profesora, ktorý je po dlhoročnej pedagogickej praxi presvedčený, že „študenta robí čítanie“. Podľa neho nič nemôže nahradiť diskusiu s prečítaným textom a následnou tvorbou vlastného názoru. Práve v tomto aspekte vidí najväčší problém – dnešná mládež číta len veľmi málo, a ak, vyberá si buď absolútne „braky“, alebo sa obmedzuje len na informácie z internetu. Svoj príhovor začal rozprávaním o svojom detstve. Jeho otec bol zámočník a mama upratovačka. Pochádza z veľkej rodiny, má veľa bratov. Keď sa stal pred 38 rokmi kňazom, nemal to ľahké, lebo bol prenasledovaný režimom. No práve tieto skúsenosti ho zocelili a pripravili na život, v ktorom oči môžu klamať, občas i srdce, ale len viera je skutočne pravdivá.

 

10289ad598

 

Odsúdeným sa prihovoril i Octavio, ktorý vyrozprával svoj neľahký životný príbeh. Na Slovensko prišiel pred 30 rokmi, lebo v jeho krajine vypukla občianska vojna. Študoval v Bratislave a po štúdiách odišiel na osem rokov pracovať do Nemecka. Po návrate na Slovensko si našiel manželku a majú dve deti. Sám nevie, ktorá krajina je jeho domovom. Tu má svoju rodinu, ale v Nikaragui vzdialenej 7 800 km žijú jeho rodičia, za ktorými sa mu veľmi cnie. Odsúdeným poprial, aby si uchovali slobodu v srdci. Následne zaspieval a zahral na gitare rytmické latinsko-americké piesne, ktoré publikum ocenilo veľkým potleskom.

 

1028752e1e

 

V druhej časti pán profesor pripomenul odsúdeným, že aj oni majú možnosť vnútorne rásť a zmeniť svoje postoje k sebe i okoliu. Každý človek môže prehodnotiť svojej postoje a začať odznova. Ak má mať život nejaký zmysel, tak je to pozitívny postoj a snaha zmeniť sa. A k tomu môže dopomôcť viera.

 

1028592849

 

 

Na odsúdených zanechala prednáška, životný optimizmus i prístup nezvyčajných hostí veľký dojem. Obom patrí veľká vďaka za ich ochotu, čas a pozitívne motivovanie odsúdených k zmene svojho života.

 

Zdroj: www.zvjs.sk

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

baner calendar2

 

baner pk2018 2

 

 

baner zlavy 2

 

 

du 2018

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas baner

konferencie 1

cetart pfku