img 5172 kópiaV stredu 3. 5. 2017 sa v priestoroch Katedry sociálnej práce Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (PF KU) konal 14. ročník celoslovenského kola súťaže Študentská vedecká odborná činnosť (ŠVOČ) v študijnom odbore sociálna práca. Cenu Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku získala študentka PF KU Bc. Zuzana Thomková s prácou Kompetencie a úlohy sociálneho pracovníka pri integrácii detí s mentálnym postihnutím v detskom domove (školiteľka PhDr. Lenka Štefáková, PhD.).

 


Súťaž, na ktorej sa zúčastnili študenti z celého Slovenska, svojím príhovorom otvorila garantka štúdia sociálnej práce na PF KU prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. Súťažilo sa  v dvoch sekciách – pre študentov bakalárskeho stupňa štúdia a pre študentov magisterského stupňa štúdia. Podstatou súťaže bola obhajoba prác ŠVOČ pred odbornými komisiami, ktoré boli zložené z pedagógov pôsobiacich na slovenských univerzitách vzdelávajúcich v sociálnej práci. Predsedovia komisií doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD. (UNIBA) a doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD. (TRUNI) na záver vyhodnotili priebeh súťaže, vyhlásili výsledky v kategóriách a odovzdali diplomy a ceny študentom. Členovia komisií zo slovenských univerzít ocenili vysokú úroveň organizácie súťaže v Ružomberku. Súťažné práce z oboch sekcií budú uverejnené v recenzovanom elektronickom zborníku.

 

pdf logo 2 ŠVOČ vyhodnotenie

 

img 5044

 

img 5144

 

img 5172

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

baner calendar2

 

baner pk2018 2

 

 

baner zlavy 2

 

 

du 2018

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas baner

konferencie 1

cetart pfku