foto sutaz kh smallV dňoch 9.-10.6. 2017 sa priestoroch Katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a v priestoroch SZUŠ Music Art v Prahe konala Interpretační soutěž studentů pedagogických fakult ČR s mezinárodní účastí. Cieľom súťaže je skvalitniť umeleckú prípravu budúcich učiteľov, preto  mohli študenti pedagogických fakúlt konfrontovať svoje interpretačné kvality v piatich odboroch: hra na klavíri, hra na sláčikové nástroje, hra na ostatné nástroje, sólový spev a zbormajstrovstvo.

 

 

V rámci každého odboru sa súťažilo v dvoch kategóriách – v 1. boli študenti špecializovaných pedagogicko-umeleckých odborov a študenti alebo absolventi stredných a vysokých umeleckých škôl, v 2. kategórii súťažili študenti, ktorí nespadajú do 1. kategórie.
Výkony mladých interpretov v sólovom speve hodnotila porota v zložení:  Mgr. et MgA. Iva Volavá, koncertná speváčka a hlasová pedagogička z Katedry hudební výchovy PF KU v Prahe, Mgr. et MgA. Markéta Štefaniková, koncertná speváčka a hlasová pedagogička z Hudební katedry PF Univerzity Hradec Králové, Mgr. art. Jana Pastorková, ArtD., koncertná speváčka a hlasová pedagogička z Katedry hudby UKF v Nitre a Mgr. et MgA. Vladimír Kyas, Ph.D., sólista Moravského divadla Olomouc a pedagóg Katedry hudební výchovy PF  UP v Olomouci.

 

foto sutaz kh


Katedru hudby PF KU v Ružomberku reprezentovali v sólovom speve dvaja študenti – v 1. kategórii Matej Stachera z triedy PaedDr. Miriam Žiarnej, PhD., ArtD., v 2. kategórii  Peter Pekarčík z triedy Mgr. Martiny Procházkovej, PhD. Umelecké výkony študentov sprevádzala na klavíri PaedDr. Mgr. art. Stefka Palovičová-Kovačeva, PhD.
Je potešujúce, že obidvaja naši študenti obstáli v medzinárodnej konkurencii a vo svojich kategóriách si vyspievali druhé miesta. K úspechu blahoželáme!


                                 Autor: Mgr. M. Procházková, PhD.

 

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

baner calendar2

 

baner pk2018 2

 

 

baner zlavy 2

 

 

du 2018

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku