dscn1016 titVýročné Ceny Slovenskej akadémie vied (SAV) za významné výsledky dosiahnuté v rôznych oblastiach výskumu a za popularizáciu vedy odovzdal vo štvrtok 22.6.2017 predseda akadémie Pavol Šajgalík v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach vedeckým tímom a osobnostiam. SAV udeľuje každoročne ocenenia pri príležitosti výročia svojho založenia.

 

 


Za popularizáciu vedy SAV ocenila v oblasti vedecko-popularizačnej a vzdelávacej činnosti  Doc. Ing. Miroslava Sanigu,PhD.  pracovníka Katedry biológie a ekológie PF KU a Ústavu ekológie lesa.


Pán docent Saniga sa  venuje s neobyčajným zápalom popularizácii vedy a to na všetkých poliach. Poznatky z prírody sa snaží tlmočiť širokej verejnosti a to formou populárno-vedeckých knižiek, samostatných príspevkov v dennej tlači, rozhlase a televízii, ako aj formou popularizačných prednášok a besied s deťmi na základných a stredných školách v okolí jeho pracovného pôsobiska a rodiska, a to aj mimo pracovného času.

 

dscn1016


Šíri  poznatky z výskumu medzi širokými vrstvami obyvateľstva a získava ho  pre podporu vedy. Formuje verejnú mienku z prvej ruky, čo  priamo ako prírodovedec považuje za jednu z najdôležitejších úloh. Bez cieleného a presne naprogramovaného ovplyvňovania povedomia detí a mládeže vhodnou formou zážitkového učenia len ťažko získame pre vedeckú dráhu spomedzi mládeže nádejných prírodovedcov. Miroslav Saniga si je tejto skutočnosti vedomý,  a preto venuje popularizácii prírodovedy medzi mládežou najvyššiu pozornosť. Dokazuje to nielen bohatá publikačná činnosť, ale aj prednášky a terénne exkurzie, ktorých doteraz uskutočnil 1715, resp. 655.

 

Popularizácia vedeckej práce cez spomenuté formy napomáha vytvárať pozitívny obraz  nielen samotnej práce vedca, ale aj pracoviska.
Ocenenému kolegovi blahoželáme a do ďalšej práce mu vyprosujeme veľa Božích milostí.

 

sav saniga 

 

Autor článku: Jozef Macko

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

baner calendar2

 

baner pk2018 2

 

 

baner zlavy 2

 

 

du 2018

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku