silanPedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku (PF KU) a Klub Tomáša Munka v Ružomberku vyhlasujú IV. ročník celoslovenskej súťaže na podporu duchovného literárneho odkazu Janka Silana, básnika slovenskej katolíckej moderny. Ide o pokračovanie I. ročníka, ktorý sa konal na PF KU v roku 2014.

 

Poslaním súťaže je prehĺbiť pozitívny vzťah mladej generácie k literárnym hodnotám, zvlášť k odkazu básnického diela Janka Silana a dať podnet na reflexiu jeho diela prostredníctvom literárnej podoby – vlastnej literárnej tvorby študentov VŠ z celého Slovenska.

Do súťaže sa môžu zapojiť denní aj externí študenti a doktorandi všetkých slovenských vysokých škôl. Súťaž je určená autorom do 30 rokov, bez knižne vydaného diela umeleckej literatúry. Súťaž je jednokolová – celoslovenská. Do súťaže sa môžu zapojiť aj študenti – Slováci, ktorí študujú na VŠ v Českej republike. Tematické zameranie súťaže nie je zaväzujúco určené. Básnická tvorba súťažiacich môže a nemusí priamo súvisieť s literárnou tvorbou Janka Silana.

 

Uzávierka súťaže: 15. október 2017. Bližšie informácie nájdete TU.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

prijimacie konanie

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

duku