silanPedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku (PF KU) a Klub Tomáša Munka v Ružomberku vyhlasujú IV. ročník celoslovenskej súťaže na podporu duchovného literárneho odkazu Janka Silana, básnika slovenskej katolíckej moderny. Ide o pokračovanie I. ročníka, ktorý sa konal na PF KU v roku 2014.

 

Poslaním súťaže je prehĺbiť pozitívny vzťah mladej generácie k literárnym hodnotám, zvlášť k odkazu básnického diela Janka Silana a dať podnet na reflexiu jeho diela prostredníctvom literárnej podoby – vlastnej literárnej tvorby študentov VŠ z celého Slovenska.

Do súťaže sa môžu zapojiť denní aj externí študenti a doktorandi všetkých slovenských vysokých škôl. Súťaž je určená autorom do 30 rokov, bez knižne vydaného diela umeleckej literatúry. Súťaž je jednokolová – celoslovenská. Do súťaže sa môžu zapojiť aj študenti – Slováci, ktorí študujú na VŠ v Českej republike. Tematické zameranie súťaže nie je zaväzujúco určené. Básnická tvorba súťažiacich môže a nemusí priamo súvisieť s literárnou tvorbou Janka Silana.

 

Uzávierka súťaže: 15. október 2017. Bližšie informácie nájdete TU.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

prijimacie konanie 2

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku