budova hed pand univerzity v gente kópiaV dňoch 12. až 15. septembra 2017 som sa zúčastnila na Európskom kongrese IALE 2017: "Európska krajinná ekológia: Od štruktúry a procesu k ľuďom a akcii“, ktorý sa konal v Belgicku v prekrásnom historickom meste Gent Kongres organizovala Univerzita v Gente, ktorá patrí medzi prvú stovku špičkových svetových univerzít, a Európska asociácia pre krajinnú ekológiu (IALE-Europe).

 

 

         logo europskeho konfresu 2017         logo iale europe

 

Plenárne sekcie kongresu sa konali v Aule Univerzity v Gente (obr. 1) a ostatné prednášky zaradené so sekcií boli v budove Het Pand Univerzity v Gente (Obr. 2). Na kongrese sa zúčastnilo viac ako 300 účastníkov zo 40 krajín Európy, Ázie, severnej a južnej Ameriky a z Afriky. Hlavným cieľom Európskeho kongresu IALE 2017 bolo prezentovať nové výzvy, ktoré stoja pred krajinnou ekológiou, a ktoré sú odrazom súčasných spoločenských, politických a globálnych problémov. V rámci úvodnej plenárnej sekcie, ktorú viedla profesorka Veerle van Eetvelde, vystúpili so svojimi pohľadmi na aktuálny stav krajinnej ekológie a jej ďalšie smerovanie prezidentka IALE profesorka Christine Fürst a prezidentka IALE-Europe profesorka Teresa Pinto Correia. V úvodnej plenárnej sekcii boli zaradené aj kľúčové prezentácie dvoch významných krajinných ekológov, a to profesora Jeana-Paula Venderlindena, riaditeľa Observatória vo Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (Francúzsko) a emeritného profesora Marka Antropa z Univerzity v Gente (Belgicko).


Počas Európskeho kongresu IALE 2017 sa v rámci paralelných sekcií organizovalo 27 sympózií, ktoré boli zaradené do siedmich tematických blokov: 1. Krajinnoekologické metódy a techniky, 2. Ekosystém a krajinné služby, 3. Produkčný potenciál krajiny, 4. Kultúrne krajiny ako miesta spoločného záujmu, 5. Transdisciplinarita: monitorovanie a vnímanie & preferencia krajiny, 6. Plánovanie a manažment krajiny a 7. Výučba krajinnej ekológie. V tematického bloku Kultúrne krajiny ako miesto spoločného záujmu som prezentovala prednášku: Social Innovations for Maintaining biocultural Heritage in Rural Areas: UNESCO Vlkolínec site in Slovakia (Spoločenské inovácie pre zachovanie kultúrneho dedičstva vo vidieckych oblastiach: lokalita UNESCO Vlkolínec na Slovensku), pripravenú v spoluautorstve s docentka Evou Pauditšovou (PriF UK v Bratislave), profesorka Tatianou Kluvánkovou a Dr. Stanislavou Brknaľákovou (ÚEL SAV, SPECTRA Centrum excelencie). Prednáška bola výstupom projektu Horizont 2020 č. 677622: Spoločenské inovácie v marginalizovaných vidieckych územiach (SIMRA) a projektu VEGA č. 2/0038/14 Ekosystémové služby na podporu ochrany krajiny v podmienkach globálnej zmeny (obr. 3).


Program Európskeho kongresu IALE 2017 doplnili dve posterové sekcie a osem odborných exkurzií zameraných na tri nosné témy: (a) interakcia krajín v pohraničných územiach; (b) krajina, kde sa stretáva prírodné a kultúrne dedičstvo a (c) krajiny odrážajúce nové funkcie a výzvy (obr. 3). Významným sprievodným podujatím kongresu bolo Valné zhromaždenie IALE-Europe, na ktorom boli zvolení členovia nového výkonného výboru na najbližšie štvorročné obdobie.


Počas Európskeho kongresu si členovia IALE pripomenuli 35. výročie založenia IALE. K tomuto bodu vystúpil profesor Harvardskej Univerzity Richard T. T. Forman, ktorý vo svojich spomienkach na históriu založenia IALE uviedol aj súvisiace medzinárodné sympóziá o problémoch výskumu krajiny organizované na Slovensku pod vedením profesora Milana Ružičku, zakladateľa slovenskej krajinnoekologickej školy, už od roku 1967. K tomuto bodu som pripravila prezentáciu historických fotografií zo založenia IALE, ktoré sa konalo 29. 10. 1982 na Slovensku v Piešťanoch. Počas kongresu som sa zúčastnila na porade členov pracovnej skupiny IALE „Biokultúrna krajina“, na ktorej predsedníčka pracovnej skupiny profesorka Gloria Pungetti z Univerzity v Cambridge predstavila hlavné úlohy a plán aktivít tejto skupiny na najbližšie obdobie. Zúčastnila som sa tiež na konzultáciách s krajinnými ekológmi z európskych regionálnych organizácií IALE k návrhu pripraviť k 10. výročiu založenia IALE-Europe spoločnú brožúru, ktorá by bola prezentovaná na najbližšom Svetovom kongrese IALE, ktorý sa má uskutočniť v Miláne (Taliansko) v júli 2019.


Mária Kozová, Katedra geografie, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

 

 

plenarna sekcia 12.9.2017

Obr. 1 Pohľad do Auly univerzity v Gente počas otvorenia kongresu. Úvodnú plenárnu sekciu viedla profesorka Veerle van Eetvelde z Katedry geografie Univerzity v Gente, ktorá bola na kongrese zvolená na obdobie nasledujúcich 4 rokov do funkcie prezidentky Európskej asociácie pre krajinnú ekológiu (Zdroj: http://www.eua.be/activities-services/events a Jonathan Porter‏ @JPscape Sep 12).

 

budova hed pand univerzity v gente

Obr. 2 Jednotlivé sekcie kongresu prebiehali v budove Het Pand na Univerzite v Gente. Je to pôvodná budova starého dominikánskeho kláštora, ktorú vlastní univerzita. (Zdroj: www.shutterstock.com)

 

prezentácia m. kozova 15.9.2017

Obr. 3 Prof. Mária Kozová prezentovala v rámci 7. sekcie kongresu prednášku: Spoločenské inovácie pre zachovanie kultúrneho dedičstva vo vidieckych oblastiach: lokalita UNESCO Vlkolínec na Slovensku (Foto: Jana Sadovská)

 

odborná exkurzia s vykladom prof. eetvelde

Obr. 4 Záber z mestečka Drongen na trase exkurzie od mesta Gent po prístavne mesto Temeuzen (Holandsko) tematicky orientovanú na krajiny odrážajúce nové funkcie a výzvy. Exkurziu viedla prof. Veerle van Eetvelde z Univerzity v Gente. (Foto: Mária Kozová)

 

august 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2   email   stravovanie

 

isic preukazy   instagram   facebook

pk baner

pk baner

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

alumni klub ku banner