Kandidát v doplňujúcich voľbách do AS PF KU za zamestnaneckú časť AO PF KU pracovisko Katedra biológie a ekológie, ktoré sa uskutočnili dňa 11. 10. 2017 získal nasledovný počet hlasov:


doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. 70


Za člena AS PF KU za zamestnaneckú časť AO PF KU bol zvolený:


doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.


V Ružomberku 11. 10. 2017


doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc.
Predseda Volebnej komisie

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

baner calendar2

 

pk 2018

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas baner

konferencie 1