Kandidát v doplňujúcich voľbách do AS PF KU za zamestnaneckú časť AO PF KU pracovisko Katedra biológie a ekológie, ktoré sa uskutočnili dňa 11. 10. 2017 získal nasledovný počet hlasov:


doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. 70


Za člena AS PF KU za zamestnaneckú časť AO PF KU bol zvolený:


doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.


V Ružomberku 11. 10. 2017


doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc.
Predseda Volebnej komisie

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

prijimacie konanie

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

duku