Dňa 23.10.2017 sa uskutoční školenie Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) pre študentov prvých ročníkov Bc. štúdia v dennej forme v Ružomberku. Školenie bude prebiehať v Aule J. Pavla II. nasledovne:

 

  • od 08.00 hod. prvý ročník Bc. štúdia denná forma št. program predškolská a elementárna pedagogika + št. program pedagogika
  • od 10.00 hod. prvý ročník Bc. štúdia denná forma št. program učiteľstvo predmetov jednoodborové + kombinácie + št. program sociálna práca

Účasť na školení je pre každého študenta povinná, v tomto čase nebude prebiehať výučba predmetov Základné témy teológie a Psychológia 1.

 

PhDr. Angela Almašiová, PhD.
prodekanka pre výchovu a vzdelávanie
PF KU v Ružomberku

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

prijimacie konanie 2

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

baner du 2

banner bulletin 3

 

 

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku