študenti a redaktori v popredí kópiaŠtudentov rétoriky z Pedagogickej fakulty navštívili 9. novembra 2017 dvaja rozhlasoví redaktori – Ondrej Rosík (Rádio Lumen) a Michal Herceg (RTVS, Slovenský rozhlas). Rétorika ponúka základné teoretické vedomosti o správnej rečovej komunikácii. Vecná a podľa potreby aj esteticky pôsobivá reč by mala byť jedným z dôležitých bodov profilu absolventa vysokej školy.

 

 

Uvedené poslanie sledovalo aj stretnutie s rozhlasovými redaktormi, na ktorom mali študenti možnosť vypočuť si informácie na tému odborná stránka rečového prejavu v mediálnej praxi.
Silu slova v tomto prípade umocnil aj fakt, že obaja hostia patria k zrakovo znevýhodneným redaktorom.  
Úspešný nevidiaci redaktor a moderátor, Ondrej Rosík, bývalý študent Katolíckej univerzity, predniesol prednáškový blok s praktickými ukážkami, vlastnými postrehmi a skúsenosťami z práce za mikrofónom.

 

rosik

Ondrej Rosík Rádio Lumen


Rovnako nadaný Michal Herceg, od narodenia nevidiaci, vyštudoval žurnalistiku na Univerzite Komenského a tri roky študoval aj na katedre etnológie a kultúrnej antropológie.

 

michal herceg rtvs

Michal Herceg RTVS


Jednotiacou témou stretnutia bola myšlienka aktualizácie rétorickej teórie a zlepšenie obsahovej, štylistickej a prednesovej stránky rečníckych vystúpení a skvalitnenie didaktickej činnosti budúcich učiteľov.


Silvia Kaščáková

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

pk baner tit 2020

 

 

baner zlavy 2

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku