Kandidáti v doplňujúcich voľbách do AS KU získali nasledovný počet hlasov:

 

Kandidáti zo zamestnaneckej časti Akademickej obce PF KU


* Kľuska Branislav, doc. ThDr. PhD.       74
* Uhrinová Miriam, PaedDr. PhD.           71


Kandidáti zo študentskej časti Akademickej obce PF KU


* Kočko Boris                                         137
* Pták Boris, Mgr.                                  112
* Sahuľ Ľubomír, Bc.                             103
* Stančo Roman, Bc.                                27


ZA ČLENOV AS KU BOLI ZVOLENÍ:

 

Za zamestnaneckú časť Akademickej obce PF KU:


* Kľuska Branislav, doc. ThDr. PhD.
* Uhrinová Miriam, PaedDr. PhD.

 

Za študentskú časť Akademickej obce PF KU:


* Kočko Boris
* Pták Boris, Mgr

 

V Ružomberku 22.11.2017

 

PaedDr. Andrej Hubinák, PhD.
Predseda Volebnej komisie

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

pk baner tit 2020

 

 

baner zlavy 2

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku